FOLKLORNA DEJAVNOST /IZOBRAŽEVANJA

IZOBRAŽEVANJA 

SEZONA 2015/16

 

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

POSVET S STROKOVNIMI SPREMLJEVALCI

Ljubljana, 10.–11. 12. 2015

Na posameznih posvetih se bomo pogovorili o dozdajšnjih usmeritvah v folklorni dejavnosti in skušali poiskati možne nove poti strokovnega spremljanja in razvijanja poustvarjanja izročila. Predvidevamo, da se ga bo udeležilo nekaj dozdajšnjih strokovnih spremljevalcev srečanj in nekaj novih imen, ki imajo dovolj znanj in izkušenj, da bi to delo lahko kakovostno opravljali.

 

   

 

Rok prijave: 7. januar 2016

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE
1. STOPNJA

Ljubljana, januar 2016 – april 2016

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo (tudi bodočim) vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v folklornih skupinah. Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnje nadomešča začetni seminar za vodje odraslih/otroških folklornih skupin.

 

več>>

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

SEMINAR ZA VODJE PETJA V FOLKLORNIH SKUPINAH

Ljubljana, januar–marec 2016

Seminar bo obsegal okoli štirideset ur in predvideva izvedbo v štirih sobotah. Na njem
bo mogoče podrobneje spoznati pevsko izročilo ter njegovo poustvarjanje v folklornih
skupinah.

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

SEMINAR ZA PEVCE LJUDSKIH PESMI (“ljudske pevce”)

Ljubljana, januar–marec 2016

Seminar bo obsegal okoli štirideset ur in predvideva izvedbo v štirih sobotah. Na njem bo
posebna pozornost posvečena spoznavanju načinov učenja ljudskega petja – predvsem
učenja na podlagi izkustva.

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH
FOLKLORNIH SKUPIN: ljudski plesi Gorenjske 2. del

Planica, 8.–10. 4. 2016

Seminar je namenjen spoznavanju plesov, zapisanih na Gorenjskem ter
prilagajanje teh plesov delu z otroki.

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN: ljudski plesi Gorenjske 2. del

Planica, 8.–10. 4. 2016

 

Na seminarju bo mogoče podrobno spoznati plesno izročilo Gorenjske.

 

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

OBLAČILNA DEDIŠČINA

Kranj, 20. – 22. 2. 2016

Na seminarju bo mogoče spoznati umetnost krojenja po starem in vse o lastnostih starih
in novih materialov ter o obdelavi materialov.

 

 

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

SEMINAR ob Pa ta viža NI preč 2016

Ljubljana, 12. 3. 2016

Seminar namenjamo predstavitvi dobrih praks poustvarjanja pesemskega izročila med
otroki in mladino.

 

 

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

GODČEVSKA DELAVNICA

Beltinci, 29.–31. 7. 2016

Namenjena je godcem folklornih in drugih godčevskih skupin, ki poustvarjajo inštrumentalno
glasbeno izročilo, da bi se na njem seznanili z ljudskim načinom igranja plesnih viž.

 

 

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

PEVSKA DELAVNICA

Beltinci, 29.–31. 7. 2016

Delavnica bo ponudila vrsto možnosti za praktično spoznavanje pevskega izročila ter
učenja ljudskega petja.

 

 

 

 

   

Rok prijave: ŠE NI RAZPISAN

OTROŠKI FOLKLORNI TABOR 2016

Debeli rtič, 16.–18. 9. 2016

Namenjen je vodjem otroških folklornih skupin in njihovim članom. Na njem bodo spoznavali izročilo otrok in odraslih ter se ukvarjali z oblikovanjem odrskih postavitev.

 

 

 

Že izvedena izobraževenja
sezona 2015/2016

Rok prijave: potekel

PEVSKA DELAVNICA Z GREGORJEM VOLKOM

Zreče, 21. november 2015

Tokratna pevska delavnica, ki jo pripravljamo ob državnem srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž bo posvečena različnim interpretacijam, priredbam ljudskih pesmi. Možnosti za to so skoraj neomejene, mentor bo podal nekaj smernic, prikazal nekaj možnosti za prirejanje, udeležence vodil skozi proces, kasneje pa se bodo udeleženci z mentorjevim svetovanjem sami preizkusili v iskanju samosvojega avtorskega pristopa.

 

   

Rok prijave: potekel

 

SEMINAR OB LE PLESAT ME PELJI 2015

Sežana, 17. oktober 2015

Seminar, ki ga pripravljamo ob drugem delu državnega srečanja odraslih folklornih skupin, ima dva temeljna cilja. Prvi je, da udeleženci podrobneje spoznajo razpisane vsebine, drugi pa, da si hkrati ogledajo program državnega srečanja in na njem spoznajo zglede dobre prakse. Da bi na seminar privabili čim več ljudi, bomo razpisali različne teme, na katere se bodo udeleženci lahko prijavili. Del bo usmerjen v spoznavanje in interpretiranje plesnega izročila, posebej bo pozornost posvečena godcem, pevcem in oblačilni dediščini.

   

Rok prijave: potekel

OTROŠKI FOLKLORNI TABOR

Gornja Radgona, 18.–20. september 2015

Namenjen je vodjem otroških folklornih skupin in njihovim članom. Otroški folklorni tabori, na katerih se vodje otroških folklornih skupin družijo z otroki, predstavljajo stalnico v izobraževalnih programih JSKD.

 

>> več informacij

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spletna stran revije FOLKLORNIK

 

Folklornikov slovarček