FOLKLORNA DEJAVNOST /IZOBRAŽEVANJA / 2014/2015

 

IZOBRAŽEVANJA 

SEZONA 2014/15

 

 

   

Rok prijave: 6. 11. 2014

NIP UMETNOST

ODER JE VAŠ - gledališka in folklorna dejavnost

Ljubljana, 21. in 22. november 2014

Eden izmed ciljev NIP UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto. Dober pedagog prepleta različne umetniške prakse in s tem učenca spodbuja k iskanju lastnega umetniškega izraza.

>>> več informacij

   

GODČEVSTVO NA SLOVENSKEM

Zreče,  22. 11. 2014

Seminar bo skušal spodbuditi godce, ki igrajo v različnih zasedbah, da se bodo znali prilagoditi »plesnemu« občinstvu in za ples zaigrati viže na način, da bodo »šle v noge«.

 

 

>>več informacij

   

HARMONIKA KOT LJUDSKO GLASBILO

Zreče,  22. 11. 2014

Načini igranja na harmoniko se iz desetletje v desetletje spreminjajo. Cilj seminarja je spoznavanje načinov igranja pred desetletji.

 

 

>>več informacij

   

PETJE LJUDSKIH PESMI

Zreče,  22. 11. 2014

Na seminarju bo predavanje o pevskem izročilu in delavnica, na kateri se bodo udeleženci seznanjali z možnostmi interpretiranja pevskega izročila v sodobnosti.

 

 

>>več informacij

   
   

POSVET S STROKOVNIMI SPREMLJEVALCI

Ljubljana, 6., 7. in 20. 12. 2014

Na posvetu se bomo pogovorili o dosedanjih usmeritvah v folklorni dejavnosti in skušali poiskati možne nove poti strokovnega spremljanja in razvijanja področja poustvarjanja izročila.

 

>>več informacij

   

SEMINAR ZA VODJE PETJA V FOLKLORNIH SKUPINAH

Ljubljana, januar do marec 2015

Seminar bo obsegal okoli štirideset ur in predvideva izvedbo v štirih sobotah. Na njem bo mogoče podrobneje spoznati pevsko izročilo ter njegovo poustvarjanje v folklornih skupinah.

 

>>več informacij

   

SEMINAR ZA PEVCE LJUDSKIH PESMI ("ljudske pevce")

Ljubljana, januar do marec 2014

Seminar bo obsegal okoli štirideset ur in predvideva izvedbo v štirih sobotah. Na njem bo posebna pozornost posvečena spoznavanju načinov učenja ljudskega petja – predvsem učenja na podlagi izkustva.

 

>>več informacij

   

OBLAČILNA DEDIŠČINA

Kranj, 20. – 22. 2. 2015

Na seminarju bo mogoče spoznati umetnost krojenja po starem in vse o lastnostih starih in novih materialov ter o obdelavi materialov.

 

 

 

>>več informacij

   

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN: Gorenjski plesi, 1. del

Kranjska Gora, 6.-8. marec 2015

Seminar je namenjen spoznavanju plesov, zapisanih na Koroškem in prilagajanje teh plesov delu z otroki.

   

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN: Gorenjski plesi, 1. del

Kranjska Gora, 6.-8. marec 2015

Na seminarju bo mogoče podrobno spoznati plesno izročilo Koroške. 

 

>>več informacij

   

SEMINAR OB PA TA VIŽA
NI PREČ 2015

Ljubljana, 14. 3. 2015

Seminar namenjamo predstavitvi dobrih praks poustvarjanja pesemskega izročila med otroki in mladino.

 

 

>>več informacij

   

GODČEVSKA DELAVNICA

Beltinci, 24. - 26. 7. 2015

Namenjena je godcem folklornih in drugih godčevskih skupin, ki poustvarjajo inštrumentalno glasbeno izročilo, da bi se na njem seznanili z ljudskim načinom igranja plesnih viž.

 

>>več informacij

   

PEVSKA DELAVNICA

Beltinci, 24. - 26. 7. 2015

Delavnica bo ponudila vrsto možnosti za praktično spoznavanje pevskega izročila ter učenja ljudskega petja.

 

>>več informacij

   

FOLKLORNI TABOR ZA ODRASLE

Maribor, 4. – 6. 9. 2015

Namenjen je vodjem odraslih folklornih skupin, njihovim plesalcem, pevcem in godcem. Na njem bodo spoznavali izročilo, predvsem pa se ukvarjali z njegovim odrskim poustvarjanjem.

 

>>več informacij

   

 

 

ŽE IZVEDENI SEMINARJI
SEZONA 2014/2015

   

 

Rok prijave:ZAKLJUČEN

SEMINAR OB LE PLESAT
ME PELJI 2014

DELO V ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPINAH – OD PRAKTIČNEGA DELA V FOLKLORNI SKUPINI DO PREDSTAVITVE NA ODRU

Sežana, 18. 10. 2014

Na enodnevnem seminarju se bodo udeleženci seznanjali z različnimi področji delovanja odraslih folklornih skupin. Pripravljamo predavanja o inštrumentalnoglasbenem, pevskem in plesnem izročilu ter o oblačilni dediščini.

 

>>več informacij

Rok prijave: POTEKEL

 

ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

Ljubljana, oktober 2014 – april 2015

Začetni seminar za vodje odraslih folklornih skupin namenjamo vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v folklornih skupinah. Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine.

>>več informacij

   

Rok prijave: POTEKEL

 

ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

Ljubljana, oktober 2014 – april 2015

Poustvarjanje otroškega izročila v današnjem času postaja vse bolj aktualno, to pa sproža vse večje potrebe po ustrezno izobraženem kadru, ki bo sposoben prvine dediščine kakovostno prenašati v sodobnost. Na seminarju bo mogoče spoznati temeljne vsebine, ki so nujno potrebne za kakovostno delo v otroških folklornih skupinah, folklornih krožkih in za ustrezno tovrstno vzgojo otrok v okviru rednih osnovnošolskih programov.

>>več informacij

   

OTROŠKI FOLKLORNI TABOR

Novo mesto, 22. - 24. 9. 2014

Namenjen je vodjem otroških folklornih skupin in njihovim članom. Na njem bodo spoznavali izročilo otrok in odraslih ter se ukvarjali z oblikovanjem odrskih postavitev, petjem ljudskih pesmi, mladi godci pa z igranjem ljudskih viž.

 

>>več informacij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spletna stran revije FOLKLORNIK

 

Folklornikov slovarček