FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2013-14

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR OB PA TA VIŽA
NI PREČ 2014
- POUSTVARJANJE PESEMSKEGA IZROČILA MED OTROKI IN MLADINO

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana, Antonov dom na Viču

Termin:

 

15. 3. 2014

Mentorji:

 

Dr. Mojca Kovačič

Cena:

 

30,00 EUR

Rok prijave:
 

28. 2. 2014

 

 

V okviru seminarja, ki je namenjen učiteljem in učiteljicam glasbe v osnovnih šolah ter vodjem otroških folklornih skupin, bomo spoznavali osnovne zakonitosti slovenske ljudske pesmi in petja, glasbenopedagoške zakonitosti ter nekatere primere pesmi, zvočnih in rajalnih iger, ki so primerne za delo z otroki.

 

 

Vsebina in cilji

Pomembno je, da v otrocih in mladih vzbudimo željo po raziskovanju naše kulturne dediščine, da jo mladi znajo spoštovati, ceniti in da vidijo v njej tudi možnosti svojstvenega izraza, da povezujejo preteklost in sodobnost ter da začutijo, da je znanje prejšnjih rodov vredno in nujno prenašati v prihodnost.


Otroških pevskih skupin, duetov, posameznikov, ki bi se prvenstveno ukvarjale s poustvarjanjem pevskega izročila je zelo malo, največ jih deluje v okviru folklornih skupin. Seminar namenjamo vsem vodjem otroških in mladinskih folklornih skupin, zborovodjam otroških zborov, učiteljem in učiteljicam glasbe v osnovnih šolah, ki jih zanima petje ljudskih pesmi in prenašanje pevskega izročila otrokom, da bi se podrobneje seznanili z možnostmi posredovanja, motivacijo otrok za petje ljudskih pesmi, spoznavanju ljudskih pesmi za otroke.


Na enodnevnem seminarju bo mogoče dobiti nekaj nujno potrebne teoretične podlage in nekaj praktičnih znanj, ki bodo omogočala ustrezno prenašanje ljudskih pesmi na otroke.

Seminar se bo zaključil z ogledom državnega srečanja mladih pevcev ljudskih pesmi, na katerem se bodo predstavili otroci, stari od 6 do 15 let, ki poteka pod imenom Pa ta viža NI preč. V programu bodo sodelovali: OFS Šentlora OŠ Šentjernej, Lara in Lia Luša, OFS Val OŠ Koper, Pevke Otroške folklorne skupine Podkuca, KUD Dobrava Naklo, OFS Spominčice, II. OŠ Rogaška Slatina; KD Spominčice, Jan Macarol, OŠ Miška Kranjca, Starejša otroška skupina Folklornega društva »Kres« Novo mesto, Starejša OFS Dobrepolje, JVIZ OŠ Dobrepolje, Artiška dekleta, OŠ Artiče, Marko in Miha Zagmajster.

 

Seminar namenjamo

  • - vodjem otroških folklornih skupin (ali tistim, ki bi to v bodoče radi postali);

  • - osebam, ki v folklornih skupinah skrbijo za petje;

  • - zborovodjam otroških zborov;

  • - učiteljem in učiteljicam glasbe v osnovnih šolah;

  • - vodjem folklornih skupin.

 

O mentorju

Seminar bo vodila dr. Mojca Kovačič, profesorica glasbe in etnomuzikologinja zaposlena na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Raziskovalno se posveča predvsem sodobnim glasbenim in zvočnim pojavom in njihovi vlogi v današnji družbi. Od leta 2012 pripravlja izbor za državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž.

 

Potek in trajanje seminarja

Ljubljana, Antonov domu na Viču
Predviden urnik:

  • - prvi del: od 10.00 do 12.00

  • - drugi del: od 14.00 do 17.30

  • - odmor za kosilo (v lastni organizaciji): 12.00 do 14.00

  • - ogled prireditve Pa ta viža NI preč: od 18.00 do 20.00

 

Rok prijave in plačilo

Prijave pošljite najkasneje do petka, 28. 2. 2014 na e-naslov: tjasa.ferenc@jskd.si ali na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /prijava na seminar/. Število udeležencev na seminarju bo omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej. (V primeru prevelikega števila prijavljenih vas bomo o izboru obvestili, sicer pa dodatnih obvestil, da ste na seminar sprejeti, ne bomo pošiljali.)

 

Cena

Kotizacija znaša 30 evrov (DDV je vključen).

 

Kaj morate še vedeti?

  • Delo in kasnejši ogled prireditve bo potekalo v prostorih Antonovega doma na Viču.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc

T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si