FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2014-15

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA VODJE PETJA (V FOLKLORNIH SKUPINAH

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

januar do marec 2015

Mentorji:

 

Nina Volk, Naja Zapušek, dr. Drago Kunej, dr. Urša Šivic, Petra Trobec, Klemen Dovč in Tomaž Simetinger.

Cena:

 

140,00 EUR

Rok prijave:
 

12. 1. 2015

 

 

 

 

 

 

Seminar bo obsegal okoli štirideset ur in predvideva izvedbo v štirih sobotah. Na njem bo mogoče podrobneje spoznati pevsko izročilo ter njegovo poustvarjanje v folklornih skupinah. Poleg tega bo seminar ponudil teme, ki jih morajo vodje petja nujno poznati, kot npr. osnove terminologije petja, osnove petja solo in v skupini, prirejanje ljudskih pesmi itd. Seminar omogoča mnogo individualnega praktičnega dela.

Vsebina in cilji

Letos smo program pripravili predvsem na podlagi želja udeležencev prejšnjih tovrstnih seminarjev in za vse, ki ste željni spoznati tudi drugačne pristope k poustvarjanju in učenju petja. V program smo vključili teme, ki bi jih vodje folklornih skupin in pevovodje (če jih imajo), morali poznati.

 

Priporočamo ga vsem, ki se v okviru pevskih in folklornih skupin ter folklornih društev ukvarjajo s poustvarjanjem ljudskih pesmi, kajti na njem bo mogoče dobiti nekaj nujno potrebne teoretične podlage, predvsem pa ogromno povsem praktičnih znanj, individualnega dela, ki bodo omogočala, da bo ljudska pesem v nekoliko drugačni obliki prenesena v sodobnost. Je edini seminar, ki prek zelo različnih predavateljev folklornikom nudi natančnejši vpogled v pesemsko izročilo, ponuja pa vrsto tem, s poznavanjem katerih bo mogoče obogatiti programe, ki jih v folklornih skupinah pripravljate.  

Potek praktičnega dela bomo prilagajali tudi željam udeležencev. Seminar bomo zaključili 14. 3. 2015 z ogledom prireditve Pa ta viža NI preč, na kateri se bodo predstavili interpreti ljudskih pesmi in ljudskih viž.

 

Na seminar vabljeni:

 • - vodje folklornih skupin (predvsem tisti, ki v skupinah skrbite za petje),

 • - vodje pevskih skupin, ki delujejo v folklornih društvih,

 • - pevovodje, ki bi bili pripravljeni prevzeti vodenje pevskih vaj v folklornih skupinah,

 • - pevsko nadarjeni člani folklornih skupin.

Iz posamezne skupine se na seminar lahko prijavi več kandidatov.

 

Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

 • - glasbena teorija,

 • - osnove terminologije petja,

 • - upevalne vaje, dihalne in govorne vaje,

 • - vodenje tona,

 • - tvorba glasu,

 • - osnove petja solo in v skupini,

 • - značilnosti ljudskega petja,

 • - ljudske pesmi v odrskih postavitvah,

 • - pokrajinske in druge posebnosti ljudskih pesmi,

 • - učenje ljudskih pesmi,

 • - prirejanje ljudskih pesmi,

 • - iskanje in zbiranje gradiva.


Mentorji

 • Nina Volk, akademska glasbenica in članica zasedbe Volk Folk.  

 • Naja Zapušek, profesorica petja, akademska pevka, vodja petja v nekaterih folklornih skupinah, pevka ženske vokalne skupine Katice, učiteljica petja v glasbeni šoli Ribnica in Kočevje, že od otroštva povezana z ljudskim petjem.

Posamezne praktične dele in predavanja bodo izvedli še: dr. Drago Kunej, dr. Urša Šivic, Petra Trobec, Klemen Dovč in Tomaž Simetinger.

 

 

Potek in trajanje seminarja

 Seminar bo potekal v Ljubljani (lokacijo še sporočimo), v štirih sklopih (štiri sobote). Termini še niso dokončno potrjeni, predvideni pa so sledeči: 24. 1., 31. 1., 28. 2., in 14. 3. Okvirni urnik: od 9.00 do 13.15 in od 14.45 do 19.00.

 

 

Rok prijave

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 12. januarja 2015 na naslov:

JSKD, Štefanova 5, 
1000 Ljubljana 


/za folklorni seminar/
ali na e-mail naslov: tjasa.ferenc@jskd.si,

http://www.jskd.si/fotogalerija/minidogodki/vokalna/prijavnica_slika.jpg


Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite.

 

Cena in plačilo

Kotizacija za udeležbo na seminarju, ki bo obsegal prek 40 šolskih ur predavanj in vaj, znaša 140 EUR.

 

Kaj morate še vedeti?

 • Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato s prijavami ne odlašajte. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni. Če bo prijav več, kot imamo prostih mest, bo komisija izbrala tiste, za katere bo menila, da jim bo seminar najbolj koristil. O izboru boste obveščeni.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc
folklorna dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si