FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2014-15

 

Naziv seminarja:

 

ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljani, na Osnovni šoli Livada

Termin:

 

oktober 2014 - april 2015

Mentorji:

 

dr. Bojan Knific, dr. Rebeka Kunej, Nina Volk, Adriana Gaberščik, Katarina Šetinc, Tomaž Simetinger, Mirko Ramovš, Vasja Samec, Edita Frančeškin, Tjaša Ferenc

Cena:

 

250,00 EUR

Rok prijave:
 

1. 9. 2014

 

 

 

 

 

 

Začetni seminar za vodje odraslih folklornih skupin namenjamo vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v folklornih skupinah. Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine. Na njem se je mogoče vsaj okvirno seznaniti z večino prvin, ki jih folklorne skupine vključujejo v svoje programe (plesno in glasbeno izročilo, oblačilna dediščina, dediščina s plesom povezanih šeg in navad …), prav tako pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

Vsebina in cilji

Udeleženci seminarja bodo spoznali nekaj teoretičnih vsebin, poudarek pa bo namenjen praktičnemu spoznavanju našega plesnega in glasbenega izročila ter oblačilne idr. dediščine. Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

 1. - praktično učenje plesov,

 2. - metodika učenja ljudskega plesa,

 3. - oris ljudskega plesa na Slovenskem in njegove vloge v nekdanjem in današnjem načinu življenja,

 4. - postavljanje ljudskega plesa na oder,

 5. - razvoj plesnosti,

 6. - kinetografija,

 7. - slovenska ljudska inštrumentalna in vokalna glasba,

 8. - oblačilna kultura kmečkega prebivalstva na Slovenskem v preteklosti,

 9. - vloga folklornih skupin v sodobnosti.

 

Seminar je namenjen:

 1. - vsem, ki vodite odraslo folklorno skupino, pa tega seminarja do sedaj še niste obiskali;

 2. - vsem, ki boste morda v prihodnje vodili folklorno skupino;

 3. - perspektivnim plesalcem in plesalkam;

 4. - vodstvenim kadrom v društvih.

 


Mentorji

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Bojan Knific, dr. Rebeka Kunej, Nina Volk, Adriana Gaberščik, Katarina Šetinc, Tomaž Simetinger, Mirko Ramovš, Vasja Samec, Edita Frančeškin, Tjaša Ferenc.

 

 

Potek in trajanje seminarja

Seminar bo potekal v Ljubljani, na Osnovni šoli Livada v šestih sklopih (enkrat mesečno ob vikendih /sobota in nedelja/).

 

PREDVIDENI TERMINI:
25. in 26. oktober, 15. in 16. november, 13. in 14. december 2014, 10. in 11. januar, 14. in 15. februar, 21. in 22. marec, 18. in 19. april. Predviden urnik: sobota od 9.00 do 13.00 in od 14.30 do 19.00; nedelja od 9.00 do 13.00. Zaradi nekaterih nepredvidljivih okoliščin so možne tudi spremembe terminov.

 

Izpit

Udeleženci bodo lahko po zaključenem seminarju opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin, ki so potrebne za uspešno vodenje odrasle folklorne skupine. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv strokovni vodja odrasle folklorne skupine, s tem pa se jim bo poleg pridobljenega znanja in potrdila odprla možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje.

 

Rok prijave

Na seminar se lahko prijavijo popolni začetniki in tudi tisti, ki so že obiskovali območne ali regijske seminarje.


Vašo prijavo pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za folklorni seminar), najkasneje do ponedeljka, 1. septembra 2014.

ALI na e-mail naslov: tjasa.ferenc@jskd.si.

Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo poslali urnik in navodila za začetek seminarja.
Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.
V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

 

Cena in plačilo

Kotizacija za udeležbo na seminarju, ki bo obsegal 75 šolskih ur predavanj in vaj, znaša 250 € (DDV je vključen). Plačljiva bo v dveh obrokih: 100 € takoj (pred začetkom seminarja); 150 € v januarju 2015.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

 

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš
folklorna dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si