FOLKLORNA DEJAVNOST

 

 

 

FOLKLORNE SKUPINE IN NARODNO-ZABAVNI ANSAMBLI

 

 

 

 

Na enem od posvetov s strokovnimi spremljevalci srečanj odraslih folklornih skupin, ki so se ga udeležili Mirko Ramovš, Vasja Samec, Brane Šmid, Neva Trampuš, Nežka Lubej, Mojca Lepej, Rastko Samec in Branka Moškon, je bilo sprejeto stališče o možnostih prepletanja folklorne dejavnosti z dejavnostmi narodno-zabavnih ansamblov. Mnenje udeležencev posveta je bilo, da mešanje narodno-zabavnih ansamblov s folklornimi skupinami ne koristi razvoju folklorne dejavnosti in da se folklorne skupine pri tovrstnih sodelovanjih preveč podrejajo zahtevam organizatorjev.

Da bi se izognili nadaljnjemu "cenenemu prodajanju" je bilo sprejeto sledeče stališče glede sodelovanja folklornih skupin na televizijskih oddajah in prireditvah: Folklorna skupina naj zavrne vsakršno sodelovanje na televizijski oddaji ali drugi prireditvi, če ta oddaja ali prireditev v svoj program ne sprejme del siceršnjega programa folklorne skupine. (Povedano preprosto: ne odzovite se povabilu, če zahtevajo od vas le, da plešete ob zvokih narodno-zabavnih ansamblov. Poskušajte doseči, da v program vključijo ljudski ples, ki ga izvajate, ljudsko pesem ... Če tega ne sprejmejo, sodelovanje odločno zavrnite! Če pa se posamezniki želijo "videti" v oddaji, naj gredo tja v lastni režiji - ne v imenu folklorne skupine in ne v folklornih kostumih.

 

Verjamemo, da bi se vsaj nekateri folklorniki radi "videli" na televiziji, da so pripravljeni sodelovati z narodno-zabavnimi ansambli. Vendar moramo tudi vedeti, da sodobna narodno-zabavna glasba ni sorodna ljudski ter da ljudski ples zahteva svojo glasbeno podlago. Zato poskušajmo vsi, ki si želimo, da dobi folklorna dejavnost v današnji družbi ustrezno vlogo in pomen, doseči, da nas bodo cenili po našem delu in ne po tem, da predstavljamo ceneno kuliso drugi dejavnosti.

 

V imenu strokovnih spremljevalcev srečanj odraslih folklornih skupin in v svojem imenu,


Bojan Knific