FOLKLORNA DEJAVNOST

 

Naziv seminarja:

 

 

 

SVETOVANJE NA TERENU

     

Kraj izvedbe:

 

  različni kraji po Sloveniji in zamejstvu

Termin:

 

 

po dogovoru

 

Mentorji:

 

 

 

 

Mirko Ramovš, Nežka Lubej, Neva Trampuš, Branka Moškon, Mojca Lepej, Vasja Samec, Saša Meglič, Adriana Gaberščik, Katarina Šetinc, Franc Kene, Tomaž Rauch, Adrijan Novak, Vesna Bajić Stojiljković, Milan Glamočanin

 

Cena:

 

 

120,00 EUR

 

Rok prijave:
 

18. 2. 2013

 

 

 
  1. Svetovanje na terenu je namenjeno vsem, ki pripravljate nove programe in si pri tem želite strokovne pomoči, ter tistim, ki bi želeli strokovno mnenje in pomoč pri preoblikovanju obstoječih programov.   

     

 

 

 

 

O SVETOVANJU

Leta 2010 smo v program izobraževanj vključili svetovanje na terenu. Sprva je bilo to namenjeno zgolj odraslim folklornim skupinam, lepo pozneje smo program zaradi pozitivnih izkušenj ponudili tudi pevcem in godcem, sedaj pa tudi folklornim, pevskim in godčevskim skupinam manjšinskih etničnih skupnosti.

 

Marsikatera folklorna skupina izvaja program, ki ne ustreza merilom kakovostnega poustvarjanja plesnega in z njim povezanega izročila, ali pa pripravlja nov program in pri tem meni, da bi ji koristila strokovna pomoč. Precej je pevskih skupin, ki same ne zmore postaviti basa, pa vejo, da bi bilo to nujno za njihov napredek. S še večjimi težavami se soočajo pevske, godčevske in folklorne skupine manjšinskih etničnih skupnosti.

Zavedamo se, da v nekaj urah praktičnega dela s skupino, ki ga ponujamo s tem razpisom, ne moremo rešiti vseh težav, lahko pa je nakazana pot njihovega reševanja in kakovostnega nadaljnjega razvoja. Izkušnje s preteklih let to nedvomno dokazujejo. 

K sodelovanju smo povabili ljudi, za katere menimo, da bodo skupinam skladno z merili, ki jih imamo, lahko pomagali, vse, ki bi si strokovne pomoči želeli, pa vabimo, da se na razpis prijavijo. 

 

SVETOVANJE JE NAMENJENO

  1. Svetovanje na terenu je namenjeno vsem, ki pripravljate nove programe in si pri tem želite strokovne pomoči, ter tistim, ki bi želeli strokovno mnenje in pomoč pri preoblikovanju obstoječih programov. 

 

MENTORJI

Pomoč na terenu nudijo strokovnjaki:

otroškim in odraslim folklornim skupinam:

Mirko Ramovš, Nežka Lubej, Neva Trampuš, Branka Moškon, Mojca Lepej, Vasja Samec, Saša Meglič …

  • pevcem (in pevskemu programu v folklornih skupinah):

  • Adriana Gaberščik, Katarina Šetinc, Franc Kene … godcem (in godčevskemu programu v folklornih skupinah): Tomaž Rauch, Adrijan Novak …

  •  

  • folklornim, pevskim in godčevskim skupinam manjšinskih etničnih skupnosti:

  • Vesna Bajić Stojiljković, Milan Glamočanin …

 

Mirko Ramovš

  Mirko Ramovš se je v študentskih letih vključil v Akademsko folklorno skupino France Marolt, kjer je kmalu prevzel umetniško vodstvo. Od leta 1966 do upokojitve leta 2003 je bil sodelavec Glasbenonarodopisnega inštituta. Plesno izročilo je raziskoval na terenu, leta 1980 je objavil antologijo slovenskega ljudskega plesa, med leti 1992 in 2000 objavil sedem knjig Polka je ukazana, poleg tega pa tudi številne znanstvene in strokovne prispevke s področja plesnega izročila. Pripravil je večino odrskih postavitev Akademske folklorne skupine France Marolt in večkrat pripravljal program državnega srečanja odraslih folklornih skupin.

Nežka Lubej

 

Nežka Lubej se je s folklorno dejavnostjo začela ukvarjati v osnovni šoli v Markovcih leta 1958. Vsa leta službovanja je kot razredna učiteljica vodila otroško folklorno skupino. Od leta 1984 vodi seminarje za vodje otroških folklornih skupin – o otroškem izročilu, o nekdanjih šegah in navadah, o pripravi programov otroških folklornih skupin … – in strokovno spremlja srečanja. Kar petkrat je pripravila izbor za državno srečanje otroških folklornih skupin.

 

Neva Trampuš

 

Neva Trampuš se je kot srednješolka vključila v Akademsko folklorno skupino France Marolt, kjer je krajši čas vodila eno od skupin. Po selitvi v Velenje sta z možem leta 1971 ustanovila Šaleško folklorno društvo Koleda, v katerem je še vedno aktivna. Tako za Koledo kot za Folklorno skupino KD Međimurje, ki jo tudi vodi, je pripravila več odrskih postavitve. Vodi seminarje s področja plesnega in glasbenega izročila ter pomaga skupinam na terenu. Več let je pripravljala program državnega srečanja odraslih folklornih skupin, leta 2010 tudi otroških.

 

 

   

 

POTEK SVETOVANJA

Svetovalec, ki ga bomo izbrali, se bo na podlagi pogovora z vami udeležil ene vaje vaše skupine, za katero predvidevamo, da bi z vmesnimi odmori trajala do pet ur. Na vaji mu boste predstavili program, ki ste ga pripravili in bi ga želeli nadgraditi. Svetovalec bo v sodelovanju z vami prevzel vodenje vaje. Opozoril vas bo na pomanjkljivosti in usmeril vaše prihodnje delo.

 

 

DATUM, ČAS IN KRAJ IZVEDBE

S svetovalcem, ki ga bomo izbrali v dogovoru z vami, boste določili datum udeležbe na vaji, ki bo ustrezal vam in njemu.

 

 

POGOJI IN ROK PRIJAVE

Prijavijo se lahko folklorne, pevske in godčevske skupine, ki so v letu 2012 sodelovale na srečanju folklornih skupin v organizaciji JSKD (na območni, regijski ali državni ravni).

 

Vaše prijave pričakujemo najpozneje do ponedeljka, 18. februarja 2013, na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za folklorno dejavnost/. Število skupin, ki jim bomo ponudili pomoč, je omejeno.

 

 

KOTIZACIJA

Kotizacija, s plačilom katere si boste zagotovili enkratni obisk vaje, za katero predlagamo, da bi trajala od tri do pet ur, znaša 120 EUR in jo boste plačali na podlagi izstavljenega predračuna.


 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Dr. Bojan Knific
samostojni strokovni svetovalec za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: bojan.knific@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si