GLASBA

 

 

 

INSTRUMENTALNA GLASBA

 

 

Naslovi pihalnih orkestrov in godb

 

 

Pihalni orkester Salonit Anhovo
Srebrničeva ulica 18
5210 Deskle
info@orkester-deskle.si
http://www.orkester-deskle.si

 

Pihalni orkester Ceršak
Tovarniška cesta 56
2215 Ceršak

 

Godba na pihala ETA Cerkno
Erika Švigelj
Vojkova 8
5282 Cerkno

 

Pihalni orkester Celje
Slavko Adamič
Popovičeva 34
3000 Celje

 

Mladinski pihalni orkester
Glasbena šola Celje
Slomškov trg 10
3000 Celje

 

KD Godba Cerknica
Gerbičeva 19
1380 Cerknica

 

Godba na pihala Črnomelj
Zadružna 6
8340 Črnomelj

 

Gasilska godba na pihala Loče
Žibert Ivan
Vadnalova 10
8257 Dobova

 

Pihalni orkester Goriška Brda
Izidor Sosolič
Zalibreg 10
5212 Dobrovo

 

KD Godba Domžale
Taborska cesta 19
1230 Domžale

http://www.godba-domzale.si/


Pihalni orkester Divača
Kosovelova 9
6215 Divača
http://www.kid-pina.si/~pod

 

Prvačka pleh muzika
p.p. 2
5297 Prvačina

 

Godba na pihala OJSTRICA
Ferdo Gnamuš
Goriški vrh 44
2370 Dravograd

 

Pihalni orkester
Glasbene šole Grosuplje

Partizanska 5
1290 Grosuplje

 

Društvo Godba na pihala Zabukovica
Aljoša Gramc
Maistrova 4
3310 Žalec

 

Pihalni orkester Gornja Radgona
Partizanska 25
9250 Gornja Radgona

 

Društvo rudarska godba Hrastnik
Cesta padlih borcev 1
1430 Hrastnik

 

Steklarska godba Hrastnik
Grajska pot 9
1430 Hrastnik

 

Godbeno društvo rudarjev Idrija
Tomaž Vencelj
Kacinova ul. 14
5280 Idrija

http://users.volja.net/sinkovec/

 

KD Pihalni orkester Izola
Lovrečič Mirando
Tomažičeva 13
6310 Izola

 

Društvo pihalni orkester Ilirska Bistrica
Glasbena šola
Jurčičeva 1
6250 Ilirska Bistrica

info@poib.web44.net

http://poib.web44.net

 

Pihalni orkester
Jesenice-Kranjska Gora

Trg Toneta Čufarja 4
4270 Jesenice

 

Mestna godba Kamnik
Japljeva 2
1240 Kamnik

 

Pihalni orkester Kočevje
Reška 16
1330 Kočevje

 

Pihalni orkester Koper
Darij Pobega
Martinčev trg 5
6000 Koper

info@pok-kud.si
http://www.pok-kud.si

 

Pihalni orkester Mestne občine Kranj
Matej Rihtar
Slovenski trg 5
4000 Kranj
http://www.orkester-kranj.si

 

Pihalni orkester VIDEM Krško
p.p. 229
8270 Krško
http://www.pihalniorkester-krsko.si

 

Pihalni orkester TALUM Kidričevo
Radko Kovačič
Žabjak 11 a
2250 Ptuj

 

KD Pihalni orkester Kapele
Franci Arh
Župelevec 31
8258 Kapele
E-pošta: Bojan.Hotko@guest.arnes.si
http://www.orkester-kapele.si

 

Pihalni orkester Kostanjevica na Krki
Kuntarič Lucija
Gorjanska cesta 18
8311 Kostanjevica na Krki

 

KUD Laška pihalna godba
Trg svobode 6
p.p. 23
3270 Laško

 

KD Pihalni orkester Logatec
Slavko Albreht
Tržaška cesta 25
1370 Logatec
http://www2.arnes.si/~ljpol1s/

 

PGD Lovrenc na Pohorju
Godba na pihala
Spodnji trg 4
2344 Lovrenc na Pohorju

 

Pihalni orkester Lesce
Kikelj Ferdinand
Žirovnica 97
4275 Žirovnica
http://www.orkester-lesce.si

 

Pihalni orkester Litija
p.p. 66
1270 Litija

 

Pihalni orkester KUD
"Ivan Kaučič"

Prešernova 20
9240 Ljutomer

 

KD GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV
Vevška 52, 1260 Ljubljana-Polje


Predsednik:
Milan Pavliha
Podjunska 26, 1000 Ljubljana
E-mail: milan_pavliha1@t-2.net
Telefon doma: (01) 5053 193
GSM: 040/ 386 651

 

KD Pihalni orkester Ljubljana-Vič
Brdnikova 14
1000 Ljubljana

 

KUD Pihalni orkester Litostroj
Drabošnjakova 9e
1000 Ljubljana
http://www.kud-litostroj.si

 

Pihalna orkester Bežigrad
Vojkova 87
1000 Ljubljana

 

Papirniški pihalni orkester Vevče
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
http://www.orkester.si/

 

KUD Bakovci
Godba na pihala

Bakovci, Nova ulica 5
9000 Murska Sobota

 

Pihalni orkester Muta
Karli Miheu
Glavni trg 58
2366 Muta

 

Pihalna godba Moravče
Milan Močilnikar
Marokova 20
1251 Moravče

 

Mengeška godba
Franc Žun
Slomškova 19
1234 Mengeš
http://www.geocities.com/Vienna/Stage/2123/

 

Mestna godba Metlika
Na Obrh 3
8330 Metlika
http://www.metlika.si/drustva_kult_mgm.htm

 

Pihalni orkester rudnika Mežica
Krevh Drago
p.p. 43
2392 Mežica

 

KD Godba Zgornjesavinjske doline
Hribernikova 1
3330 Mozirje

 

Pihalni orkester Murska Sobota
Staneta Rozmana 1
9000 Murska Sobota

 

KUD Pihalni orkester Pošta Maribor
Ulica heroja Šaranoviča 23
2000 Maribor
http://www.s-gms.ms.edus.si/obcina/spokpm.html

 

Pihalni orkester PGD
Koroška cesta 12
2000 Maribor

 

Pihalni orkester
KUD Angel Besednjak

Heroja Zidanška 13/I
2000 Maribor

 

Goriški pihalni orkester
Rajmund Kolenc
Pod Grčno 4
5000 Nova Gorica

 

Mestna godba Novo mesto
KC Janez Trdina
Novi trg 5
8000 Novo mesto

 

Pihalni orkester Ormož
Slavko Petek
Dobravska 13 a
2270 Ormož

 

KD Postojnska godba 1808
p.p. 137
6230 Postojna

 

Godba na pihala KD Podlehnik
Feguš Milan
Podlehnik 5 D
2286 Podlehnik

 

KD Godba Liboje
Tomislav Rus
Kasaze
3301 Petrovče

 

KUD Pihalni orkester Ptuj
Dravska ul. 13
2250 Ptuj

 

PO PGD Gasilska godba
Spodnja Polskava
2331 Pragersko

 

Godba na pihala
KUD Janko Živko Poljčane

2319 Poljčane

 

Pihalni orkester Prevalje
Darko Jevšnikar
Trg 2a
2391 Prevalje
http://www2.arnes.si/~sgkdpo/

 

Mladinski pihalni orkester Piran
Prvomajski trg 2
6330 Piran

 

Pihalni orkester TT Prebold
Dolenja vas
3312 Prebold

 

Ribniška pihalna godba
Kolodvorska ul. 17
1310 Ribnica

 

Godba na pihala
Steklarna Rogaška

Ulica talcev 1
3250 Rogaška Slatina

 

Godba Ruše z majoretno skupino
Glasbena šola Ruše
Falska cesta 24
2342 Ruše
http://www.godba-ruse.si/

 

Pihalni orkester radeških papirničarjev
Šolska pot 6
1433 Radeče

kud.porp@gmail.com

https://www.kudporp.si/

 

KD Radlje ob Dravi
Mestni pihalni orkester

Koroška cesta 2
2360 Radlje ob Dravi

 

Pihalni orkester železarjev Ravne
Plešivčnik Zdravko
Na Šancah 30
2390 Ravne na Koroškem
http://www.orkester-ravne.com

 

Pihalni orkester
DPD Svoboda Tezno

Preradovičeva 1
2000 Maribor

 

Društvo PO Kovinoplastike Lož
Matjaž Žnidaršič
Cesta 19. oktobra 57
1386 Stari trg pri Ložu

 

KD Pihalni orkester KRKA
Sevno 20
8000 Novo mesto
E-mail: godboman@gmail.com
http://www2.arnes.si/~sspbluka/orkester/

 

Godba na pihala Senovo
DKD Svoboda Senovo
p.p. 8
8281 Senovo

 

Pihalni orkester Slovenj Gradec
Šolska 10
p.p. 212
2380 Slovenj Gradec

 

Godba na pihala Slovenske Konjice
Ivo Kacbek
Mestni trg 1
3210 Slovenske Konjice

 

Pihalni orkester Duplek
Zgornji Duplek 2
2241 Spodnji Duplek

 

DPD Svoboda Slovenska Bistrica
Godba na pihala

Kolodvorska 8
2310 Slovenska Bistrica

 

KD Godba Sevnica
Kvedrova 25
8290 Sevnica
http://www.kd-godba-sevnica.si

 

Društvo Mestni pihalni orkester Škofja Loka
p.p. 30
4220 Škofja Loka

 

Pihalni orkester štorskih železarjev
Železarska 3
3220 Štore

 

Pihalni orkester ZARJA Šoštanj
Trg Jožeta Lampreta 3
3325 Šoštanj

 

KD Pihalni orkester občine Šentjernej
Trubarjeva cesta 13
8310 Šentjernej
www.drustvo-posentjernej.si/

 

Pihalni orkester Šentjur
Ludvik Mastnak
Mestni trg 5
3230 Šentjur pri Celju

 

KUD Občinski pihalni orkester Trebnje
Kidričeva 2
8210 Trebnje

http://www.trebnje.si/opo-trebnje/

 

Pihalni orkester Tržič
Trg svobode 18
4290 Tržič

 

KUD Delavska godba Trbovlje
Trg svobode 9
1420 Trbovlje
http://www.dgt-si.org

 

Pihalni orkester Tolmin
Trg Maršala Tita 15
5220 Tolmin

 

Pihalni orkester premogovnika Velenje
Jenkova 4
3320 Velenje

 

Pihalni orkester Vrhnika
Tržaška 11
1360 Vrhnika

 

Pihalni orkester Vogrsko
Tomaž Gregorič
Vogrsko 131
5293 Volčja Draga

 

KD Godba Dobrepolje
Andrej Škantelj
Podgorica 16
1312 Videm-Dobrepolje
http://www.users.volja.net/godbadp

 

Godba na pihala Gorje
Boštjan Poklukar
Jermanka 7
4260 Bled

 

KD Železničarska godba Zidani most
Zidani most 9
1432 Zidani most

 

Pihalni orkester SVEA Zagorje
Kidričeva 11 a
1410 Zagorje ob Savi
http://www.svea-zagorje.com/

 

Mladinski pihalni orkester KD VIVA
Glasbena šola Zagorje
Cankarjev trg 4
1410 Zagorje ob Savi
http://www.drustvo-viva.si/

 

Pihalni orkester ALPINA Žiri
Viki Žakelj
Triglavska 37
4226 Žiri

 

Mladinski pihalni orkester
Glasbena šola Risto Savin
Dejan Podbregar
3310 Žalec

 

KD Pihalni orkester
ALPLES Železniki

Češnjica
4228 Železniki

 

Kulturno društvo Marezige
Pihalni orkester

Marezige 24
6273 Marezige
http://www.kud-marezige.si

 

KD MOL Lenart
Slovenskogoriški PO Lenart

Stanko Firbas
Cenkova 6
2236 Cerkvenjak

 

Godbeno društvo V.Parma Trebče
c/o Milan Čuk
Trebče 146
IT-34012 Bazovica/Trst

 

Godbeno društvo Nabrežina
c/o Karel Gabrovec
Praprot 12
IT-34011 Nabrežina-Aurisina

 

Pihalni orkester Breg
c/o Dionisio Gherbassi
Mačkolje 70
IT-34018 Dolina

 

Godba na pihala Ricmanje
c/o Edi Bandi
Ricmanje 64
IT-34010 Boršt
E-pošta: info@ricmanje.org
http://www.ricmanje.org

 

Godbeno društvo Prosek
Gorjančeva 13
IT-34001 Trst/Trieste

 

Godba na pihala Kras
c/o Franko Ferfolja
Cankarjeva 12
IT-34070 Doberdob-Doberdo

 

Kraška pihalna godba Sežana
Kosovelova 4b
6210 Sežana
http://users.volja.net/plehmuzka/start.htm

 

KD Svoboda Deskle
Nives Pirjatelj
30. divizije 15 d
5000 Nova Gorica
http://www.pihalni-orkester-deskle.com

 

Društvo pihalni orkester Apače
Trapenauer Peter
9253 Apače

 

KD Svoboda
Godba na pihala Sv.Anto
n
Sv.Anton 1
6276 Pobegi

 

Pihalni orkester SGBŠ Maribor
Mladinska ul. 12
2000 Maribor

 

PIHALNI ORKESTER KOMEN
Glasbeno umetniško društvo Pihalni orkester Komen

KOMEN 118, 6223 KOMEN
Internet: http://www.pihalniorkesterkomen.si

 

Predsednik:
Evgen Kavčič
Gabrovica 24, 6223 KOMEN
E-mail: k.kavcic@siol.net
Telefon doma: (05) 7660 052
GSM: 041 773 797
Faks: (05) 7668 639

 

Tajnik:
Nataša Čotar
Gorjansko 18/b
E-mail: nataska1202@yahoo.com
GSM: 031 447 797

 

Kontaktna oseba:
Evgen Kavčič
Gabrovica 24, 6223 KOMEN
E-mail: k.kavcic@siol.net
Telefon doma: (05) 7660 052
GSM: 041 773 797
Faks: (05) 7668 639

 

Dirigent:
Simon Perčič
Tublje 5, DUTOVLJE
E-mail: simonpercic@email.si
Telefon doma: (05) 7668 755
GSM: 041 201 127
Faks: (05) 7668 755

 

Pihalni orkester GŠ Karol Pahor Ptuj
Dravska ul. 11
2250 Ptuj

 

Godba na pihala KUD Ljubečna
Janez Šabec
Žepina 3
3202 Ljubečna

 

Godba na pihala Nova Cerkev
Slavko Jezernik
Nova Cerkev 21 d
3203 Nova Cerkev

 

Pihalna godba Svetina
Ivan Ulaga
Svetina 6
3220 Štore

 

Brkinska godba 2000
Reška cesta 14
6240 Kozina

 

Pihalni orkester Šentjanž KOGRAD IGEM
Jože Hubman
Tribej 13
2372 Libeliče

 

Kmečka godba Pernice
Rupert Krajnc
Mariborska c. 1
2366 Muta

 

Godba na pihala Trbonje
Anica Grešovnik
Sv. Danijel 64
2371 Trbonje

 

Godba Stična
Marta Omejec
Stična 53
1295 Ivančna Gorica
http://www.godba-sticna.si/danes.htm

 

Godba Stranje
Marjan Sitar
Godič 72
1242 Stahovica

 

Pihalni orkester
Sv.Jurij ob Ščavnici

9244 Sv.Jurij ob Ščavnici

 

Godbeno društvo
Mužika Sv.Lazar Boršt

Boršt 28
6273Marezige

 

Godba na pihala občine Markovci
Mirko Janžekovič
Stojnci 136
2281 Markovci

 

Pihalna godba Dornava
Manja Fabjan
Dornava 90 a
2252 Dornava
manja.fabjan@gmail.com

 

Glasbeno društvo Bohinj
Godba Bohinj

Bohinjska Češnjica 30
4267 Srednja vas v Bohinju

 

KUD BIG BAND Slovenska Bistrica
Kajuhova 59
2310 Slovenska Bistrica

 

PO Glasbene šole Slovenska Bistrica
Ozka ulica 1
2310 Slovenska Bistrica

 

Frajhajmska godba na pihala
KUD Šmartno na Pohorju

Frajhajm 57
2315 Šmartno na Pohorju

 

KD Godba na pihala Vitanje
Občina Vitanje
3205 Vitanje

 

Godba na pihala Središče ob Dravi
Rado Munda
Slovenska ul.
2277 Središče ob Dravi

 

KUD Mladinski PO STELLA
Kidričeva ulica 26a
3250 Rogaška Slatina
http://www.kud-stella.si
info@kud-stella.si

Godba na pihala KD Vuzenica
Oto Vačovnik
Livarska ul. 8
2367 Vuzenica

 

KD pihalna godba Vrhpolje, Vipava
Vrhpolje 47
5271 Vipava
http://www.kd-godba-vrhpolje-vipava.si/


Zveza slovenskih godb

 

 

 

 

 

Naslovi tamburaških skupin