FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2012-13

Naziv seminarja:

 

OTROŠKI FOLKLORNI TABOR

Kraj izvedbe:

 

Novo mesto

Termin:

 

27.–29. 9. 2013

Mentorji:

 

 

 

Saša Meglič, Petra Nograšek, Nežka Lubej, Tjaša Ferenc, Katarina Šetinc, Adrijan Novak, Andraž Trampuš, Peter Vendramin, dr. Bojan Knific

Cena:

 

55,00 EUR

Rok prijave:
 

ponedeljek, 16. 9. 2013

 

 
 1.  

  Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom), ki želijo razvijati obstoječe programe in ustvarjati nove. Na njem bomo dosedanjo prakso, ko smo delali skupaj s plesalci, godci in pevci, razširili s posebnim programom, ki ga namenjamo otroškim pevskim skupinam in otroškim godčevskim skupinam. Z godci in pevci bomo torej – glede na odločitev ob prijavi – delali tudi ločeno.

 • 1. Namen in cilji tabora

 • Otroški folklorni tabori, na katerih se vodje otroških folklornih skupin družijo z otroci, predstavljajo stalnico v izobraževalnih programih JSKD. Na njih pod vodstvom poznavalcev folklorne dejavnosti nastajajo zanimivi programi, ki upoštevajo nova spoznanja s področja delovanja otroških folklornih skupin, hkrati pa neformalna druženja omogočajo razvijanje idej, ki jih je pozneje mogoče udejanjiti v skupinah.

 • 2. Vsebina

 • Tokratni tabor bo ponovno tridnevni, na njem pa bomo skupaj z otroki oblikovali posebno pevsko in godčevsko skupino.

 • S posebno pevsko skupino, v kateri bodo sodelovali otroci in vodje, bomo delali z namenom, da bi vse, ki jih bolj podobno zanima petje ljudskih pesmi, podrobneje seznanili z možnostmi posredovanja pevskega izročila otrokom. Delo bo usmerjeno v učenje in spoznavanje ljudskih pesmi ter ljudskega načina petja, in sicer s ciljem izoblikovanja posebnih otroških pevskih skupin, ki bi se prvenstveno ukvarjale s poustvarjanjem pevskega izročila. V skupini bomo tudi plesali. Da bi v prihodnje to področje bolj razvili, v letu 2014 pripravljamo posebno državno srečanje otrok, ki pojejo ljudske pesmi, z naslovom Pa ta viža ni preč 2014 (več na: http://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/prireditve/odrasle/godci/godci_14/pa_ta_viza_ni_prec_14.htm)

 • Tokrat bomo posebej delali z otroki, ki se kot godci vključujejo v otroške folklorne skupine. Na poseben pomen godcev v otroških folklornih skupin na srečanjih, ki jih pripravljamo, opozarjamo že več let, tokrat pa se bomo njihovemu igranju podrobneje posvetili. Godci bodo tako na otroškem folklornem taboru, kolikor bo le mogoče, ob vodenem delu ustvarjali samostojno, vodje tabora pa jih bodo opozarjali na posebnosti, ki bi jih bilo pri poustvarjanju viž vredno upoštevati.

 • 3. Komu je tabor namenjen?

 • Na tabor vabimo vse, ki izpolnjujete vsaj enega izmed spodaj navedenih pogojev:

 • - ste uspešno končali začetni seminar za vodje folklornih skupin in pridobili naziv strokovni vodja folklorne skupine;

 • - ste vodja otroške folklorne skupine (v vrtcih, šolah, društvih) in ste v preteklih letih že bili na otroškem folklornem taboru;

 • - ste vodja otroške folklorne skupine in ste se v zadnji sezoni uvrstili na regijsko ali državno srečanje v organizaciji JSKD;

 • -pevska delavnica: vodite otroški ali mladinski pevski zbor ali otroško folklorno skupino pa bi se radi podrobneje seznanili z ljudskim petjem;

 • - vodite godčevsko skupino ali bi jo želeli voditi;

 

Vabljeni seveda tudi člani otroških folklornih skupin (glasbeniki, plesalci, pevci …). Tokrat še prav posebej vabljeni pevci in inštrumentalisti. Prijavite lahko tudi celo skupino.

 

 • 4. Sistem dela in vsebinski načrt

Udeleženci tabora boste razdeljeni v več skupin. Med prijavljenimi bomo izbrali vodje posameznih skupin in jih prosili za organizacijsko vodstvo. Za strokovno pomoč in vodenje tabora bodo poskrbeli nekateri dosedanji državni strokovni spremljevalci srečanj, in sicer Saša Meglič, Petra Nograšek in Nežka Lubej. Plese, ki jih boste poustvarjali, in plesno tehniko bo učila Tjaša Ferenc, korepetitorica pri AFS France Marolt in vodja Folklorne skupine Židan Parazol. Z vami bo dr. Bojan Knific. Delo godcev bo usmerjal Adrijan Novak, prav tako državni strokovni spremljevalec srečanj otroških folklornih skupin, ter ob njem Peter Vendramin in Andraž Trampuš, godca AFS France Marolt. Pevsko delavnico, na kateri se bodo otroci skupaj z vodji učili petja ljudskih pesmi, bo vodila Katarina Šetinc, strokovna spremljevalka srečanj pevskih in godčevskih skupin ter vodja več skupin, ki poustvarjajo pesemsko izročilo.

 •  

 • Vsebinski načrt:

Otroške folklorne skupine:

 • - spoznavanje plesnega izročila odraslih;

 • - spoznavanje izročila otrok;

 • - priprava odrskih postavitev.

 

Otroške pevske skupine:

 • - spoznavanje načina učenja petja ljudskih pesmi;

 • - oblikovanje programa in priprava za nastop.

Godci:

 • - učenje ljudskih viž;

 • - spoznavanje posebnosti igranja ljudskih godcev;

 • - igranje v folklorni skupini.

 • 5. Okvirni urnik

 

Otroške FS

Pevci

Godci

petek

15.00–16.00

Prihod in namestitev.

17.30

Bojan Knific: predstavitev hišnega reda, dela...

18.00

Večerja.
Vodje tabora: uvodni razgovor.

19.00–21.00

ODRASLI:
Tjaša Ferenc: učenje plesov.
OTROCI:
Saša Meglič: učenje plesov.

Katarina Šetinc: Uvod in prepevanje splošno znanih otroških pesmi.

Adrijan Novak:

Uvod, seznanjanje z godci in njihovim repertoarjem.

21.00

Odrasli: priprava načrta za naslednji dan; druženje.

 

 

sobota

8.00

Zajtrk.

9.00–12.30

Delo po skupinah.

1.del: Katarina Šetinc: učenje petja in pesmi. Učenje plesov, ob katerih se poje.
2.del: ODRASLI: poslušanje posnetkov in pogovor; OTROCI: prosto.
3.del: samostojno delo.

Adrijan Novak in Peter Vendramin:

učenje plesnih viž.

12.30

Kosilo. Počitek ter proste aktivnosti v lastni organizaciji.

15.00–19.00

Delo po skupinah.

Vodeno delo in samostojno ustvarjanje. Petje, ob tem tudi ples.

Učenje plesnih viž in (po potrebi) delo pri skupinah.

19.00

Večerja.

20.00

Skupni večer otrok in odraslih.

 

nedelja

8.00

Zajtrk.

9.00–12.00

Delo po skupinah.

Vodeno delo in samostojno ustvarjanje. Petje, ob tem tudi ples.

Učenje plesnih viž in (po potrebi) delo pri skupinah.

12.00

Kosilo in pospravljanje sob.

13.30–14.30

Priprave na zaključno predstavitev.

14.30

Zaključna predstavitev, kratka analiza videnega.

15.30

Odhod domov.

 

 • 6. Kotizacija in prijave

Kotizacija za vodje skupin in odrasle znaša 55 evrov (DDV je vključen) in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna.

Vaše prijave pričakujemo do

ponedeljka, 16. septembra 2013

na naslov:

JSKD
Štefanova 5
1000 Ljubljana
/za otroški folklorni tabor/.

Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na tabor sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.

prijavnica

 

 • 7. Bivanje in prehrana

Bivali bomo v Dijaškem in študentskem domu Novo mesto, ki se nahaja v neposredni bližini Šolskega centra Novo mesto in športne dvorane Leona Štuklja, v naselju Šmihel, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto. Cena bivanja in prehrane na osebo (dva polna penziona) znaša 58 evrov. Bivanje bo mogoče plačati z naročilnico ali gotovino.

 •  

 • 8. Kaj morate še vedeti?

 • Prihod udeležencev je predviden v petek, 27. septembra 2013, med 15. in 16. uro.

 • Delali bomo v Dijaškem in študentskem domu Novo mesto.

 • Vsi (tudi otroci) naj imajo s sabo osebni dokument (zaradi vpisa v knjigo obiskovalcev).

 • S seboj ne pozabite prinesti naročilnice, udobne obutve in obleke za ples.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Dr. Bojan Knific
samostojni strokovni svetovalec za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: bojan.knific@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si