GLASBA

 

 

 

INSTRUMENTALNA GLASBA

 

 

Naslovi tamburaških skupin

 

 

Černelavski tamburaški kvartet

 

Dirigent:
Ernest Baranja
Šercerjevo nas. 34
9000 Murska Sobota
tel: 02 532 16 59

 

 

Dekliški tamburaški orkester Ormož


Ob ribniku 8
2270 Ormož

Dirigent:
Maja Frangež
tel: 02 7401 682
tel: 041 838 234
majafrangez@hotmail.com
naslov na študiju: Viška 53, 1000 Ljubljana

Predsednik:
Mira Frangež
tel: 02 7401 682

 

 

Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče


Glasbena šola Brežice
Cesta prvih borcev 5
8250 Brežice

Dirigent:
Dragutin Kririžanič

 

 

KD Polzela
Tamburaški orkester


3313 Polzela

Vodja:
Mija Novak

 

 

KUD Brezje
Tamburaški orkester


Brezje 80c
4243 Brezje

Vodja:
Tomaž Kukovič
Sušnikova ulica 13
4208 Šenčur

 

 

KUD Hoče
Tamburaška skupina


Čobečeva 31
2311 Hoče

 

 

KUD Ivan Lončarič Trniče
Tamburaška skupina


Marjeta na Dravskem polju 57
2206 Marjeta na Dravskem polju

tamburasi.trnice@gmail.com

Predsednik:
Mihaela Petrovič
mihaela.petrovic04@gmail.com

 

Kulturno društvo Vrhpolje
Tamburaški orkester


Vrhpolje 14
1251 Moravče

Dirigent:
Milan Kontarček
Clevelandska 15a
1000 Ljubljana

Predsednik:
Robert Avbelj
Stegne 14
1251 Moravče
tel: 031 775 522
tel: 01 72 31 600

 

Orkester Akord Celje


Stantetova 16a
3000 Celje
tel., fax: 03 54 81 744

Matjaž Brežnik
Pokopališka 4
3000 Celje
tel: 041 403 280
matjazb@siol.net

 


OŠ Stari trg ob Kolpi
Tamburaška skupina


Stari trg ob Kolpi NN
8342 Stari trg ob Kolpi

Vodja:
Anton Grahek

 

 

Sodevski tamburaši


Jožef Mihelič
Sodevci 11
8342 Stari trg ob Kolpi

Vodja:
Jožef Mihelič

 

 

ŠFD "KOLEDA"

Tamburaška skupina


Prešernova 9a
3320 Velenje
Telefon: 041 219 360

E-mail: rok.vovk@gmail.com; info@koleda.velenje.si
Spletna stran: www.koleda-velenje.si

 

ŠUKAR


Igor Misdaris
Prištinska 8
1000 Ljubljana
Tel: 041 403 922
e-mail: sukar@email.si

 

 

KUD Janko Krmelj Reteče - Gor. vas

Tamburaški orkester (skupina) "Bisernica"

Vodja:
Janez Kermelj, Reteče 2, 4220 Škofja Loka
e-pošta: janez.kermelj@turboinstitut.si
spletna stran
http://www.giss-mics.si/slo-ljudska/bisernice/bisernice.html

telefon (služba): (01) 58 20 172
telefon (doma): (04) 51 32 522
Janez Kermelj
Reteče 2
4220 Škofja Loka

 

Tamburaši Bisernica - veterani


Marjan Igličar
tel: (031) 791 754
sl. tel: (01) 362 90 36

 


Tamburaši iz Cirkulan


Cirkulane 40a
2282 Cirkulane
info@tamburasi-cirkulane.si
http://www.tamburasi-cirkulane.si

Dirigent:
Boštjan Polajžer
Gradišča 83
2282 Cirkulane
tel: 030 360 443
fax: 02 752 00 31
bostjan.polajzer@uni-mb.si

Predsednik:

Toni Štumberger

tel: 051 333 800

 

 

Tamburaši iz Radovice


Slobodnik Martin
Radovica 11
8330 Metlika

Vodja:
Slobodnik Martin ali Ivan (starejši)
Radovica 11
8330 Metlika
tel: 07 60 359

 

 

Tamburaši Kavkler
KUD Janko Živko Poljčane


Bistriška cesta 91
2319 Poljčane

Dirigent:
Marijan Dreo
Šolska ulica 14
2310 Slovenska Bistrica
tel: 02 818 27 00
marijan.dreo@guest.arnes.si

Predsednik:
Jože Kavkler
Hošnica 68
2318 Laporje
tel: 02 802 52 56

 

Tamburaška skupina Brezje


Dušan Kocjančič
Brezje 70 a
4243 Brezje

Predsednik:
Dušan Kocjančič
Brezje 70 a
4243 Brezje

 

 

Tamburaška skupina Dobreč pri KD Dobreč, Dragatuš


Dragatuš 19
8343 Dragatuš

Dirigent:
Anton Grahek
Ulica bratov Klemenc 9
8340 Črnomelj
tel: 07 305 13 23
tel: 031 502 985

Predsednik:
Maks Migalič
Dragatuš 37a
8343 Dragatuš
tel: 041 629 793
tel: 040 501 750
fax: 07 30 57 831
maks.migalic@kz-crnomelj.si

 

Tamburaška skupina Dupljak


Kontaktna oseba:
Marjan Lisac ml.
Fara 10
1336 Vas
tel: 041 797 876
marjan.lisac@guest.arnes.si
http://users.volja.net/dupljak

Dirigent:
Marjan Lisac ml.
Fara 8
1336 Vas

 

Tamburaška skupina folklorne skupine Ivan Navratil
Metlika


CBE 23
8330 Metlika

Kontaktna oseba:
Stane Križ
Marentičeva ulica /
tel: 07 30 59 330
tel: 041685 158

 


Tamburaška skupina folklornega društva Kres


Branka Moškon
Cankarjeva 37
8000 Novo mesto

Kontaktna oseba:
Moškon Branka
Tel: 031 366 455

 

Tamburaška skupina KAŠARJI
KD Dr. France Prešern Žirovnica - Breznica


p.p. 3
4274 Žirovnica
e-mail: jernej_smolej@t-2.net

Umetniški vodja skupine:
Jernej Smolej
C. revolucije 7
4270 Jesenice
Tel: 059 022 155
GSM: 051 270 792
E-mail: jernej_smolej@t-2.net


Tamburaška skupina KD Anton Stefanciosa Rogatec


Strmolska ulica 6
3252 Rogatec
tel: 041 824 126

Vodja:
Boris Kidrič
Strmolska 6
3252 ROGATEC
tel: 03 582 74 74
tel: 040 853 011.

 

 

Tamburaška skupina KD Kungota pri Ptuju


Anton Brglez ml.
Kungota pri Ptuju 44
2325 Kidričevo

Anton Brglez ml.
Kungota pri Ptuju 44
2325 Kidričevo
tel: 031 435 927

 

 

Tamburaška skupina KD Peter Dajnko


Alojz Wolf
Črešnjevci 35
9250 Gor. Radgona

Umetniški vodja
Alojz WOLF, Črešnjevci 35
9250 Gor. Radgona
tel: 02 561 12 11

Predsednik:
Danilo BANFI
Črešnjevci 110
9250 Gor.Radgona
tel: 02 563 1140

 

 

Tamburaška skupina KUD Beltinci


Miki Smej
Jugova 23
9231 Beltinci
tel: 02 5439 273
tel: 041 772 474

Vodja:
Miki Smej
Jugova 23
9231 Beltinci

 

 

Tamburaška skupina KUD Božo Račič Adlešiči


Majda Veselič
Vrhovci 14
8341 Adlešiči

Predsednik:
Majda Veselič

 

 

Tamburaška skupina KUD Oton Župančič


Peter Jakša
Gradac 50
8332 Gradac

Vodja:
Peter Jakša
Gradac 50
8332 Gradac v Beli krajini

 


Tamburaška skupina KUD Oton Župančič Vinica - "Viniški tamburaši"


Vinica 44
8344 Vinica
http://www.kud-vinica.si
kud_vinica@yahoo.com

Vodja tamburaške skupine:
Željka KARIN-BILIČIČ

Predsednica KUD Oton Župančič Vinica:
Željka KARIN-BILIČIČ
Vinica 4, 8344 Vinica
tel: 041-520-731
zeljka.karin@siol.com

 


Tamburaška skupina Odpisani
KUD Avgust Pavel


Drago Rojko
Cankova 35
9261 Cankova

Dirigent:
Drago Rojko
Cankova 35
9261 Cankova

Predsednik:
Marjeta Rinderer
Skakovci
9261 Cankova

 

 

Tamburaška skupina PD Cirkovce


Ivan Unuk
Zg. Jablane 3a
2326 CirkovceCirkovce

Dirigent:
Drago Klein
Vegova 16
2325 Kidričevo
tel: 02 796 90 51

Predsednik:
Ivan Unuk
Zg. Jablane 31
2326 Cirkovce
tel: 02 792 12 81
tel: 041 860 961

 

 

Tamburaška skupina Prifarski muzikanti


Martin Marinč
Fara 15
1336 Vas

Vodja:
Martin Marinč
Fara 15
1336 Vas

 

 

Tamburaška skupina Račna


Peter Jakša
Gradac 50
8332 Gradac
tel: 031 868 746

Vodja:
Olga Gruden,
Čušperk 25
1290 Grosuplje
tel: 01 787 23 13, doma
01 787 25 87, služba dopoldne

 

 

Tamburaška skupina Tamburaškega društva Griblje


Griblje 83 a
8332 Gradac

Vodja:
Irena Pezdirc

 


Tamburaška skupina TD Hotederščica


Matija Logar
Hotedrščica 6
1372 Hotedrščica

Vodja:
Matija Logar
Hotedršica 6
1372 Hotedršica

 

 

Tamburaški ansambel FS Iskraemeco Kranj


Predoslje 159
4000 Kranj

Strokovni vodja:
Janez Šter
ster.janez@gmail.com
tel: 051 317 275

Kontaktna oseba:
Marija Šenk
marija.senk@iskraemeco.si
www.iskraemeco.si/folklora
tel: 04 206 49 08

 

 

Tamburaški ansambel Loče
slovenskega kulturnega društva "Jepa - Baško jezero"


http://www.jepa.at/drustvo.htm

Erika in Joško Wrolich
tel: + 43 (0) 4254 - 2995
fax: + 43 (0) 4254 - 2995
fewo-wrolich@net4you.at

 

 

Tamburaški orkester DANICA Dobravlje


Vera Volk
5263 Dobravlje 51

Umetniški vodja:
Martina Vodopivec
Kamnje 1 b
tel: 05 3647046
Glasbena šola V.Vodopivca Ajdovščina
tel: 05 3680120

Predsednik:
Vera Volk
Dobravlje 51 D
tel: 05 3646 089

 

 

Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj


Ulica Mirana Jarca 3
8340 Črnomelj

Vodja:
Silvester Mihelčič, ml.

 

 

Tamburaški orkester Duplek


Roter Rajko
Zgornja Korena 83
2242 Zgornja Korena
Izpostava: Duplek
tel: 02 6820081
GSM: 041 855 133

 

Tamburaški orkester KD "Franceta Prešerna" Videm pri Ptuju


Videm 10 b
2284 Videm pri Ptuju
kulturno.drustvo.videm@email.si

Dirigent:
Jože Šmigoc
Podbrežje 118d
2284 Videm pri Ptuju
tel: 02 765 00 80
tel: 031 705 488
fax: 02 749 34 35
joze.smigoc@volja.net

Predsednik:
Ančka Selak
Videm 7b
2284 Videm pri Ptuju
tel: 02 764 13 91

 

 

Tamburaški orkester KUD "Lipa" Konovo


Zdenko Brložnik
Šenbric 5
3320 Velenje

Strokovni vodja:
Luka Golob

Organizacijski vodja:
Zdenko Brložnik
Šenbric 5
3320 Velenje

 

 

Tamburaški orkester KUD Vitomarci


Marjan Horvat
Rjavci 34
2255 Vitomarci

Vodja:
Marjan Horvat
Rjavci 34
2255 Vitomarci
tel: 041 824 592

 


Tamburaški orkester Ruda Sever Gorišnica


Ivan Vojsk
Zagojiči 14C
2272 Gorišnica

Dirigent:
Drago Koren

Predsednik:
Ivan Vojsk
tel: 02 7407 054

 

 

KULTURNO DRUŠTVO VIPAVSKI TAMBURAŠI


Trg Pavla Rušta 6
5271 Vipava
vipavskitamburasi@gmail.com

 

Mladinski orkester KD Vipavski tamburaši


Vodja:
Neža Žgur
Lože 11,
5271 Vipava
031 648 547
neza.zgur@gmail.si

 

Starejša skupina KD Vipavski tamburaši


Vodja:
Neža Žgur
Lože 11,
5271 Vipava
031 648 547
neza.zgur@gmail.si

predsednik društva:
Marjan Prelc
Na Hribu 14,
5271 Vipava
05 364 01 28
031 772 304
romaprelc@email.si

 


TAMBURAŠKI ORKESTER OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA


Vinarska cesta 4,
5271 Vipava

Vodja:
Vlasta Lokar Lavrenčič
05 368 73 50
041 465 340
vlasta.lavrencic@amis.net


Tamburaško društvo Drotmantraši Radenci


Zdraviliško nas. 6
9252 Radenci

Vodja:
Simona Pirc
Paričjak 23/c
9252 Radenci
tel: 041 254 588
simonapirc@volja.net
tel: 02 565 1135
tel: 041 254 588

 


Tamburaško društvo FENIKS

Kraigherjeva 7, 3000 CELJE

Predsednica društva: Saša Jeram
GSM:041/544-354
e-mail: sasa.jeram@uni-mb.si

Umetniški vodja: Brane Mesec


Trio Dva Čardaša


Peter Jakša
Gradac 50
8332 Gradac

Vodja:
Peter Jakša

 


Ženska tamburaška skupina KUD Beltinci "SPOMINČICE"
KUD Beltinci


Mladinska 2
9231 Beltinci
p.p. 24
tel: 02 5439273
tel: 041 772 474
kud.beltinci@guest.arnes.si
www.kud-beltinci.si

Vodja:
Miki Smej

Predsednik:
Stanko Sraka


Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno

Kontaktne osebe:
Predsednica KUD:
Minka Savšek
Mala Kostrevnica 10a
1275 Šmartno pri Litiji
minka.savsek@gmail.com
Vodja tamburaškega orkestra:
Štefan Vidic
Valvazorjeva 24
1275 Šmartno pri Litiji
esancar3@gmail.com

 

Kulturno društvo Karla Štreklja


Vid Sorta
Kodreti 14
6222 Štanjel

Vodja:
Vid Sorta
Kodreti 14
6222 Štanjel
tel: 041 728619
vid.sorta@S5.net

 

KUD Stadion
Orkester Mandolina


Staničeva 41
1000 Ljubljana
mandolina_lj@hotmail.com

Predsednik:
Maruša Škrjanc
Golo 118
1292 Ig
tel: 01 36 44 043
tel: 031 341 282

 


Folklorna skupina Emona


Šišenska cesta 2
tel: 01 505 70 65

Kontaktna oseba:
Roman Pleško, tajnik Folklorne skupine Emona
tel: 040 262-317
roman.plesko@luz.si
www.kd-fsemona.si

 

Tamburaška skupina Klasje, KUD Žumberak

 

Kontaktne osebe:
Predsednik Žučak Danijel
Koštialova ulica 42
8000 Novo mesto

Irena Rešeta
Slavka Gruma 16
8000 Novo Mesto
tel.: 031 887 916

Vrban Josip
tel.: 031 383 795

 

Tamburaška skupina KUD Šmartno na Pohorju

Kontaktna oseba:
Hinko Sernc
Šmartno na Pohorju 5
2315 Šmartno na Pohorju
tel: 02 803 51 90

 


TAMBURAŠI KUD LEPA ANKA PRELOKA
"PRELOŠKI TAMBURAŠI"

 

Preloka 17, 8344 Vinica
Email: kud.lepa.anka.preloka@gmail.com
http://www.preloka.si

 

 

Tamburaška skupina
PRELOŠKI MUZIKANTI

Vodja: Jože starešinič,
Preloka 20,
8344 VINICA
Tel.  051 646 720
e. pošta:   jurkov20@gmail.com

 


 

Naslovi pihalnih orkestrov in godb