FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2013-14

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA VODJE PETJA V FOLKLORNIH SKUPINAH

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

januar do marec 2014

Mentorji:

 

dr. Urša Šivic, Naja Zapušek, Adriana Gaberščik, Katarina Šetinc, Franc Kene, Nina Volk, Gregor Volk, Vesna Sever Borovnik, dr. Bojan Knific in dr. Drago Kunej.

Cena:

 

140,00 EUR

Rok prijave:
 

16. 1. 2014

 

 

Seminar bo obsegal okoli štirideset ur in predvideva izvedbo v štirih sobotah. Na njem bo mogoče podrobneje spoznati pevsko izročilo ter njegovo poustvarjanje v folklornih skupinah. Poleg tega bo seminar ponudil teme, ki jih morajo vodje petja nujno poznati, kot npr. pedagogika petja, osnove terminologije petja, osnove petja solo in v skupini, itd. Seminar omogoča mnogo individualnega praktičnega dela.

 

Vsebina in cilji

Letos smo program pripravili predvsem na podlagi želja udeležencev prejšnjih tovrstnih seminarjev in za vse, ki ste željni spoznati tudi drugačne pristope k poustvarjanju in učenju petja. V program smo vključili teme, ki bi jih vodje folklornih skupin in pevovodje (če jih imajo), morali poznati.


Priporočamo ga vsem, ki se v okviru pevskih in folklornih skupin ter folklornih društev ukvarjajo s poustvarjanjem ljudskih pesmi, kajti na njem bo mogoče dobiti nekaj nujno potrebne teoretične podlage, predvsem pa ogromno povsem praktičnih znanj, individualnega dela, ki bodo omogočala, da bo ljudska pesem v nekoliko drugačni obliki prenesena v sodobnost. Je edini seminar, ki prek zelo različnih predavateljev folklornikom nudi natančnejši vpogled v pesemsko izročilo, ponuja pa vrsto tem, s poznavanjem katerih bo mogoče obogatiti programe, ki jih v folklornih skupinah pripravljate.  

 

Sočasno s tem seminarjem pripravljamo tudi seminar, ki ga namenjamo pevcem ljudskih pesmi, tako da bodo nekatera teoretična predavanja združena, praktično delo pa bo potekalo pretežno ločeno. Potek praktičnega dela bomo prilagajali tudi željam udeležencev. Oba seminarja bomo zaključili 15. 3. 2014 z ogledom prireditve Pa ta viža NI preč, na kateri se bodo s pevskimi programi predstavili otroci.

Na seminar vabljeni:

 • - vodje folklornih skupin (predvsem tisti, ki v skupinah skrbite za petje),

 • - vodje pevskih skupin, ki delujejo v folklornih društvih,

 • - pevovodje, ki bi bili pripravljeni prevzeti vodenje pevskih vaj v folklornih skupinah,

 • - pevsko nadarjeni člani folklornih skupin.

 

Iz posamezne skupine se na seminar lahko prijavi več kandidatov.

 

Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

 • - glasbena teorija,

 • - osnove terminologije petja,

 • - upevalne vaje, dihalne in govorne vaje

 • - pedagogika petja,

 • - vodenje tona,

 • - tvorba glasu,

 • - osnove petja solo in v skupini,

 • - značilnosti ljudskega petja,

 • - ljudske pesmi v odrskih postavitvah,

 • - pokrajinske in druge posebnosti ljudskih pesmi,

 • - učenje ljudskih pesmi,

 • - kostumiranje,

 • - iskanje in zbiranje gradiva.


O mentorjih

 • dr. Urša Šivic, etnomuzikologinja, znanstvena sodelavka glasbenonarodopisnega inštituta in strokovna spremljevalka srečanj pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž in

 • Naja Zapušek, profesorica petja, akademska pevka, vodja petja v nekaterih folklornih skupinah, pevka ženske vokalne skupine Katice, učiteljica petja v glasbeni šoli Ribnica in Kočevje, že od otroštva povezana z ljudskim petjem.

Posamezne praktične dele seminarja bodo vodili še Adriana Gaberščik, Vesna Sever Borovnik, Katarina Šetinc, Franc Kene, Nina Volk, Gregor Volk.

Na seminarju bosta predavala še dr. Bojan Knific in dr. Drago Kunej.

 

Potek in trajanje seminarja

Seminar bo potekal v Ljubljani (lokacijo še sporočimo), v štirih sklopih (štiri sobote). Termini še niso dokončno potrjeni, predvideni pa so sledeči: 25. 1., 15. 2., 8. 3. in 15. 3. Okvirni urnik: od 9.00 do 13.15 in od 14.45 do 19.00.

 

 

Rok prijave in plačilo

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 16. januarja 2014 na naslov:

 JSKD, Štefanova 5,
1000 Ljubljana
/za folklorni seminar/

ali na e-mail naslov: tjasa.ferenc@jskd.si,

Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite.

 

Cena

Kotizacija za udeležbo na seminarju, ki bo obsegal prek 40 šolskih ur predavanj in vaj, znaša 140 EUR.

Kaj morate še vedeti?

 • Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato s prijavami ne odlašajte. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni. Če bo prijav več, kot imamo prostih mest, bo komisija izbrala tiste, za katere bo menila, da jim bo seminar najbolj koristil. O izboru boste obveščeni.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

 

Tjaša Ferenc
svetovalka za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si