FOLKLORNA DEJAVNOST /IZOBRAŽEVANJA / 2014/2015

 

IZOBRAŽEVANJA 

SEZONA 2014/15

 

   

Rok prijave: 3. 7. 2015

GODČEVSKA DELAVNICA

STVARJANJE PRIREDB IN USKLAJEVANJE INSTRUMENTOV

Beltinci, 24. - 26. 7. 2015

Namenjena je godcem folklornih in drugih godčevskih skupin, ki poustvarjajo inštrumentalno glasbeno izročilo, da bi se na njem seznanili z ljudskim načinom igranja plesnih viž.

>> več informacij

 

 

   

Rok prijave: 3.7.2015

PEVSKA DELAVNICA

GLASBENO IZROČILO IN PEVSKA NAČELA V SODOBNOSTI

Beltinci, 24. - 26. 7. 2015

Delavnica bo ponudila vrsto možnosti za praktično spoznavanje pevskega izročila ter učenja ljudskega petja.

>> več informacij

 

 

   

Rok prijave: 31. 8. 2015

OTROŠKI FOLKLORNI TABOR

Gornja Radgona, 18.–20. september 2015

Namenjen je vodjem otroških folklornih skupin in njihovim članom. Otroški folklorni tabori, na katerih se vodje otroških folklornih skupin družijo z otroki, predstavljajo stalnico v izobraževalnih programih JSKD.

 

>> več informacij

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

 

SEMINAR OB LE PLESAT ME PELJI 2015

Sežana, 17. oktober 2015

Seminar, ki ga pripravljamo ob drugem delu državnega srečanja odraslih folklornih skupin, ima dva temeljna cilja. Prvi je, da udeleženci podrobneje spoznajo razpisane vsebine, drugi pa, da si hkrati ogledajo program državnega srečanja in na njem spoznajo zglede dobre prakse. Da bi na seminar privabili čim več ljudi, bomo razpisali različne teme, na katere se bodo udeleženci lahko prijavili. Del bo usmerjen v spoznavanje in interpretiranje plesnega izročila, posebej bo pozornost posvečena godcem, pevcem in oblačilni dediščini.

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

PETJE LJUDSKIH PESMI

Zreče, 21. november 2015

Na seminarju, ki ga pripravljamo ob prireditvi Pevci nam pojejo, godci pa godejo (državno srečanje pevskih in godčevskih skupin), bo predavanju o pevskem izročilu sledila delavnica, na kateri se bodo udeleženci seznanjali z možnostmi interpretiranja pevskega izročila.

 

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

 

GODČEVSTVO NA SLOVENSKEM

Zreče, 21. november 2015
H kakovostnejšemu poustvarjanju ljudske glasbe spodbujamo tudi s pripravami seminarjev, na katerih godci lahko dobijo ustrezna znanja s področja inštrumentalno-glasbenega izročila. Nanje vsako leto vabimo različne inštrumentaliste, ki se posvečajo predvsem praktičnemu delu. Seminar bo skušal spodbuditi godce, ki igrajo v  različnih zasedbah, da bi se znali prilagajati »plesnemu« občinstvu in ples zaigrati na način, da bodo »šle viže v noge«.

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

 

HARMONIKA KOT LJUDSKO GLASBILO

Zreče, 21. november 2015

Harmonika je v Sloveniji najbolj razširjeno glasbilo. Ne gre za to, da bi bila harmonika »najbolj slovensko glasbilo«, ampak za to, da se je značaj »slovenskosti« temu glasbilu prilepil zaradi pomena, ki ga ima pri vzpostavljanju slovenske identitete v drugi polovici 20. stoletja in pozneje. Na seminar povabimo zanimive predavatelje z ogromno praktičnimi izkušnjami igranja na harmoniko, ki jih prenašajo na udeležence seminarja.

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

 

POSVET S STROKOVNIMI SPREMLJEVALCI

Ljubljana, december 2015
Na posameznih posvetih se bomo pogovorili o dozdajšnjih usmeritvah v folklorni dejavnosti in skušali poiskati možne nove poti strokovnega spremljanja in razvijanja poustvarjanja izročila. Predvidevamo, da se ga bo udeležilo nekaj dozdajšnjih strokovnih spremljevalcev srečanj in nekaj novih imen, ki imajo dovolj znanj in izkušenj, da bi to delo lahko kakovostno opravljali.

 

 

SEMINARJI V TEKU ALI ZAKLJUČENI
SEZONA 2014/2015

Rok prijave: 12. 1. 2015

SEMINAR ZA VODJE PETJA V FOLKLORNIH SKUPINAH

Ljubljana, januar do marec 2015

Seminar bo obsegal okoli štirideset ur in predvideva izvedbo v štirih sobotah. Na njem bo mogoče podrobneje spoznati pevsko izročilo ter njegovo poustvarjanje v folklornih skupinah.

 

>> več informacij

   

Rok prijave: : 6. 2. 2015

OBLAČILNA DEDIŠČINA

Kranj, 20. – 22. 2. 2015

Na seminarju bo mogoče spoznati umetnost krojenja po starem in vse o lastnostih starih in novih materialov ter o obdelavi materialov.

 

 

>> več informacij

 

   

Rok prijave: 13. 2. 2015

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN: Gorenjski plesi, 1. del

Kranjska Gora, 6.-8. marec 2015

Seminar je namenjen spoznavanju plesov, zapisanih na Gorenjskem in prilagajanje teh plesov delu z otroki.

>>več informacij

 

 

   

Rok prijave: 13. 2. 2015

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN: Gorenjski plesi, 1. del

Kranjska Gora, 6.-8. marec 2015

Na seminarju bo mogoče podrobno spoznati plesno izročilo Gorenjske. 

 

>>več informacij

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

POSVET S STROKOVNIMI SPREMLJEVALCI

Ljubljana, 6., 7. in 20. 12. 2014

Na posvetu se bomo pogovorili o dosedanjih usmeritvah v folklorni dejavnosti in skušali poiskati možne nove poti strokovnega spremljanja in razvijanja področja poustvarjanja izročila.

 

 

   

Rok prijave: zaprt

 

GODČEVSTVO NA SLOVENSKEM

Zreče,  22. 11. 2014

Seminar bo skušal spodbuditi godce, ki igrajo v različnih zasedbah, da se bodo znali prilagoditi »plesnemu« občinstvu in za ples zaigrati viže na način, da bodo »šle v noge«.

 

 

>>več informacij

   

Rok prijave: potekel

 

PETJE LJUDSKIH PESMI
PEVSKA DELAVNICA

Zreče,  22. 11. 2014

Na seminarju bo predavanje o pevskem izročilu in delavnica, na kateri se bodo udeleženci seznanjali z možnostmi interpretiranja pevskega izročila v sodobnosti.

 

 

>>več informacij

   

Rok prijave: POTEKEL (6. 11. 2014)

NIP UMETNOST

ODER JE VAŠ - gledališka in folklorna dejavnost

Ljubljana, 21. in 22. november 2014

Eden izmed ciljev NIP UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto. Dober pedagog prepleta različne umetniške prakse in s tem učenca spodbuja k iskanju lastnega umetniškega izraza.

>>> več informacij

   
   

 

Rok prijave:ZAKLJUČEN

SEMINAR OB LE PLESAT
ME PELJI 2014

DELO V ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPINAH – OD PRAKTIČNEGA DELA V FOLKLORNI SKUPINI DO PREDSTAVITVE NA ODRU

Sežana, 18. 10. 2014

Na enodnevnem seminarju se bodo udeleženci seznanjali z različnimi področji delovanja odraslih folklornih skupin. Pripravljamo predavanja o inštrumentalnoglasbenem, pevskem in plesnem izročilu ter o oblačilni dediščini.

 

>>več informacij

Rok prijave: POTEKEL

 

ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

Ljubljana, oktober 2014 – april 2015

Začetni seminar za vodje odraslih folklornih skupin namenjamo vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v folklornih skupinah. Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine.

>>več informacij

   

Rok prijave: POTEKEL

 

ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

Ljubljana, oktober 2014 – april 2015

Poustvarjanje otroškega izročila v današnjem času postaja vse bolj aktualno, to pa sproža vse večje potrebe po ustrezno izobraženem kadru, ki bo sposoben prvine dediščine kakovostno prenašati v sodobnost. Na seminarju bo mogoče spoznati temeljne vsebine, ki so nujno potrebne za kakovostno delo v otroških folklornih skupinah, folklornih krožkih in za ustrezno tovrstno vzgojo otrok v okviru rednih osnovnošolskih programov.

>>več informacij

   

OTROŠKI FOLKLORNI TABOR

Novo mesto, 22. - 24. 9. 2014

Namenjen je vodjem otroških folklornih skupin in njihovim članom. Na njem bodo spoznavali izročilo otrok in odraslih ter se ukvarjali z oblikovanjem odrskih postavitev, petjem ljudskih pesmi, mladi godci pa z igranjem ljudskih viž.

 

>>več informacij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spletna stran revije FOLKLORNIK

 

Folklornikov slovarček