FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2013-14

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR OB PA TA VIŽA
NI PREČ 2014
-

S PEVSKO SKUPINO CINTARE

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana, Antonov dom na Viču

Termin:

 

15. 3. 2014

Mentorji:

 

Mira Nastran in pevska skupina Cintare

Cena:

 

30,00 EUR

Rok prijave:
 

28. 2. 2014

 

 

V okviru pevske delavnice s pevsko skupino Cintare, ki je namenjena vsem, ki ljubite ljudsko pesem in radi prepevate, bomo v praksi spoznavali različnost pesmi glede na izvor, vsebino in izvedbo. S pesmimi in petjem se bomo sprehodili skozi vse slovenske pokrajine.

 

 

Vsebina in cilji

Bogastvo ljudske pesmi je neizmerno. Pomembno je, da našo kulturno dediščino želimo raziskovati, jo odkrivati, spoštovati … Na seminarju bo pevska skupina Cintare predstavila svoje popotovanje med ljudske pesmi in petje, predstavila svoj način dela, naučili se boste nekaj pesmi, ob tem pa vam bodo Cintare preko svojih izkušenj svetovale kako razvijati svojo kreativnost in različne interpretativne pristope do gradiva. Spoznali boste kakšno prekmursko in istrsko v dvoglasju, staro belo krajinsko, zapeli po »rezijansko«, se po štajerskem vrteli s troglasjem, po koroškem pa s štiriglasjem.

 

Seminar se bo zaključil z ogledom državnega srečanja mladih pevcev ljudskih pesmi, na katerem se bodo predstavili otroci, stari od 6 do 15 let, ki poteka pod imenom Pa ta viža NI preč. V programu bodo sodelovali: OFS Šentlora OŠ Šentjernej, Lara in Lia Luša, OFS Val OŠ Koper, Pevke Otroške folklorne skupine Podkuca, KUD Dobrava Naklo, OFS Spominčice, II. OŠ Rogaška Slatina; KD Spominčice, Jan Macarol, OŠ Miška Kranjca, Starejša otroška skupina Folklornega društva »Kres« Novo mesto, Starejša OFS Dobrepolje, JVIZ OŠ Dobrepolje, Artiška dekleta, OŠ Artiče, Marko in Miha Zagmajster.

 

Seminar namenjamo

 • - vodjem petja v folklornih skupinah (ali tistim, ki bi to v bodoče radi postali);

 • - osebam, ki v folklornih skupinah skrbijo za petje;

 • - vodjem pevskih skupin;

 • - članom folklornih skupin;

 • - članom skupin pevcev ljudskih pesmi;

 • - vodjem folklornih skupin;

 • - ostalim, ki jih zanima ljudsko petje.

 •  

O mentorju

Seminar bo vodila Mira Nastran, umetniška vodja pevske skupine Cintare, skupaj z ostalimi članicami pevske skupine Cintare. Pevke v stalni sestavi pojejo že deset let, povezuje jih veselje do petja in zavedanje, da s svojim delovanjem pomagajo ohranjati ljudsko pesemsko dediščino. Njihov repertoar pesmi zajema celotno slovensko etnično ozemlje, pri poustvarjanju pa skušajo vestno slediti načinom petja v preteklosti, čeprav se zavedajo, da se je ljudska pevska ustvarjalnost venomer spreminjala in se razlikovala od vasi do vasi.

 

Potek in trajanje seminarja

Ljubljana, Antonov domu na Viču
Predviden urnik:

 • - prvi del: od 10.00 do 12.00

 • - drugi del: od 14.00 do 17.30

 • - odmor za kosilo (v lastni organizaciji): 12.00 do 14.00

 • - ogled prireditve Pa ta viža NI preč: od 18.00 do 20.00

 

Rok prijave in plačilo

Prijave pošljite najkasneje do petka, 28. 2. 2014 na e-naslov: tjasa.ferenc@jskd.si ali na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /prijava na seminar/. Število udeležencev na seminarju bo omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej. (V primeru prevelikega števila prijavljenih vas bomo o izboru obvestili, sicer pa dodatnih obvestil, da ste na seminar sprejeti, ne bomo pošiljali.)

 

Cena

Kotizacija znaša 30 evrov (DDV je vključen).

 

Kaj morate še vedeti?

 • Delo in kasnejši ogled prireditve bo potekalo v prostorih Antonovega doma na Viču.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc

T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si