FOLKLORNA DEJAVNOST /IZOBRAŽEVANJA

IZOBRAŽEVANJA 

SEZONA 2015/16

   

Rok prijave: 5. oktober 2015

 

SEMINAR OB LE PLESAT ME PELJI 2015

Sežana, 17. oktober 2015

Seminar, ki ga pripravljamo ob drugem delu državnega srečanja odraslih folklornih skupin, ima dva temeljna cilja. Prvi je, da udeleženci podrobneje spoznajo razpisane vsebine, drugi pa, da si hkrati ogledajo program državnega srečanja in na njem spoznajo zglede dobre prakse. Da bi na seminar privabili čim več ljudi, bomo razpisali različne teme, na katere se bodo udeleženci lahko prijavili. Del bo usmerjen v spoznavanje in interpretiranje plesnega izročila, posebej bo pozornost posvečena godcem, pevcem in oblačilni dediščini.

 

več informacij >>

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

PETJE LJUDSKIH PESMI

Zreče, 21. november 2015

Na seminarju, ki ga pripravljamo ob prireditvi Pevci nam pojejo, godci pa godejo (državno srečanje pevskih in godčevskih skupin), bo predavanju o pevskem izročilu sledila delavnica, na kateri se bodo udeleženci seznanjali z možnostmi interpretiranja pevskega izročila.

 

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

 

GODČEVSTVO NA SLOVENSKEM

Zreče, 21. november 2015
H kakovostnejšemu poustvarjanju ljudske glasbe spodbujamo tudi s pripravami seminarjev, na katerih godci lahko dobijo ustrezna znanja s področja inštrumentalno-glasbenega izročila. Nanje vsako leto vabimo različne inštrumentaliste, ki se posvečajo predvsem praktičnemu delu. Seminar bo skušal spodbuditi godce, ki igrajo v  različnih zasedbah, da bi se znali prilagajati »plesnemu« občinstvu in ples zaigrati na način, da bodo »šle viže v noge«.

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

 

HARMONIKA KOT LJUDSKO GLASBILO

Zreče, 21. november 2015

Harmonika je v Sloveniji najbolj razširjeno glasbilo. Ne gre za to, da bi bila harmonika »najbolj slovensko glasbilo«, ampak za to, da se je značaj »slovenskosti« temu glasbilu prilepil zaradi pomena, ki ga ima pri vzpostavljanju slovenske identitete v drugi polovici 20. stoletja in pozneje. Na seminar povabimo zanimive predavatelje z ogromno praktičnimi izkušnjami igranja na harmoniko, ki jih prenašajo na udeležence seminarja.

   
Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

POSVET S STROKOVNIMI SPREMLJEVALCI

Ljubljana, 10.–11. 12. 2015

Na posameznih posvetih se bomo pogovorili o dozdajšnjih usmeritvah v folklorni dejavnosti in skušali poiskati možne nove poti strokovnega spremljanja in razvijanja poustvarjanja izročila. Predvidevamo, da se ga bo udeležilo nekaj dozdajšnjih strokovnih spremljevalcev srečanj in nekaj novih imen, ki imajo dovolj znanj in izkušenj, da bi to delo lahko kakovostno opravljali.

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

SEMINAR ZA VODJE PETJA V FOLKLORNIH SKUPINAH

Ljubljana, januar–marec 2016

Seminar bo obsegal okoli štirideset ur in predvideva izvedbo v štirih sobotah. Na njem
bo mogoče podrobneje spoznati pevsko izročilo ter njegovo poustvarjanje v folklornih
skupinah.

 

 

   
Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

SEMINAR ZA PEVCE LJUDSKIH PESMI (“ljudske pevce”)

Ljubljana, januar–marec 2016

Seminar bo obsegal okoli štirideset ur in predvideva izvedbo v štirih sobotah. Na njem bo
posebna pozornost posvečena spoznavanju načinov učenja ljudskega petja – predvsem
učenja na podlagi izkustva.

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

OBLAČILNA DEDIŠČINA

Kranj, 20. – 22. 2. 2016

Na seminarju bo mogoče spoznati umetnost krojenja po starem in vse o lastnostih starih
in novih materialov ter o obdelavi materialov.

 

 

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

SEMINAR ob Pa ta viža NI preč 2016

Ljubljana, 12. 3. 2016

Seminar namenjamo predstavitvi dobrih praks poustvarjanja pesemskega izročila med
otroki in mladino.

 

 

 

 

   
Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH
FOLKLORNIH SKUPIN: ljudski plesi Gorenjske, 2. del

Planica, 8.–10.4. 2016

Seminar je namenjen spoznavanju plesov, med njimi tudi nekaj neobjavljenih in zapisanih na Gorenjskem ter prilagajanje teh plesov delu z otroki.

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN: ljudski plesi Gorenjske, 2. del

Planica, 8.–10.4. 2016

Na seminarju bo mogoče podrobno spoznati plesno izročilo Gorenjske. Udeleženci se bodo lahko naučili plese, zapisane na Gorenjskem, med njimi tudi nekaj še neobjavljenih plesov.

 

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

GODČEVSKA DELAVNICA

Beltinci, 29.–31. 7. 2016

Namenjena je godcem folklornih in drugih godčevskih skupin, ki poustvarjajo inštrumentalno
glasbeno izročilo, da bi se na njem seznanili z ljudskim načinom igranja plesnih viž.

 

 

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

PEVSKA DELAVNICA

Beltinci, 29.–31. 7. 2016

Delavnica bo ponudila vrsto možnosti za praktično spoznavanje pevskega izročila ter
učenja ljudskega petja.

 

 

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

OTROŠKI FOLKLORNI TABOR 2016

Radenci, 16.–18. 9. 2016

Namenjen je vodjem otroških folklornih skupin in njihovim članom. Na njem bodo spoznavali izročilo otrok in odraslih ter se ukvarjali z oblikovanjem odrskih postavitev.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spletna stran revije FOLKLORNIK

 

Folklornikov slovarček