PREDSTAVITEV

 

 

27.- 29. 7. 2012,  Marezige

SREČANJE BIG BANDOV

Pod okriljem Marežganskega mladinskega društva je v Marezigah potekalo Srečanje Big bandov, največjega tovrstnega festivala pri nas in daleč čez meje. MareziJazzova posebnost je prav njegova narava, saj so tovrstna big bandovska srečanja zelo redka, skupaj z odličnim vzdušjem in brezhibno organizacijo pa  so tudi letos pričarali nepozabno doživetje z naslednjimi nastopajočimi:  Akademik Band (RU), Big Band Cerknica – BBC, Big Band slovenske vojske, Oto Pestner & Jazz Club Gajo Quartet, Big Band Vrhnika, Big Band DOM, Big Band Krško, Ya Hozna, Špičikuc Orchestr, JaZz in Ti big band, Big Band Tolmin, Big Band Hrošči, Prague Conservatory Jazz Orchestra (CZ), Big Band VOX, Salty Tails in Areia.

 

 

7. 7. 2012,  Dravograd

SREČANJE MALIH INŠTRUMENTALNIH SKUPIN - DRŽAVNO PREDTEKMOVANJE ZA GUČO 2012

V Dravogradu  je potekalo Srečanje malih inštrumentalnih skupin.
>> več informacij

 

 

 

30. 6. 2012,  Velenje

5. MEDNARODNO TEKMOVANJE PIHALNIH ORKESTROV V KONCERTNEM IGRANJU »SLOVENIJA 2012«
5th International Competition for Wind Orchestras in Concert Performance »Slovenia 2012«

V soboto, 30. junija 2012 je v Velenju potekalo 5.mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov v koncertnem igranju »Slovenija 2012. Na tekmovanju je nastopilo 7 pihalnih orkestrov s preko 700 godbeniki. 5. Mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov je potekalo v soorganizaciji Mestne Občine Velenje, Glasbene šole Velenje in Pihalnega orketsra Premogovnika Velenje. Vsi organizatorji so opravili izjemno delo in program letošnjega tekmovanja, ki je obsegal vrhunske koncertne nastope godb je potekal gladko in skrbno premišljeno.
>> več informacij

 

 

 

16. 6. 2012,  Ormož

17. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA - 2012

V Ormožu je v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Glasbene šole Ormož ter pod pokroviteljstvom Občine Ormož potekalo že 17. tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla. Na tekmovalnem odru, ki so ga organizatorji letos postavili na dvorišču ormoškega gradu, je morala vsaka izmed devetih sodelujočih godb izvesti 8 do 15 minut dolg tekmovalni program, ocenjevala pa jih je strokovna žirija, ki sta jo sestavljala priznana slovenska dirigenta, mag. Nikolaj Žličar in mag. Ivan Marin.

>> več informacij

 

 

 

19. – 20. 5. 2012,  Ptuj

FESTIVAL MLADINSKIH SKUPIN SLOVENIJE 2012 - FESTIVAL VIZIJE

Na Ptuju se je s podelitvijo nagrad najboljšim zaključil festival mladinske ustvarjalnosti Vizije, tradicionalno srečanje najboljših mladinskih gledaliških in rock skupin Slovenije ter zamejstva. Rock vizionarja za najbolj inovativen pristop je prejela skupina Refuse the Mammon iz Bilčovsa z  avstrijske Koroške, rock vizionarja za najboljšo vokalno interpretacijo je prejel pevec skupine Justin case Timotej Prelog s Ptuja, rock vizionarja za perspektivnega glasbenika pa je prejel bobnar skupine Strangers Žiga Brglez iz Zgornjih Jablan.  V treh festivalskih dneh se je na treh ptujskih odrih predstavilo 200 mladih ustvarjalcev oziroma 8 gledaliških, 2 lutkovni, 2 recitatorski in 11 rock skupin.


>> več informacij

 

 

 

19. – 20. 5. 2012,  Laško

32. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB V KONCERTNI TEŽAVNOSTNI STOPNJI

JSKD in Zveza slovenskih godb sta v Laškem uspešno organizirala že 32. Tekmovanje slovenskih godb v koncertni težavnostni stopnji. Letožnji zmagovalec je pihalni orkester Krka pod vodstvom dirigenta Matevža Novaka.

Video:

>> več informacij

 

 

 

12. 5. 2012,  Semič

32. DRŽAVNO SREČANJE TAMBURAŠEV IN MANDOLINISTOV SLOVENIJE

Na 32. srečanju tamburašev mandolinistov Slovenije so se nampredstavili Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj, Tamburaška skupina KUD Oton Župančič Vinica "Viniški tamburaši", Petrovi tamburaši, Tamburaški orkester KUD Majšperk, Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče, Tamburjaši Vipava, KD Vipavski tamburaši, Tamburaški orkester Dobréč in KD Tamburaški orkester Šmartno. Nastope so spremljali strokovni spremljevalci: prof. Tomaž Habe, Vladimir Hrovat in Zoran Mulić iz Srbije. Po končanem tekmovalnem delu je sledil nastop priznane tamburaške skupine iz Rume.
>> več informacij

 

 

 

21. 4. 2012,  Ljubljana

2. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB

V ljubljanskem konzervatoriju za glasbo se je odvijalo 2. Tekmovanje mladinskih godb v dveh kategorijah A in B.
>> več informacij

 

 

 

24. – 25. 2. 2012,  Mokronog, Trebnje

"(ah), TE ORGLICE" - 13. MEDNARODNI FESTIVAL USTNIH HARMONIK

V trebanjskem kulturnem domu se je uspežno odvil že 13. Mednarodni festival ustnih harmonik.  Namen revije je bil še bolj približati ljudem to prijazno glasbilo in predstaviti že uveljavljene in manj znane mojstre ustne harmonike oz. orglic.  Revija sicer ni imela tekmovalnega značaja, kljub temu so nastope interno ocenjevani po kriterijih glasbene stroke. Ocene niso bile javne, so pa bile nastopajočim posredovane v pisni obliki. V drugem delu, ki je potekal v Mokronugu se je občinstvu predstavil avstrijski  ansambel HARMONICAMENTO iz Trossingena.
Fotogalerije:
>> več informacij

 

 

 

7. – 9. 2., 23. – 25. 5., 7. -14. 12. 2011,  Zagreb, Ljubljana

DIRIGENTSKA ŠOLA ZA PIHALNE ORKESTRE

Soorganizator: Zveza slovenskih godb
Dirigentska šola je eden najbolje zastavljenih izobraževalnih projektov, ki potekajo na področju inštrumentalne glasbe. Po treh »sezonah« so najboljši udeleženci pridobili veliko uporabnega znanja in dodatne izkušnje. Šola je v svojem »študijskem« programu zajemala vse, kar morajo dirigenti vedeti, ko stopijo pred orkester (drža rok in telesa, samostojnost rok, vzmahi in odmahi, dajanje različnih vstopov, spremembe taktovskih načinov, poddelitve, sestavljeni ritmi, metrumi, korone, dirigiranje akcentov, sinkope, vodenje fraze, spremembe tempa: postopne, nenadne, poliritmija).
Spoznavali so tudi teoretske osnove dirigentskih priprav (študij partiture, zgodovinskega ozadja, podatki o skladatelju, potek vaje, vsebine na posamezni vaji, razporejanje težavnosti, predstavitev in učenje skladbe, reševanje težav, kako sestaviti dober spored.
Pri izvedbi šole so sodelovali tudi trije poklicni orkestri: Pihalni orkester slovenske vojske, Pihalni orkester slovenske policije in Pihalni orkester hrvaških obrambnih sil.
Predavatelja:  Jan Cober, Miro Saje

 

 

 

27. 11.  2011, Trbovlje

MEDNARODNI SIMPOZIJ – GODBENIŠTVO DANES IN JUTRI

Soorganizator: Zveza slovenskih godb 40 udeležencev
Projekt je bil namenjen okroglim mizam predstavitvam možnosti za kvalitativni razvoj godbeništva. Izbrane teme za strokovno razpravo so bile (Pomen v slovenskem prostoru, leto Bojana Adamiča, program ob 40 letnici organiziranega slovenskega godbeništva, dirigentska šola, musica creativa, mednarodno sodelovanje, SAZAS, status društev v javnem interesu).

 

 

 

18. - 19. 11. 2011,  Radeče

SEMINAR ZA PREDVODNIKE

Soorganizatorji: Zveza slovenskih godb, Pihalni orkester radeških papirničarjev
Predavatelj:
Ivan Medved
Udeležba: 7 udeležencev
Več informacij

 

 

 

24. 9. 2011, Mengeš

15. FESTIVAL NAJ SLOVENSKE KORAČNICE

Soorganizator:  Kulturno društvo Mihaelov sejem Mengeš
žirija:  Jani Šalamon, Tomaž Guček
nastopili: Rudarska godba Hrastnik, Aleš Stopinšek; Godba na pihala Semič, Franci Žugelj; Občinski pihalni orkester Trebnje, Primož Kravcar; Pihalna godba Alpina Žiri, Branko Mrak.
Udeležba: 350  obiskovalcev

 

 

17. 9. 2011,  Ljutomer

5. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE

Soorganizatorji: Zveza slovenskih godb, Društvo upokojencev Ljutomer

Glasbeni uvod v letošnji mednarodni 11. festival za tretje življenjsko obdobje so prispevali (tako kot prejšnja leta) starejši glasbeniki . Festival je – kot glasbeni uvod v mednarodni 11. festival za tretje življenjsko obdobje – v prečudovitem vremenu potekal pod sloganom Za strpno in socialno sožitje vseh generacij. Letos so prvič sodelovale vse slovenske veteranske godbe.
nastopili:
Prleška godba Društva upokojencev Ljutomer, Janko Škrajnar
Godba na pihala seniorji Andragoškega društva Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje, Rok Šincek
Mengeška godba - sekcija veteranov, Vinko Sitar
Godba veteranov Štajerske, Ervin Hartman
Godba ljubljanskih veteranov, Alojz Zupan
Udeležba: 600 udeležencev
>> Več informacij

 

 

 

21. - 26. 8. 2011, Celovec

TABOR TAMBURAŠEV

Soorganizator: Zavod Hrabroslava Volariča
Za nadaljnji razvoj tamburaške dejavnosti ni potrebno izobraževati samo vodij, temveč tudi inštrumentaliste. Najbolj učinkovita metoda poučevanja v takih razvojnih razmerah je skupinski pouk, kjer sočasno naučimo več udeležencev, poleg tega pa si udeleženci izmenjajo tudi svoja znanja. Poleg inštrumentalistov bomo sočasno namenili del procesa tudi poučevanju umetniških vodij oziroma prirejevanju skladb. Na taboru so tako delovali 3 tamburaški orkestri .
predavatelji: Anton Grahek, Vlasta Lokar Lavrenčič, Dražen Varga
Udeležba: 56 udeležencev

 

 

 

13. - 21. 8. 2011, Nova Gorica

MUSICA CREATIVA

Soorganizator:  Zveza slovenskih godb
V letošnjem letu smo godbenikom ponudili prenovljeno poletno izobraževanje, kjer so preko raznih delavnic, ki so služile pristopom na različnih področjih in v okviru različnih delavnic, sledili skupni ideji (zasnovani na programu). V vseh udeležencih smo želeli prebuditi njihovo kreativnost, ki bo lahko še dodatno nadgradila kvaliteto dejavnosti in njihovo osebno kvalitetno zavedanje. Gre za projekt spodbujanja kulturnega ustvarjanja, zavedanja lastne kreativnosti in nanj se bodo posredno z osebnostjo rastjo in kvaliteto glasbenega ustvarjanja dogajale razne tranzicijske spremembe v okolju. Sposobnost za ustvarjalnost in inovativnost izvira iz našega notranjega zadovoljstva in nam omogoča, da se bolje izražamo.
Mentorji: Miro Saje (Dirigent), Martin Belič (Flavte), Lars Wouters Van Den Oudenweijer (Klarineti), Wolfgang Jud (Trobente, Krilnice), Luka Einfalt (Nizka Trobila), Roland Szentpali (Tube) Mitja Tavčar (Tolkala)

Udeležba:  60 udeležencev

 

 

 

17. - 24. 7. 201,  Koper

7. INTERCAMPUS 2011

Soorganizatorji: Zveza slovenskih kulturnih društev Trst-Gorica, Glasbena šola Koper,  Zveza slovenskih godb, Pihalni orkester Koper
Tudi letos se je čezmejnega poletnega tabora udeležilo kakih petdeset mladih godbenic in godbenikov. Večinoma so prišli iz slovenskih pihalnih orkestrov v Italiji, a je bilo tudi udeležencev z Obale, Krasa in Brkinov precej, nekateri pa so prišli celo s Koroške in Štajerske. Očitno so organizatorji letos k sodelovanju povabili prave ljudi, kajti odzivi udeležencev so bili izjemno pozitivni. Na programu so imeli predvsem lahkotnejša dela in filmsko glasbo, med katerimi nista manjkali niti priredbi uspešnic Elvisa Presleya in Carlosa Santane. Po nekaj dnevih trdega dela je mladim godbenikom program vendarle uspelo pripraviti in ob zaključku tabora so se predstavili na kar štirih nastopih v Kopru, Piranu, Miljah in Izoli. Vsakega izmed nastopov je uvedla krajša figurativna koreografija.
Udeležba:  50 obiskovalcev

 

 

1. - 2. 7. 2011, Marezige

6. DRŽAVNO SREČANJE BIG BANDOV IN JAZZ SEMINAR

Soorganizatorji: Marežgansko kulturno društvo, Zveza Big bandov Slovenije
Vsako leto se z dvema izvrstnima jazz večeroma obeleži festival MareziJazz, največji tovrstni festival pri nas in daleč čez meje. MareziJazzova posebnost je prav njegova narava, saj so tovrstna big bandovska srečanja zelo redka, skupaj z odličnim vzdušjem in brezhibno organizacijo pa vsako leto pričara nepozabno doživetje. Festival, ki že tradicionalno poteka prvi julijski vikend v Marezigah nad Koprom, vsako leto privabi številne glasbene sladokusce, željne jazz glasbe in big bandovskih ritmov.
Letošnja koncertna večera smo nadgradili še z strokovnim izobraževanjem - jazz seminar Zgrabi zvok. Seminar je odprtega tipa in je namenjen vsem amaterskim in profesionalnim glasbenikom, ki bi svoje glasbeno znanje na področju jazz glasbe in improvizacije radi izpopolnili na dvodnevni delavnici z vrhunskimi mentorji. Mentorji so mednarodno priznani slovenski glasbeniki, seminar pa predstavlja možnost pridobitve novih znanj za vse nastopajoče in druge glasbenike, ki se zanimajo za tovrstno umetnost.
Udeležba:  550 obiskovalcev
>> Več informacij

 

 

2. 7. 2011, Dravograd

4. SREČANJE MALIH ORKESTROV SLOVENIJE – TEKMOVANJE TROBILNIH SKUPIN ZA SLOVENSKEGA IZVAJALCA V GUĆI

Soorganizatorji: Občina Dravograd, ZKD Dravograd
Tekmovanje malih inštrumentalnih zasedb (možna je uporaba vseh inštrumentov), ki izvajajo priredbe slovenske glasbe in izvirna dela za take zasedbe. V dogovoru s glavnimi organizatorji smo tako zasnovali tekmovalni program, ki od vsake nastopajoče skupine zahteva, da izvaja prirejene slovenske skladbe ter tudi originalne skladbe za nastopajoči sestav. Inštrumentalne zasedbe sestavov so zelo raznolike, zato so tudi izvedbe pestre in zanimive. Številnim skupinam smo omogočili, da so prikazali svojo ustvarjalnost v različnih glasbenih žanrih in si na ta način imajo možnost odpreti pot na večje odre. Tokratna zmagovalna skupina s prireditve v Dravogradu je tako avgusta v Gući nastopila v tekmovalnem delu tega festivala.
nastopili:  Wwtele, Dpalinka Band Krško, Trobsi, Fešta Band Velenje,
Žirija:  Matija Varl, Daniel Leskovic, Petar Boškovič
Udeležba:  2000 obiskovalcev

>> Več informacij


 

18. 6. 2011, Bled

2. MEDNARODNO TEKMOVANJE GODB V AVSENIKOVI GLASBI »SLOVENIJA 2011«

Tekmovanje je potekalo v soboto, 18. junija 2011 v treh težavnostnih kategorijah v Festivalni dvorani na Bledu.
Na tekmovanju so sodelovali nepoklicni pihalni orkestri iz Slovenije in tujine. Vsak orkester je imel lahko do 10% nastopajočih profesionalnih glasbenikov. 

>> Več informacij


 

18. 6. 2011, Ormož

16. TEKMOVANJE GODB V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA

Soorganizatorji: Občina Ormož, Glasbena šola Ormož in Pihalni orkester Ormož
Tekmovanje je bilo posvečeno skladatelju, ki je vplival na slovensko godbeništvo. Prvotni cilj, dvig kakovosti izvajanja zabavnega programa je bil dosežen že pred leti, trenutno pa poskušamo vplivati na programsko zasnovo slovenskih godb, da bi torej izvajali čim več slovenskih del. Tako je bil pogoj za nastop na letošnjem tekmovanju prav programske narave, v ta namen smo med letom v sodelovanju z več partnerji poskrbeli za vrsto novih notnih edicij.
kategorija a - do 40 članov
KD Pihalni orkester Koper (90 točk, zlato priznanje), Darij Pobega
Pihalni orkester Ormož (91 točk, zlato priznanje), Slavko Petek
kategorija b – več kot 40 članov
KD Pihalni orkester Tolmin (92 točk, zlato priznanje), Stojan Milinković
Laška pihalna godba (96 točk, zlato priznanje s pohvalo), Gašper Salobir
Žirija:  Nikolaj Žličar, Emil Glavnik
Udeležba:  200 obiskovalcev

>> Več informacij

 


 

29. 5. 2011, Vrhnika

31. TEKMOVANJA SLOVENSKIH GODB V TRETJI IN PRVI TEŽAVNOSTNI STOPNJI

Soorganizator:  Zveza slovenskih godb
Letošnje tekmovanje je potekalo na Vrhniki. Pri organizaciji tekmovanj težimo k čim bolj razpršenemu delovanju po celi Sloveniji. Tekmovanja so v 30 letih nepretrganega dela organizacijskih odborov in strokovnih svetov dosegla zelo visoko organizacijsko in izvedbeno raven. Vsako leto tekmujoče orkestre ocenjuje petčlanska mednarodna strokovna žirija. Žiranti, ki prihajajo iz tujine, so priznane avtoritete s področja svetovnega godbeništva in sodelujejo na številnih tekmovanjih in festivalih po tujini.
Obvezni skladbi za 3. težavnostno stopnjo sta bili Jaka Puciharja Rad igram in Roberta W. Smitha Encanto. Obvezni skladbi za 1. težavnostno stopnjo sta bili Tomaža Habeta Ptuj in Metlika in Serga Lancena (ork. Desire Dondeyne), Manhattan symphony (Arrival at Manhattan, Central Park, Harlem, Broadway, Rockefeller Building).
Žirija:  Nikolaj Žličar, Emil Glavnik
Udeležba:  200 obiskovalcev

>> Več informacij


 

21. 5. 2011, Nova Gorica

ROCK VIZIJE – DRŽAVNO SREČANJE MLADINSKIH ROCK SKUPIN

Soorganizatorja: ZKD Nova Gorica, Bar Center
nastopili
The Vultures, Tolmin
Outshout, Bohinj
Freeway Machine, Stična
Paraziti P. 13, Križe
B.T.K., Ivančna Gorica
priznanja rock vizionar
za najboljšo rockovsko skupino – Freeway Machine, Stična (Energičen, zelo navdahnjen in kompakten nastop, ki je tudi zvočno presegel in se z avtorskimi komadi zelo približal bazičnemu rock'n'rollu sedemdesetih. Z natančnostjo in drznostjo vsakega posameznika pa so tudi vizualno priredili dober performans.)
za najbolj inovativno rockovsko skupino – Paraziti P. 13, Križe (Za drznost pri avtorskih komadih v slovenskem jeziku, ki so bili tekstovno nabiti z mladostniško zagnanostjo in podprti z glasbo punka, ki je vedno dopuščal igrivost in improvizacijo.)
za usklajenost skupine – B. T. K., Ivančna Gorica (Za usklajenost skupine, za odkritost pri ustvarjanju lastnih komadov in predvsem za voljo, ki jo uporablja skupina kot trio. Bend je deloval kot celota in je kot tim napadel z vsemi močmi ter prepričal z usklajenostjo.)

>> Več informacij

 

 

 

9. 4. 2011, Ljubljana

1. TEKMOVANJE ŠOLSKIH IN MLADINSKIH GODB

Soorganizator: Zveza slovenskih godb
Namen in smisel tekmovanja vidimo predvsem v dodatni obogatitvi procesa izobraževanja, pospešitvi in širitvi zanimanja za godbeništvo, druženju mladih glasbenikov in krepitvi pripadnosti, spodbujanju napredka in načina dela orkestrov in nenazadnje v usmerjanju delovanja dirigentov z novo literaturo.
Tekmovanje slovenskih mladinskih in šolskih godb je potekalo v treh starostnih kategorijah; v kategoriji A povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 14 let, v kategoriji B 16 let, in v kategoriji C 18 let.
rezultati - kategorija A
Mladinski pihalni orkester GŠ Kranj, Tomaž Kukovič – zlata plaketa s posebno pohvalo
Šolski orkester Vogrsko, Tomaž Škamperle – srebrna plaketa
rezultati - kategorija B
Pihalni orkester GŠ Ravne na Koroškem, Gregor Kovačič – zlata plaketa s posebno pohvalo
Pihalni orkester GŠ Ljubljana Moste – Polje – zlata plaketa
rezultati - kategorija C
Mladinski pihalni orkester GŠ Celje, Bernard Belina – zlata plaketa s posebno pohvalo
Društvo Brkinska godba 2000, Tomaž Škamperle – zlata plaketa s posebno pohvalo
posebna priznanja
za najboljšo izvedbo skladbe iz seznama obveznih skladb – Mladinski pihalni orkester GŠ Kranj, Tomaž Kukovič, za James Swearingen: Legacy za najboljšo izvedbo slovenske skladbe –Mladinski pihalni orkester GŠ Celje, Bernard Belina, za Nejc Bečan Potovanje v središče zemlje

>> Več informacij

 


 

7. 4. 2011, Ljubljana

IZŠLA JE NOVA GLASBENA PRAVLJICA - TROMPETKA, MALA DINOZAVRINJA Glasbena pravljica o trobenti

V okviru skladove založbe je izšla otroška knjigaTrompetka. Trompetka  je mlada dinozavrinja, ki pravzaprav sodi med parazavrolofe. Ta vrsta dinozavrov je imela na glavi zanimiv rog, ki ga v tej zgodbi uporabljajo kot trobento.
Knjigi je priložena zgoščenka z zgodbo in prijetnimi zvoki trobent. Užitek za oči in ušesa, ki buri domišljijo
Izvirnik: Trötchen das Sauriermädchen, besedilo Thomas Schiretz, glasba in priredbe: Siegmund Andraschek, Ilustracije: Rupert Hörbst
>> Več informacij

 

 

 

2. 4. 2011, Laško

31. SREČANJE TAMBURAŠEV IN MANDOLINISTOV SLOVENIJE

Predstavitev najboljših tamburaških in mandolinskih skupin in orkestrov. Na prireditvi so s kvalitetno izbranim in vsestranskim koncertnim programom nastopili zmagovalci regijskih tekmovanj.
Med gosti srečanja so bili tudi predstavniki tamburaških festivalov iz področja nekdanje Jugoslavije, saj se festivali ponovno združujejo v mednarodno zasnovano finalno srečanje festivalov na državnem nivoju. Tako bo predvidoma že v letu 2012 izpeljan mednarodni festival, kjer se bodo srečali in tekmovalno pomerili izbrani na državnih srečanjih. Pogoj za vsakega sodelujočega bo tudi v izvajanju novitet domačih skladateljev, saj moramo vse države gojiti tudi glasbo domačih avtorjev.
Nastopajoči:
Tamburaški orkester Prosvetnega društva Ruda Sever Gorišnica, dirigent Boštjan Polajžer
Petrovi tamburaši, Neža Zagoričnik
Tamburjaši Vipava, mag. Vlasta Lokar Lavrenčič
Mandolinska skupina AMOS, Tanja Vnučec Popov
Viniški tamburaši KUD Oton Župančič Vinica, Dražen Varga
Vipavski tamburaši, Neža Žgur
Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče, Dragutin Križanić
Tamburaški orkester Šmartno, Helena Vidic
Tamburaški orkester Dobréč, Anton Grahek
Priznanja in nagrade
za sodoben avtorski prispevek pri razvoju tamburaške glasbe – Neža Žgur,
za najboljšo izbiro programa: Tamburaški orkester Šmartno,
za najboljšo slovensko noviteto: Črt Sojar Voglar za skladbo Proti odrešitvi
za skupino, ki je v zadnjem letu najbolj napredovala: Petrovi tamburaši (nagrada: tamburica izdelovalca Maria Žmegača)

>> Več informacij

 


 

 

25. - 27. 2. 2011,  Mokronog

AH, TE ORGLICE - MEDNARODNI FESTIVAL USTNIH HARMONIK

Soorganizator: Kulturno umetniško društvo Emil Adamič Mokronog
Strokovno spremljanje: Vladimir Hrovat
48 nastopajočih,
Udeležba: 400 obiskovalcev

>> Več informacij

 

 

27. 2. 2011, Ptuj

KARNEVALSKO SREČANJE PIHALNIH GODB IN MAŽORETNIH SKUPIN

Soorganizatorji: Mestna občina Ptuj, Pihalni orkester Ptuj, Zveza slovenskih godb
Z oživljanjem tradicije se je mnogo godb in orkestrov ponovno posvetilo tudi temu področju godbeništva in se posvetilo tudi vadbi godbenih gibalnih elementov. Dejavnost smo začeli dodatno spodbujati in razvijati v okviru ptujskega kurentovanja. Tako je na drugem karnevalskem srečanju po Ptujskih ulicah in trgih ter na mestnem stadionu nastopilo 51 sestavov. V povorki pihalnih godb in mažoretnih skupin je korakalo in igralo 1.750 udeležencev, ob koncu pa so vse sodelujoče godbe izvedle še skupen nastop.
nastopajoči: Pihalni orkester Ptuj, Pepi Krulet, Godba Vodice, Pihalni orkester Zarja Šoštanj, Godba Zgornje Savinjske doline Mozirje, Pihalni orkester Tržič, Mažoretni in twirling klub Kranj, Godba Domžale, Vaška godba Vrh nad Laškim, Mažoretna skupina Majde Marguč, Pihalni orkester štorskih železarjev, Pihalni orkester Litostroj, Trebanjske mažorete, Občinski pihalni orkester Trebnje, Pihalna godba Markovci, Godba Črnomelj, Mažoretni twirling in plesni klub Dornava, Pihalna godba občine Dornava, Klub dupleških mažoretk, Pihalni orkester občine Duplek, Bobnarski orkester Ormož,  Slovensko goriški pihalni orkester MOL Lenart, Godba Središče ob Dravi, Pihalni orkester Celje, Pihalni orkester Bežigrad z mažoretno skupino, Ritm da bit PPO Vevče, Pihalni orkester Brd, Mažoretni klub Takt Novo mesto, Pihalni orkester Novo mesto, Pihalni orkester Kostanjevica ob Krki, Godba Ruše z mažoretno skupino, KUD Mažorete RAP Radeče, Pihalni orkester radeških papirničarjev, Mestni pihalni orkester Škofja Loka, Mažoretni klub Baton Krško, Pihalni orkester Videm Krško, Godba na pihala Slovenske Konjice, Pihalna godba sv. Jurij ob Ščavnici z mažoretno skupino, Complesso Bandistico arcobaleno, KD Pihalni orkester rudnika Mežica, Godba slovenskih železnic, Pihalna godba Poljčane, KD Godba na pihala Ojstrica, Goriški pihalni orkester, Pihalni orkester Koper