FOLKLORNA DEJAVNOST

 

Naziv seminarja:

 

 

 

 

 

 

SEMINAR O OBLAČILNI DEDIŠČINI

a) AVBA

b) KOSTUMIRANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

     

Kraj izvedbe:

 

 

Kranj

Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj.

Termin:

 

 

22. - 24. 2. 2013

 

Mentorji:

 

 

 

 

 

Ljuba Vrtovec Pribac

mag. Tatjana Dolžan Eržen

mag. Marjetka Balkovec Debevc

Alenka Pakiž

dr. Bojan Knific

 

Cena:

 

 

55,00 EUR

 

Rok prijave:
 

11. februar 2013

 

 

 
  1. Oblačilna dediščina Slovencev je bogata, k njenemu spoznavanju pa prispevajo tudi seminarji, ki jih JSKD pripravlja vsako leto v Kranju.

 

 

 

 

 

 

VSEBINA in CILJI

Tokratni seminar bomo vzporedno izvajali v dveh sklopih.

Prijava je možna le na en sklop.

  1. AVBA

Ob pečah, ki so bile v času do srede 19. stoletja najbolj splošno pokrivalo na Slovenskem, so slovenske kmetice in meščanke nosile tudi številne različice avb (zavijače, javbe, pintle, pocive …), ki so se močno utrdile v predstavah Slovencev o nekdanjem oblačenju. Nosile jih niso le Gorenjke, temveč so bile razširjene praktično povsod na Slovenskem razen na Primorskem. Namen seminarja je, da bi na njem udeleženci spoznali pestrost avb, ki so se ohranile na Slovenskem, se seznanili z možnostmi izdelovanja novih in spoznali možnosti njihovega vključevanja v pripadnostno kostumiranje – torej v oblačenje »narodnih noš« ali v kostumiranje folklornih skupin. Želeli bi si, da bi tisti, ki avbo – naj si bo staro, novo ali le njen del – imate, to prinesli na seminar, kjer bomo nekaj časa namenili tudi njihovemu ogledu.
Ker se avbe v zadnjih letih izdelujejo manj pogosto kot bi si želeli, tudi manj zgledno, v okviru JSKD načrtujemo, da bi njihovo revitalizacijo v letu 2013 spodbudili s sofinanciranjem, s čimer vas bomo tudi seznanili na seminarju.

 

  1. KOSTUMIRANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

Na Slovenskem deluje prek 300 otroških folklornih skupin. Mnoge od njih so v zadnjih letih prenovile svojo kostumsko podobo oz. ustvarile povsem novo, potreba po izdelovanju novih otroških folklornih kostumov pa z leti ne upada. Osnovno izhodišče pri oblikovanju kostumskih podob otroških folklornih skupin je, da naj otroci, ki v njih plešejo, kažejo kako so se otroci oblačili v preteklosti. Pri poustvarjanju nekdanjega oblačenja otrok imajo več možnosti, kajti predstavljajo lahko, kako so se oblačili otroci v različnih zgodovinskih obdobjih, kako so se oblačili ob različnih priložnostih, v različnih letnih časih itd.
Na seminarju se bo mogoče seznaniti z nekdanjim oblačenjem otrok kakor tudi z njegovim sodobnim poustvarjanjem v okviru otroških folklornih skupin. Namenjen je vsem, ki šivajo za otroške folklorne skupine, kakor tudi vodjem otroških folklornih skupin, ki njihovo podobo sooblikujejo.

 

 

SEMINAR JE NAMENJEN

- izdelovalcem folklornih kostumov, »narodnih noš«…;

- vodjem folklornih skupin, ki se tudi praktično ukvarjate z izdelavo folklornih kostumov, z načrtovanjem kostumske podobe …;

- vodjem otroških folklornih skupin;

- vodje »društev narodnih noš«; posameznike iz folklornih skupin, ki ste se pripravljeni temeljito posvetiti razpisanemu področju; garderoberje;

- še posebej vabljeni vsi, ki se oblačijo v »narodne noše« ali jih izdelujejo.

 


O MENTORJIH

Uspelo nam je pridobiti več ljudi s pestrimi izkušnjami. Redno sodelujemo z Ljubo Vrtovec Pribac, ki bo vodila del, namenjen spoznavanju in izdelovanju avb, ter z mag. Tatjano Dolžan Eržen in drugimi sodelavkami Gorenjskega muzeja v Kranju. Pridružila se nam bo mag. Marjetka Balkovec Debevec iz Slovenskega šolskega muzeja, ki bo govorila o oblačenju otrok, Alenka Pakiž iz Folklorne skupine Tine Rožanc, ki bo opozorila na sporočilnost fotografskega gradiva, dr. Bojan Knific bo predstavljal vprašanja kostumiranja – tako v pogledu na avbe kot v pogledu na poustvarjanje nekdanjega oblačenja otrok. Pogovori potekajo še z nekaterimi drugimi, ki bi na seminarju delili svoje osebne izkušnje.

 

 

Ljuba Vrtovec Pribac

 

 

mag. Tatjana Dolžan Eržen

mag. Marjetka Balkovec Debevc

 

Alenka Pakiž

dr. Bojan Knific

 

 

 

 

POTEK, TRAJANJE in KRAJ SEMINARJA

 

Seminar bo potekal konec tedna, in sicer od petka, 22. do nedelje, 24. februarja 2013 v Kranju.

 

Naslov:

Dijaški in študentski dom Kranj,

Kidričeva cesta 53

4000 Kranj

 

 

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 11. februarja 2013 na naslov:

JSKD

Štefanova 5, 1000 Ljubljana

s pripisom: /za folklorni seminar/

 

Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Dodatnih obvestil o sprejemu na seminar ne bomo pošiljali.

 

Pobuda:
Če imate vprašanje, na katerega razpisan seminar ne ponuja odgovora, nam ga posredujte skupaj s prijavo. Vprašanju se bomo v času seminarja posvetili posebej in skušali nanj vsaj okvirno odgovoriti.

 

 

CENA

Kotizacija znaša 55 EUR.

 

 

STROŠKI BIVANJA IN PREHRANE

Nastanitev je v Dijaškem in študentskem domu Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj.

Če bo prijav za bivanje in prehrano v domu prek 20, potem stroški v triposteljnih sobah, znašajo 57 EUR na osebo, v dvoposteljnih 61 EUR. (Cena je enaka, tudi če pridete na seminar šele v soboto zjutraj.)

Stroške bivanja boste poravnali ob prihodu v dom z naročilnico ali gotovino. Če bo prijav za bivanje manj kot 20, bomo v domu spali in zajtrkovali, kosila in večerje pa bomo organizirali drugje.

 

KAJ MORATE ŠE VEDETI?

Prihod udeležencev je predviden v petek, 22. februarja 2013, ob 16. uri, v Dijaškem domu Kranj.
S seboj ne pozabite prinesti naročilnic ali gotovine za pokritje stroškov bivanja in prehrane

Morebitno odsotnost, kasnejši prihod ipd. nujno sporočite vsaj 3 dni pred začetkom seminarja na tel. št. 031/272-792.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Dr. Bojan Knific
samostojni strokovni svetovalec za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: bojan.knific@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si