FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2016 / RENČE VOGRSKO -PrP- 2016

 

Z 22. julijem 2016 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov:

 

JAVNI PROGRAMSKI POZIV ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OBČINE RENČE-VOGRSKO, ki jih bo v letu 2016 sofinanciral Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: poziv RenčeVogrsko-PrP-2016)

 

Okvirna vrednost razpisa RenčeVogrsko-PrP-2016 znaša 13.000,00 evrov.

 

Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju občine Renče-Vogrsko. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine Renče-Vogrsko. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis občine Renče-Vogrsko, do sredstev po tem pozivu niso upravičene.

 

Poziv je odprt od 22. julija do 22. avgusta 2016.

 

Vloge na omenjeni javni razpis morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica. Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si


Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane tiskane vloge oz. čas prispetja tiskane vloge na sedež JSKD (za pošiljke, ki niso oddane priporočeno). Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

 

Rezultati poziva

 

Besedilo poziva

 

Merila poziva

 

Vzorec obrazcev

 

 

Elektronska aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

Rezultati poziva

 

Besedilo poziva

 

Merila poziva

 

Vzorec obrazcev

 

 

Dodatne informacije:

Sabina Volk

E: sabina.volk@jskd.si
T: 05/335 18 50

 

Martina Trampuž, sam. strok. sodelavka

E: martina.trampuz@jskd.si,
T: 05/333 03 11

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 12. ure.