ZBOROVSKA GLASBA / IZOBRAŽEVANJA

Naziv seminarja:

 

 

 

 

ZBOROVSKA KOMPOZICIJA – osnove/za tečajnike z malo predznanja

Kraj izvedbe:

 

 

Ljubljana

Termini:

 

od 14. novembra 2015 do aprila 2016 (ob ponedeljkih)

Predavatelj:

 

Ambrož Čopi

Cena:

 

50,00 EUR (za cel 1. del)

Rok prijave:
 

30. 9. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko je ustvarjalnih glasbenikov z lastnimi idejami, ki bi si želeli svoje glasbene prebliske oblikovati v formo, jih nadgraditi, zapisati. Vse se začne pri ideji in nadaljuje z intuicijo, lastno estetiko in znanjem. Veliko se lahko naučimo z analizo obstoječih skladb in razumevanjem njihove gradnje. Na ta način tudi sami lažje pristopimo k samostojni gradnji skladb. Začne se z idejo, zmožnostjo njene nadgradnje v večje celote in oblikovanje forme. Vokalna glasba je sožitje med besedo in glasbo, kar pomeni, da moramo seveda poznati tako besedno kot glasbeno sintakso. Iz sporočilnosti besedila rase glasba, z njo besedo nadgradimo in s tem celotno skladbo naredimo povedno in prepričljivo. Izbira izraznih sredstev in stila je seveda odvisna od posameznika. Principi gradnje in uporaba različnih kompozicijskih tehnik pa je že skozi stoletja v vseh stilih in žanrih podobna. Pisanje za zbor ima svoje prednosti in specifičnosti. Dobro moramo poznati zmožnosti in pasti, ki nas čakajo. Z zavedanjem le teh in znanjem bomo lahko oblikovali kompozicijo, ki bo primerna za izvedbo, ponujala izvajalcem in poslušalcem svojevrsten izziv in užitek.

 

VSEBINA in CILJI

  1. Kandidati bodo skozi analizo umetnih skladb in priredb slovenskih in drugih svetovnih skladateljev spoznali možnosti in načine oblikovanja lastnih skladb in priredb. Ob ustvarjanju novih skladb bodo razmišljali tudi o tem, kaj kot skladatelji želijo izraziti, kaj želijo sporočiti in na kakšen način.  


  2. Podrobnejša vsebina programa
    Poznavanje obsega in zmogljivosti človeškega glasu v različnih starostih in pevskih sestavih oz. zborovskih zasedbah, vrste zborov in njihove značilnosti, elementi oblikovanja skladb in njihove funkcije, oblikovanje melodije - pevne melodične linije v homofoniji in polifoniji, osnovne zakonitosti glasbene spremljave.

Specifični dodatni poudarki (možno glede na splošno predznanje udeležencev): priredbe slovenskih ljudskih, umetna pesem, vokalno-instrumentalne skladbe, priredbe pop in drugih zvrsti

  1.  

O MENTORJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambrož Čopi 

je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani  iz kompozicije v razredu Daneta Škerla, podiplomski študij pa je zaključil v razredu Uroša Rojka. Prva znanja iz vokalne glasbe je kot asistent dirigenta pridobival pri APZ Tone Tomšič, kot pevec KZ Ave ter se izpopolnjeval pri Marjanu Trčku. Njegove skladbe so bile še v času študija nagrajene na različnih skladateljskih natečajih in izvajane na koncertih ter tekmovanjih po Evropi, Ameriki, Japonskem, Filipinih … Predstavljene so na avtorskih zgoščenkah ter na različnih zgoščenkah domačih ter tujih zborov. Izdane so pri založbah Astrum, Ed. DSS in Sulasol.
Za svoje dosežke je Ambrož Čopi v času študija prejel naziv Mladi glasbenik leta 1995, dve leti pozneje Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani,  številnim priznanjem je sledila lani tudi Gallusova plaketa – najvišje priznanje JSKD RS za izjemne umetniške dosežke na glasbenem področju.
Od leta 1999 poučuje na Umetniški gimnaziji v Kopru in vodi zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana (2010–). S številnimi zbori, ki jih je do zdaj vodil, je prejel štirinajst zlatih plaket na državnih tekmovanjih ter enaindvajset prvih mest in več zlatih priznanj v tujini.

Kot mentor z mladimi skladatelji že vrsto let uspešno sodeluje, jih spodbuja in daje prva glasbena znanja iz kompozicije. Med njimi je vrsto zdaj že uveljavljenih skladateljev (N.  Forte, A. Makor, P. Quaggiato, M. Kastelic, M. Prus, M. Bonin … )

POGOJI ZA UDELEŽBO

PRIČAKOVANO PREDZNANJE KANDIDATOV:
znanje teorije in instrumenta v obsegu nižje glasbene šole, zaželeno pa tudi znanje terčne harmonije.

 

POTEK IN TRAJANJE SEMINARJA/ŠOLE

  • Seminar bo potekal v Ljubljani

  • 40 šolskih ur od 14. novembra do predvidoma maja 2015

Če so prijavljeni manj kot štirje seminaristi na predavatelja, se obseg ur nekoliko skrči po dogovoru z mentorjem.
Del ur bo namenjen skupinskemu delu, ostale ure se razporedijo individualno med udeležence glede na njihovo število.
Prvi termin: v ponedeljek, 14. november 2015 ob 18.00, ostali termini ob ponedeljkih po dogovoru.

NAČIN DELA
a.) skupinsko (predavanja, analiza prepričljivih skladb uveljavljenih skladateljev, spoznavanje možnosti in načinov oblikovanja lastnih skladb in priredb, analiza in diskusija o novonastalih skladbah kandidatov),
b.) individualno (napotki in pomoč pri nastajanju novih kompozicij preko spletne pošte).

 

CENA IN PLAČILO

50 €.


ROK PRIJAVE

30. 9. 2015

 

 

POTRDILA

Za zaposlene v šolah bomo po končanem tečaju pripravili potrdila s podrobnimi podatki o izobraževanju, ki ga bodo lahko predložili Ministrstvu za šolstvo v vlogah za napredovanje.

 

Dodatne informacije

 

 

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si