FOLKLORNA DEJAVNOST

 

Naziv seminarja:

 

PETJE V MEŠANIH SKUPINAH

     

Kraj izvedbe:

 

Beltinci, Kulturni dom

Termin:

 

od petka, 26. do nedelje, 28. julija 2013

Mentorji:

 

 

Adriana Gaberščik in Vesna Sever Borovnik

Cena:

 

60,00 EUR

Rok prijave:
 

četrtek, 27. 6. 2013

 

 
  1. Seminar namenjamo vsem odraslim folklornim skupina, pevskim skupinam in »ljudskim pevcem«. Na njem bo mogoče spoznati, kako so se ljudske pesmi pele v preteklosti in kako učiti petje ljudskih pesmi v sodobnosti, in sicer s poudarkom na tem, kako postavljati glasove tam, kjer skupaj pojejo moški in ženske.

  2.  

 

VSEBINA in CILJI

Na različnih seminarjih, namenjenih ljudem, ki imajo radi ljudsko petje, se posvečamo predvsem spoznavanju preteklih pevskih praks, tokrat pa bo posebna pozornost posvečena spoznavanju možnosti, ki omogočajo prenašanje pevskega izročila v pevske in folklorne skupine, kje skupaj pojejo moški in ženske. Priporočamo ga vsem, ki se v okviru pevskih in folklornih skupin ter folklornih društev ukvarjajo z ohranjanjem ali poustvarjanjem ljudskih pesmi, kajti na njem bo mogoče dobiti nekaj nujno potrebne teoretične podlage, predvsem pa veliko povsem praktičnih znanj, ki bodo omogočala, da bo pevsko izročilo v ustreznih oblikah preneseno v sodobnost. Pri delu bosta aktivno sodelovali dve mešani skupini pevcev s terena, in sicer Vaški zvon iz Prečne na Dolenjskem in pevci s Prevorja na Kozjanskem.

Obravnavane vsebine
Na seminarju se bodo teoretične vsebine prepletale s praktičnimi; poudarek bo na slednjih. Predvsem je cilj seminarja, da udeleženci prek praktične izkušnje dobijo čim več vodil, ki jim bodo pomagala pri poustvarjanju pevskega izročila.

Seminar namenjamo:

- vodjem pevcev pri folklornih skupinah;

- vodjem pevskih skupin;

- vodjem folklornih skupin;

- članom pevskih in folklornih skupin;

- zborovodjem in drugim, ki so pripravljeni pomagati pri delu v pevskih in folklornih skupinah.


O MENTORICAH

 

 

 

Vesna Sever Borovnik je diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja. Pevsko in godčevsko izročilo spremlja na terenu – tako srečanja, ki jih pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, kot tudi prireditve, ki jih organizirajo pevci sami. Pripravljala in vodila je etnološke oddaje na Radiu Zeleni val v Grosuplju, 10 let pa je kot zunanja sodelavka delala v uredništvu za ljudsko glasbo na Radiu Slovenija. Od leta 2009 na Radiu Ognjišče pripravlja in vodi oddaje o ljudski glasbi z naslovom Pevci zapôjte, godci zagod'te. Leta 2004 je začela strokovno spremljati srečanja pevskih in godčevskih skupin, na seminarjih pa vodi delavnice ljudskega petja – najraje s pevci s terena.

 

Adriana Gaberščik uči petje pri Akademski folklorni skupini France Marolt. Izvaja seminarje učenja ljudskega petja na JSKD in seminarje, ki so namenjeni učiteljem, ki ljudsko petje in ples vključujejo v redni izobraževalni program. Ukvarja se z vprašanji prenašanja otroških petih iger, ljudskega plesa in ljudskega petja na otroke in že vrsto let strokovno spremlja srečanja pevskih in godčevskih skupin.

 

POTEK, TRAJANJE in KRAJ SEMINARJA

 

petek

16.00–17.00

 

Prihod v grad v Beltince.

 

17.00–19.00

Vesna Sever Borovnik in Adriana Gaberščik

Analiza boljših in slabših praks ljudskega petja ob poslušanju zvočnih posnetkov.
Odgovori na postavljena vprašanja.

 

19.30

 

Večerja.

 

20.30

 

Ogled programa v Beltinskem parku.

sobota

8.00

 

Zajtrk.

 

9.00–10.30

Adriana Gaberščik

Prikaz petja v mešanih skupinah in različno postavljanje glasov (praktično delo).

 

11.00–12.30

Adriana Gaberščik in Vesna Sever Borovnik

Učenje pesmi v mešanih skupinah (praktično delo po skupinah).

 

12.00

 

Kosilo.

 

13.30–15.00

Vesna Sever Borovnik

Predstavitev pevskih skupin s terena in skupno prepevanje (pevci s Prevorja na Kozjanskem in Vaški zvon iz Prečne na Dolenjskem).

 

15.15–19.00

Vesna Sever Borovnik
in Adriana Gaberščik

Delo po skupinah z gostujočimi pevci.

 

19.00

 

Večerja.

 

20.30

 

Ogled programa v Beltinskem parku.

nedelja

8.00

 

Zajtrk.

 

9.00–10.00

Adriana Gaberščik in Vesna Sever Borovnik

Utrjevanje naučenih pesmi (delo po skupinah).

 

10.30–12.30

Adriana Gaberščik  in Vesna Sever Borovnik

Predstavitev skupin, pogovor o dobrih in slabih praksah poustvarjanja pesemskega izročila.

 

13.00

 

Kosilo.

 

14.00

 

Predstavitev rezultatov in zaključni pogovor (skupaj z godci in Tomažem Rauchom).

 

15.00–18.00

 

Spremljanje generalke in državnega srečanja odraslih folklornih skupin.

 

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Prijave pošljite najkasneje do četrtka, 27. 6. 2013 na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /prijava na seminar/. Število udeležencev na seminarju bo omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej. (V primeru prevelikega števila prijavljenih vas bomo o izboru obvestili, sicer pa dodatnih obvestil, da ste na seminar sprejeti, ne bomo pošiljali.)

 

CENA

Kotizacija znaša 60 evrov (DDV je vključen). Poleg tega stroški bivanja s prehrano (zajtrk, kosilo, večerja) znašajo predvidoma 62 evrov na osebo in jih boste lahko poravnali ob prihodu z gotovino ali naročilnico, ki jo naslovite na KUD Beltinci, p.p. 24, 9231 Beltinci. Drugačen način plačila bivanja in prehrane ni možen, zato vas prosimo, da naročilnic ne pozabljate in da stroške poravnate takoj ob prihodu.

 

KAJ MORATE ŠE VEDETI?

  • Delo bo potekalo v prostorih kulturnega doma v Beltincih.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Dr. Bojan Knific
samostojni strokovni svetovalec za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: bojan.knific@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si