ZBOROVSKA GLASBA / IZOBRAŽEVANJA

Naziv seminarja:

 

 

 

 

ZBOROVSKA KOMPOZICIJA - osnove in nadgradnja

40 šolskih ur

Kraj izvedbe:

 

 

Ljubljana in po dogovoru

Termini:

 

Predvidoma ponedeljek, 2. februar 2015 v Ljubljani

Predavatelj:

 

Ambrož Čopi

Damijan Močnik

Cena:

 

50,00 EUR (za cel 1. del)

Rok prijave:
 

ponedeljek, 26. januar 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko je ustvarjalnih glasbenikov z lastnimi idejami, ki bi si želeli svoje glasbene prebliske oblikovati v formo, jih nadgraditi, zapisati. Vse se začne pri ideji in nadaljuje z intuicijo, lastno estetiko in znanjem. Veliko se lahko naučimo z analizo obstoječih skladb in razumevanjem njihove gradnje. Na ta način tudi sami lažje pristopimo k samostojni gradnji skladb. Začne se z idejo, zmožnostjo njene nadgradnje v večje celote in oblikovanje forme. Vokalna glasba je sožitje med besedo in glasbo, kar pomeni, da moramo seveda poznati tako besedno kot glasbeno sintakso. Iz sporočilnosti besedila rase glasba, z njo besedo nadgradimo in s tem celotno skladbo naredimo povedno in prepričljivo. Izbira izraznih sredstev in stila je seveda odvisna od posameznika. Principi gradnje in uporaba različnih kompozicijskih tehnik pa je že skozi stoletja v vseh stilih in žanrih podobna. Pisanje za zbor ima svoje prednosti in specifičnosti. Dobro moramo poznati zmožnosti in pasti, ki nas čakajo. Z zavedanjem le teh in znanjem bomo lahko oblikovali kompozicijo, ki bo primerna za izvedbo, ponujala izvajalcem in poslušalcem svojevrsten izziv in užitek.

 

VSEBINA in CILJI

 1. Kandidati bodo skozi analizo umetnih skladb in priredb slovenskih in drugih svetovnih skladateljev spoznali možnosti in načine oblikovanja lastnih skladb in priredb. Lahko bodo nadgradili znanje glasbenega stavka in različnih kompozicijskih tehnik, ter se to naučili uporabljati pri komponiranju vokalnih ali vokalno – inštrumentalnih skladb. Ob ustvarjanju novih skladb bodo razmišljali tudi o tem, kaj kot skladatelji želijo izraziti, kaj želijo sporočiti in na kakšen način.


  Podrobnejša vsebina programa
  Poznavanje obsega in zmogljivosti človeškega glasu v različnih starostih in pevskih sestavih oz. zborovskih zasedbah, vrste zborov in njihove značilnosti, elementi oblikovanja skladb in njihove funkcije, oblikovanje melodije - pevne melodične linije v homofoniji in polifoniji, osnovne zakonitosti glasbene spremljave.

 2. Specifični dodatni povdarki
  Ambrož Čopi:  priredbe slovenskih ljudskih, umetna pesem, vokalno-instrumentalne skladbe, priredbe pop in drugih zvrsti,

 3. Damijan Močnik:  vokalno – inštrumentalna glasba (smiselna in učinkovita povezava pevskega glasu in inštrumenta/inštrumentov;  zbora in inštrumenta/komorne zasedbe/orkestra), harmonija in kontrapunkt v glasbi 20. stoletja, sodobne kompozicijske tehnike v zborovski glasbi

 4. Možnost uporabe seminarskih skladb:
  Najboljše skladbe bodo priporočene v objavo revijam Naši zbori ali Cerkveni glasbenik ter ponujene zborom v izvedbo. Najboljši seminaristi bodo dobili priporočilo za udeležbo na 5. Evropskem forumu za mlade skladatelje v Ochenhausnu 2016 (5. Europäisches Chorforum für junge Komponisten 2016), kjer bodo imeli možnost sodelovati s profesionalnim zborom Orpheus.

O MENTORJIH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambrož Čopi 

je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani  iz kompozicije v razredu Daneta Škerla, podiplomski študij pa je zaključil v razredu Uroša Rojka. Prva znanja iz vokalne glasbe je kot asistent dirigenta pridobival pri APZ Tone Tomšič, kot pevec KZ Ave ter se izpopolnjeval pri Marjanu Trčku. Njegove skladbe so bile še v času študija nagrajene na različnih skladateljskih natečajih in izvajane na koncertih ter tekmovanjih po Evropi, Ameriki, Japonskem, Filipinih … Predstavljene so na avtorskih zgoščenkah ter na različnih zgoščenkah domačih ter tujih zborov. Izdane so pri založbah Astrum, Ed. DSS in Sulasol.
Za svoje dosežke je Ambrož Čopi v času študija prejel naziv Mladi glasbenik leta 1995, dve leti pozneje Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani,  številnim priznanjem je sledila lani tudi Gallusova plaketa – najvišje priznanje JSKD RS za izjemne umetniške dosežke na glasbenem področju.
Od leta 1999 poučuje na Umetniški gimnaziji v Kopru in vodi zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana (2010–). S številnimi zbori, ki jih je do zdaj vodil, je prejel štirinajst zlatih plaket na državnih tekmovanjih ter enaindvajset prvih mest in več zlatih priznanj v tujini.

Kot mentor z mladimi skladatelji že vrsto let uspešno sodeluje, jih spodbuja in daje prva glasbena znanja iz kompozicije. Med njimi je vrsto zdaj že uveljavljenih skladateljev (N.  Forte, A. Makor, P. Quaggiato, M. Kastelic, M. Prus, M. Bonin … )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damijan Močnik

se je po diplomi iz kompozicije v razredu Daneta Škerla na ljubljanski Akademiji za glasbo večkrat izpopolnjeval v tujini, predvsem v zborovodstvu (tudi pri Ericu Ericsonu). Od leta 1993 dela kot profesor na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer od leta 2000, kot umetniški vodja glasbenih dejavnosti v Zavodu sv. Stanislava, išče inovativne poti v glasbenem izobraževanju in delovanju. Od leta 1986 je vodil več zborov zborov in z Cerkvenim ženskim zborom Andreja Vavkna, APZ France Prešeren Kranj in Komornim zborom Megaron ob uspešni koncertni dejavnosti prejel več nagrad na tekmovanjih. Je ustanovitelj in umetniški vodja Slovenskega otroškega zbora. Bil je vodja avtorske skupine za učbenik Glasba za gimnazije (2007). Sodeluje v več strokovnih in umetniških svetih in je iskan predavatelj na strokovnih srečanjih.

Težišče Močnikovega skladateljskega snovanja je posvečeno glasu, za kar je bil tudi večkrat nagrajen. Leta 2006 je bil rezidenčni skladatelj na Bavarski glasbeni akademiji v Marktoberdorfu, na festivalu Europa Cantat 2006 v Mainzu je z uspehom vodil atelje Skladatelji dirigirajo. Septembra 2014 je bil na docent na 4. Evropskem forumu za mlade skladatelje v Ochenhausnu. Od leta 2007 je kot skladatelj dirigent večkrat gostoval v ZDA in na Tajvanu. Za svoje umetniško in pedagoško delovanje je prejel študentsko Prešernovo nagrado, Gallusovo plaketo in Državno nagrado na področju šolstva (2013). 

 

POGOJI ZA UDELEŽBO

PRIČAKOVANO PREDZNANJE KANDIDATOV
Pri predavatelju Ambrožu Čopiju:
znanje teorije in instrumenta v obsegu nižje glasbene šole, zaželeno pa tudi znanje terčne harmonije.


Pri predavatelju Damijanu Močniku:
znanje kontrapunkta in harmonije v obsegu programa za glasbene gimnazije modul A.

 

POTEK IN TRAJANJE SEMINARJA/ŠOLE

 • Seminar bo potekal v Ljubljani oz. glede na prijavi lahko tudi drugje v Sloveniji in bo obsegal:

 • - 40 šolskih ur od februarja do predvidoma maja 2015 za 1. del

 • - 40 šolskih ur od oktobra 2015 do predvidoma marca 2016 za 2. del

Če so prijavljeni manj kot štirje seminaristi na predavatelja, se obseg ur nekoliko skrči po dogovoru z mentorjem.

Del ur bo namenjen skupinskemu delu, ostale ure se razporedijo individualno med udeležence glede na njihovo število.

Prvi termin: PREDVIDOMA v ponedeljek, 2. februar 2015 ob 18.00, ostali termini po dogovoru.

 

NAČIN DELA
a.) skupinsko (predavanja, analiza prepričljivih skladb uveljavljenih skladateljev, spoznavanje možnosti in načinov oblikovanja lastnih skladb in priredb, analiza in diskusija o novonastalih skladbah kandidatov),
b.) individualno (napotki in pomoč pri nastajanju novih kompozicij preko spletne pošte).

 

CENA IN PLAČILO

50 € (za cel 1. del), cena za drugi del bo znana v naslednji sezoni.


ROK PRIJAVE

Ponedeljek, 26. januar 2015 

 

 

POTRDILA

Za zaposlene v šolah bomo po končanem tečaju pripravili potrdila s podrobnimi podatki o izobraževanju, ki ga bodo lahko predložili Ministrstvu za šolstvo v vlogah za napredovanje.

 

Dodatne informacije

 

 

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si