FOLKLORNA DEJAVNOST /IZOBRAŽEVANJA / 2014/2015

 

IZOBRAŽEVANJA 

SEZONA 2014/15

 

Rok prijave: 1. 9. 2014

ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

Ljubljana, oktober 2014 - april 2015

Udeleženci seminarja bodo spoznali nekaj teoretičnih vsebin, poudarek pa bo namenjen praktičnemu spoznavanju otroškega izročila ter našega plesnega, glasbenega in drugega izročila ter oblačilne dediščine.

 

>> več

 

   

Rok prijave: 1. 9. 2014

ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

Ljubljana, oktober 2014 - april 2015

Udeleženci seminarja bodo spoznali nekaj teoretičnih vsebin, poudarek pa bo namenjen praktičnemu spoznavanju našega plesnega in glasbenega izročila ter oblačilne idr. dediščine.

 

>> več

 

   

Rok prijave: zaključeno

OTROŠKI FOLKLORNI, PEVSKI IN GODČEVSKI TABOR

Maribor; Dijaški dom Lizike Jančar v Mariboru

Namenjen je vodjem otroških folklornih skupin in njihovim članom. Na njem bodo spoznavali izročilo otrok in odraslih ter se ukvarjali z oblikovanjem odrskih postavitev.

 

>> več

 

   
   

 

IZVEDENA IZOBRAŽEVANJA 
SEZONA 20
13/14

Rok prijave: potekel

NOVA GLASBILA – STARI NAČINI

Beltinci, 25. - 27. 7. 2014

Namenjena je godcem folklornih in drugih godčevskih skupin, ki poustvarjajo inštrumentalno glasbeno izročilo, da bi se na njem seznanili z ljudskim načinom igranja plesnih viž.

 

 

>> več

Rok prijave: potekel

PETJE V RAZLIČNIH PEVSKIH SESTAVIH

Beltinci, 25. - 27. 7. 2014

Delavnica bo ponudila vrsto možnosti za praktično spoznavanje pevskega izročila ter učenja ljudskega petja.

 

 

 

>> več

   

Rok prijave: potekel

 

SEMINAR OB
PA TA VIŽA NI PREČ 2014
- POUSTVARJANJE PESEMSKEGA IZROČILA MED OTROKI IN MLADINO

Ljubljana, 15. 3. 2014

Seminar namenjamo predstavitvi dobrih praks poustvarjanja pesemskega izročila med otroki in mladino.

 

>> več

Rok prijave: potekel

 

SEMINAR OB
PA TA VIŽA NI PREČ 2014
-
S PEVSKO SKUPINO CINTARE

Ljubljana, 15. 3. 2014

Seminar namenjamo predstavitvi dobrih praks poustvarjanja pesemskega izročila med otroki in mladino.

 

>> več

   

Rok prijave: potekel

OBLAČILNA DEDIŠČINA

Kranj, 21. – 23. 2. 2014

Na seminarju bo mogoče spoznati dobre prakse oblikovanja kostumskih podob folklornih skupin in spoznavati umetnost vezenja.

 

 

 

>> več

   

Rok prijave: potekel

SEMINAR ZA VODJE PETJA V FOLKLORNIH SKUPINAH

Ljubljana, januar do marec 2014

Seminar bo obsegal okoli štirideset ur in predvideva izvedbo v štirih sobotah. Na njem bo mogoče podrobneje spoznati pevsko izročilo ter njegovo poustvarjanje v folklornih skupinah.

 

 

>>več

   

Rok prijave: potekel

SEMINAR ZA PEVCE LJUDSKIH PESMI ("ljudske pevce")

Ljubljana, januar do marec 2014

Seminar bo obsegal okoli štirideset ur in predvideva izvedbo v štirih sobotah. Na njem bo posebna pozornost posvečena spoznavanju načinov učenja ljudskega petja – predvsem učenja na podlagi izkustva.

 

 

>> več

   

Rok prijave:potekel

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN: KOROŠKI PLESI, 2. DEL

Radlje ob Dravi, 31. 1. - 2. 2. 2014

Seminar je namenjen spoznavanju plesov, zapisanih na Koroškem in prilagajanje teh plesov delu z otroki.

 

 

>> več

   

Rok prijave:potekel

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN: KOROŠKI PLESI, 2. DEL

Radlje ob Dravi, 31. 1. - 2. 2. 2014

Na seminarju bo mogoče podrobno spoznati plesno izročilo Koroške. 

 

>> več

 

   

Rok prijave: zaključen

POSVET S STROKOVNIMI SPREMLJEVALCI

Ljubljana, 11., 12. in 18. 1. 2014

Na posvetu se bomo pogovorili o dosedanjih usmeritvah v folklorni dejavnosti in skušali poiskati možne nove poti strokovnega spremljanja in razvijanja področja poustvarjanja izročila.

 

 

>> v pripravi

Rok prijave: potekel

GODČEVSTVO NA SLOVENSKEM

Zreče,  24. 11. 2013

Seminar bo skušal spodbuditi godce, ki igrajo v različnih zasedbah, da se bodo znali prilagoditi »plesnemu« občinstvu in za ples zaigrati viže na način, da bodo »šle v noge«.

 

 

>> več informacij

 

Rok prijave: potekel

PETJE LJUDSKIH PESMI

Zreče,  24. 11. 2013

Na seminarju bo predavanje o pevskem izročilu in delavnica, na kateri se bodo udeleženci seznanjali z možnostmi interpretiranja pevskega izročila v sodobnosti.

 

 

 

>> več informacij

   
   

SEMINAR OB
LE PLESAT ME PELJI 2013

Sežana, 19. 10. 2013

Na enodnevnem seminarju se bodo udeleženci seznanjali z različnimi področji delovanja odraslih folklornih skupin. Pripravljamo predavanja o inštrumentalnoglasbenem, pevskem in plesnem izročilu ter o oblačilni dediščini.

 

 

>> v pripravi

   

OTROŠKI FOLKLORNI TABOR

Novo mesto, 27.–29. 9. 2013
Tabor predstavlja gonilo razvoja otroških folklornih skupin, na njem pa se otroci in odrasli skupaj ukvarjajo z možnostmi poustvarjanja otroškega in otrokom prilagojenega izročila.

 

>> v pripravi

 

 

Rok prijave:
30. 4. 2013

EKSKURZIJA NA FOLKLORNI FESTIVAL V ZAKOPANE NA POLJSKO

Zakopane, 25 - 30. 8. 2013
Ogled mednarodnega folklornega festivala na Slovaškem, ki folklornikom in drugim ljubiteljem plesnega, pevskega in glasbenega izročila ponujajo prijetno druženje, ob tem pa tudi obilo priložnosti za bolj in manj formalne pogovore o dejavnosti, s katero se intenzivno ukvarjajo.

>> Več informacij

   

 

SVETOVANJE NA TERENU – PEVSKE IN GODČEVSKE SKUPINE

Ljubljana in drugi kraji po Sloveniji, od februarja do aprila 2013
Skupine, ki si želijo zunanje strokovne pomoči, se lahko prijavijo na razpis. Poznavalci glasbenega izročila jim bodo svetovali na intenzivnih vajah. ≥≥ Več informacij

   

 

SVETOVANJE NA TERENU –OTROŠKE IN ODRASLE FOLKLORNE SKUPINE

Ljubljana in drugi kraji, 2013
Folklornim skupinam se odpira nova možnost, da jih na vaji obišče poznavalec izročila ter strokovno pomaga pri poustvarjanju plesnega, pevskega ali inštrumentalno glasbenega izročila. ≥≥ Več informacij

   

GODČEVSKA DELAVNICA - OD NOTNEGA ZAPISA K IGRANJU V ŽIVO

Beltinci, 26.–28. 7. 2013
Namenjena je godcem folklornih in drugih godčevskih skupin, ki poustvarjajo inštrumentalno glasbeno izročilo, da bi se na njem seznanili z ljudskim načinom igranja plesnih viž.

>> Več informacij

   

 

PEVSKA DELAVNICA-PETJE V MEŠANIH SKUPINAH

Beltinci, 26.–28. 7. 2013
Delavnica bo ponudila vrsto možnosti za praktično spoznavanje pevskega izročila ter učenja ljudskega petja.

>> Več informacij

   

 

 

 

SEMINAR OB SREČANJU PA TA VIŽA NI PREČ "IGRANJE PLESNIH VIŽ V FOLKLORNIH IN GODČEVSKIH SKUPINAH"

Ljubljana, 2. 3. 2013 (Antonov dom)
Na seminarju, namenjenem godcem in vodjem godčevskih sestavov, bodo udeleženci spoznavali podobnosti in razlike med preteklimi in današnjimi načini igranja na ljudska glasbila. >> Več informacij

SVETOVANJE NA TERENU –OTROŠKE IN ODRASLE FOLKLORNE SKUPINE

Ljubljana in drugi kraji, 2013
Folklornim skupinam se odpira nova možnost, da jih na vaji obišče poznavalec izročila ter strokovno pomaga pri poustvarjanju plesnega, pevskega ali inštrumentalno glasbenega izročila.

≥≥ Več informacij

OBLAČILNA DEDIŠČINA

Kranj, 22.–24. 2. 2013
Na seminarju bo mogoče spoznati dobre prakse oblikovanja kostumskih podob folklornih skupin in spoznavati ročna dela.


>> Več informacij

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

Dravograd, 25.–27. 1. 2013
Na seminarju bo mogoče podrobno spoznati plesno izročilo Koroške.

Rok prijave: 16.1. 2013

>> Več informacij

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

Dravograd, 25.–27. 1. 2013
Seminar je namenjen spoznavanju plesov, zapisanih na Koroškem, in prilagajanju teh plesov delu z otroki.

Rok prijave: 16.1. 2013

>> Več informacij

POSVET S STROKOVNIMI SPREMLJEVALCI

Rogaška Slatina, 19.–20. 1. 2013
Na dvodnevnem posvetu se bomo pogovorili o dosedanjih usmeritvah v folklorni dejavnosti in skušali poiskati možne nove poti strokovnega spremljanja in razvijanja področja poustvarjanja izročila. >> Več informacij

GODČEVSTVO NA SLOVENSKEM

Cerkvenjak, 25. 11. 2012
Na seminarju bodo udeleženci spoznavali načine igranja ljudskih viž na star način. Teoretičnemu predavanju bo sledilo praktično igranje v različnih zasedbah. ≥≥ Več informacij

   

HARMONIKA KOT LJUDSKO GLASBILO

Cerkvenjak, 25. 11. 2012
Načini igranja na harmoniko se iz desetletje v desetletje spreminjajo. Cilj seminarja je spoznavanje načinov igranja pred desetletji. >> Več informacij

PETJE LJUDSKIH PESMI

Cerkvenjak, 25. 11. 2012
Na seminarju bo predavanje o pevskem izročilu in delavnica, na kateri se bodo udeleženci seznanjali z možnostmi za ustrezno vnašanje ljudskih pesmi v sodobnost. >> Več informacij

OTROŠKI FOLKLORNI TABOR

Planica, 21.–23. 9. 2012
Namenjen je vodjem otroških folklornih skupin in njihovim č̌lanom. Na njem bodo spoznavali izročilo otrok in odraslih ter se ukvarjali z oblikovanjem odrskih postavitev. >> Več informacij

FOLKLORNI TABOR ZA ODRASLE

Maribor, 28.–30. 9. 2012
Namenjen je vodjem odraslih folklornih skupin, njihovim plesalcem, pevcem in godcem. Na njem bodo spoznavali izročilo, predvsem pa se ukvarjali z njegovim odrskim poustvarjanjem. >> Več informacij

 

 

IZOBRAŽEVANJA, ki so bila predvidena vendar se
ne bodo izvedla v
SEZONI 2012/13

 

KINETOGRAFIJA (računalniško opismenjevanje)

Ljubljana, oktober – december 2012 in
januar – april 2013
-ODPADE
Z namenom, da bi med folklorniki izboljšali poznavanje kinetografije – pisanje, predvsem pa branje objavljenih zapisov – bomo vsem, ki so predavanja iz kinetografije že poslušali, ponudili povsem novo možnost spoznavanja posebnega računalniškega programa, ki je bil ustvarjen prav za slovenske folklornike. >> Več informacij

 

 

 

 

 

 

 

dr. Bojan Knific,
samostojni svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Spletna stran revije FOLKLORNIK

 

Folklornikov slovarček