FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2013-14

 

Naziv seminarja:

 

OTROŠKI FOLKLORNI, PEVSKI IN GODČEVSKI TABOR

     

Kraj izvedbe:

 

Maribor; Dijaški dom Lizike Jančar v Mariboru

Termin:

 

22. - 24. 8. 2014

Mentorji:

 

Saša Meglič, Petra Nograšek, Nežka Lubej, Tjaša Ferenc, Adriana Gaberščik, Andraž Trampuš, Peter Vendramin, dr. Bojan Knific, Edita Frančeškin

Cena:

 

55,00 EUR

Rok prijave:
 

ponedeljek, 30. 6. 2014

 

 

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom), ki želijo razvijati obstoječe programe in ustvarjati nove. Po dobri praksi iz lanskega leta bomo tudi tokrat pripravili razširjen program – ločeno bo tekel program za plesalce, pevce in godce.

 

 

 

 

Vsebina in cilji

Otroški folklorni tabori, na katerih se vodje otroških folklornih skupin družijo z otroci, predstavljajo stalnico v izobraževalnih programih JSKD. Na njih pod vodstvom poznavalcev folklorne dejavnosti nastajajo zanimivi programi, ki upoštevajo nova spoznanja s področja delovanja otroških folklornih skupin, hkrati pa neformalna druženja omogočajo razvijanje idej, ki jih je pozneje mogoče udejanjiti v skupinah.

 

Tokratni tabor bo ponovno tridnevni, na njem pa bomo skupaj z otroki, poleg plesne, ponovno oblikovali posebno pevsko in godčevsko skupino.

 • - S posebno pevsko skupino, v kateri bodo sodelovali otroci in vodje, bomo delali z namenom, da bi vse, ki jih bolj podobno zanima petje ljudskih pesmi, podrobneje seznanili z možnostmi posredovanja pevskega izročila otrokom. Delo bo usmerjeno v učenje in spoznavanje ljudskih pesmi ter ljudskega načina petja, in sicer s ciljem izoblikovanja posebnih otroških pevskih skupin, ki bi se prvenstveno ukvarjale s poustvarjanjem pevskega izročila. V skupini bomo tudi plesali. Tovrstni lanski program je obrodil sadove, saj se je na prireditvi Pa ta viža ni preč 2014 predstavilo 11 izjemno kvalitetnih pevskih skupin, duetov in posameznikov.

 • - Tudi tokrat bomo posebej delali z otroki, ki se kot godci vključujejo v otroške folklorne skupine. Na poseben pomen godcev v otroških folklornih skupinah na srečanjih, ki jih pripravljamo, opozarjamo že več let, tokrat pa se bomo njihovemu igranju podrobneje posvetili. Godci bodo tako na otroškem folklornem taboru, kolikor bo le mogoče, ob vodenem delu ustvarjali samostojno, vodje tabora pa jih bodo opozarjali na posebnosti, ki bi jih bilo pri poustvarjanju viž vredno upoštevati.

 

Na tabor vabimo vse, ki izpolnjujete vsaj enega izmed spodaj navedenih pogojev:

 • - ste uspešno končali začetni seminar za vodje folklornih skupin in pridobili naziv strokovni vodja folklorne skupine;

 • - ste vodja otroške folklorne skupine (v vrtcih, šolah, društvih) in ste v preteklih letih že bili na otroškem folklornem taboru;

 • - ste vodja otroške folklorne skupine in ste se v zadnji sezoni uvrstili na regijsko ali državno srečanje v organizaciji JSKD;

 • - pevska delavnica: vodite otroški ali mladinski pevski zbor ali otroško folklorno skupino pa bi se radi podrobneje seznanili z ljudskim petjem;

 • - vodite godčevsko skupino ali bi jo želeli voditi;

Vabljeni seveda tudi člani otroških folklornih skupin (glasbeniki, plesalci, pevci …). Prijavite lahko tudi celo skupino.

 

Vsebinski načrt:
Otroške folklorne skupine:

 • spoznavanje plesnega izročila odraslih;

 • spoznavanje izročila otrok;

 • priprava odrskih postavitev.

 

Otroške pevske skupine:

 • spoznavanje načina učenja petja ljudskih pesmi;

 • oblikovanje programa in priprava za nastop.

 

Godci:

 • učenje ljudskih viž;

 • spoznavanje posebnosti igranja ljudskih godcev;

 • igranje v folklorni skupini.


O mentorjih

Udeleženci tabora boste razdeljeni v več skupin. Med prijavljenimi bomo izbrali vodje posameznih skupin in jih prosili za organizacijsko vodstvo. Za strokovno pomoč in vodenje tabora bodo poskrbeli nekateri dosedanji državni strokovni spremljevalci srečanj, in sicer dr. Bojan Knific, Saša Meglič, Petra Nograšek in Nežka Lubej. Plese, ki jih boste poustvarjali, in plesno tehniko bo učila Tjaša Ferenc. Delo godcev bosta usmerjala Peter Vendramin, vodja godcev pri AFS France Marolt, in Andraž Trampuš, godec AFS France Marolt. Pevsko delavnico, na kateri se bodo otroci skupaj z vodji učili petja ljudskih pesmi, bo vodila Adriana Gaberščik, letos strokovna spremljevalka otroških folklornih skupin ter vodja več skupin, ki poustvarjajo pesemsko izročilo. Z nami bo tudi Edita Frančeškin, režiserka, pedagoginja in ustvarjalka, ki bo skupinam svetovala in pripravila predavanje in delavnico o vključevanju igre v odrske postavitve.

 

Potek in trajanje seminarja

 

Otroške FS

Pevci

Godci

petek

15.00–16.00

Prihod in namestitev.

 

17.30

Tjaša Ferenc: predstavitev hišnega reda, dela...

18.00

Večerja.
Vodje tabora: uvodni razgovor.

 

19.00–21.00

ODRASLI: Tjaša Ferenc: učenje plesov.
OTROCI: Saša Meglič: učenje plesov.

 

Adriana Gaberščik: uvod in prepevanje splošno znanih otroških pesmi.

Peter Vendramin in Andraž Trampuš: uvod, seznanjanje z godci in njihovim repertoarjem.

21.00

Odrasli: priprava načrta za naslednji dan; druženje.

 

sobota

8.00

Zajtrk.

 

9.00–12.30

1. del: ODRASLI: Edita Frančeškin: igra v odrski postavitvi; OTROCI: Bojan Knific: učenje plesov
2. del: Delo po skupinah.

 

1.del: Adriana Gaberščik: učenje petja in pesmi. Učenje plesov, ob katerih se poje.
2.del: ODRASLI: poslušanje posnetkov in pogovor; OTROCI: prosto.
3.del: samostojno delo.

Peter Vendramin in Andraž Trampuš: učenje plesnih viž.

12.30

Kosilo. Počitek ter proste aktivnosti v lastni organizaciji.

 

15.00–19.00

Delo po skupinah.

Vodeno delo in samostojno ustvarjanje. Petje, ob tem tudi ples.

Učenje plesnih viž in (po potrebi) delo pri skupinah.

 

19.00

Večerja.

 

20.00

Skupni večer otrok in odraslih.

 

nedelja

8.00

Zajtrk.

9.00–12.00

Delo po skupinah.

Vodeno delo in samostojno ustvarjanje. Petje, ob tem tudi ples.

Učenje plesnih viž in (po potrebi) delo pri skupinah.

 

12.00

Kosilo in pospravljanje sob.

 

13.30–14.30

Priprave na zaključno predstavitev.

 

14.30

Zaključna predstavitev, kratka analiza videnega.

 

16.00

Odhod domov.

 

Rok prijave in plačilo

Vaše prijave pričakujemo do ponedeljka, 30. junija 2014 na naslov: JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za otroški folklorni tabor/ ali na e-mail naslov: tjasa.ferenc@jskd.si.

Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na tabor sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.

 

Cena

Kotizacija za vodje skupin in odrasle znaša 55 evrov (DDV je vključen) in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna.


Bivanje in prehrana:
Bivali bomo v Dijaškem domu Lizike Jančar v Mariboru (Titova cesta 24a, 2000 Maribor). Cena bivanja in prehrane na osebo (dva polna penziona) znaša 62 evrov za dvo- ali triposteljno sobo. Cena enoposteljne sobe je 70 evrov. Bivanje s prehrano bo mogoče plačati z naročilnico (ali izjemoma z gotovino) ob prihodu v dom. Drugačen način plačila ni možen, zato vas prosimo, da naročilnic ne pozabljate in da stroške poravnate takoj ob prihodu.

Kaj morate še vedeti?

 • Prihod udeležencev je predviden v petek, 22. avgusta 2014, med 15. in 16. uro.
 • Delali bomo v Dijaškem domu Lizike Jančar v Maribor in/ali na drugih lokacijah v neposredni bližini
 • Vsi (tudi otroci) naj imajo s sabo osebni dokument (zaradi vpisa v knjigo obiskovalcev).
 • S seboj ne pozabite prinesti naročilnice, udobne obutve in obleke za ples.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc
folklorna dejavnost JSKD
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 510
E: tjasa.ferenc@jskd.si