ZBOROVSKA GLASBA / IZOBRAŽEVANJA / SREDI ZVEZD

Naziv seminarja:

 

 

 

 

ZBOROVODSKA ŠOLA

OSNOVE DIRIGIRANJA II

Kraj izvedbe:

 

Različni kraji po Sloveniji

Termini:

 

še ni znan, jesen 2013 do pomladi 2014

Predavateljica:

 

-

Cena:

 

-

Rok prijave:
 

-

 

 
 • Tečaj je namenjen: vsem, ki so končali prvo stopnjo tečaja – Osnove dirigiranja zainteresiranim, ki že vodite zbore, vendar želite izboljšati svoje dirigentsko znanje in se brez obiskovanja prve stopnje direktno vpisati na nadaljevalni tečaj.

 

 

 

 

VSEBINA in CILJI

 1. a) DIRIGIRANJE (vaje):

  Drža rok in telesa, samostojnost rok, vzmahi in odmahi, dajanje različnih vstopov, spremembe taktovskih načinov, poddelitve, sestavljeni, metrumi, korone, dirigiranje akcentov, sinkope , vodenje fraze, spremembe tempa: postopne, nenadne, poliritmija

   

  b) VADENJE  Z ZBOROM

  1. Lastnosti zborovodje: strokovne in človeške

  2. Lastna priprava: študij partiture, zgodovinskega ozadja, podatki o pesniku, skladatelju,

  3. Priprava na vajo: potek vaje, vsebine na posamezni vaji, razporejanje težavnosti

  4. Vadenje:    

  a.) predstavitev skladbe
  b.) učenje skladbe – korepetiranje
  c.) reševanje težav
  d.) izvedba celotne skladbe

  ad b.)   skupaj ali po glasovih, kako učiti, da gre hitreje, kaj zahtevati na začetku, kaj opustiti za kasneje

  ad c.)    intonančne težave: melodija, sozvočje, harmonske zveze, enharmonija
  ritmične težave: pulz, poddelitev, metrika in poudarki
  zvokovne težave: skoki, postopi, izrazito visoko, izrazito nizko, razmerja, dikcija  (vokali, izenačevanje vokalov, konsonanti, zveneči, nezveneči, vaje za dikcijo…)

  5. Avdicija; potek avdicije, kako sestaviti primerno zasedbo, velikost zasedbe, kako izbrati primerne glasove…

  6. Izbira programa: kako sestaviti dober spored, kriterij izvedljivosti, celovitosti, kontrasta, stopjevanja,  sorodnosti…

  7. Postavitve zbora: otroški, mladinski, ženski, moški,mešani;  kako razvrščamo pevce  znotraj glasu, kako razporedimo glasove

  8.  Zadnja vaja ali generalka in koncert: kako izpeljemo zadnjo vajo, kako se pripraviti za koncert, o čem razmišljamo pred koncertom, kako se vedemo na koncertu… 

  Podatki o glasbeni izobrazbi in aktivnosti udeleženca, ki lani ni obiskoval prve stopnje tečaja in se želi vpisati direktno na drugo stopnjo:


O MENTORJIH

Dr. Borut Smrekar

Dr. Borut Smrekar

je študiju klavirja pri prof. Dubravki Tomšič Srebotnjak in dirigiranja pri prof. Antonu Nanutu je nadaljeval študij dirigiranja na Dunaju. Dirigiral je zborom in orkestrom doma in v tujini ter pripravil vrsto opernih predstav. Več let je poučeval osnove dirigiranja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V letih 1998–2005 je bil direktor in umetniški vodja SNG Opera in balet Ljubljana. Pogosto sodeluje kot član žirij na mednarodnih pevskih tekmovanjih in na raznih muzikoloških strokovnih simpozijih.

V Ljubljani je pri JSKD zelo uspešno vodil tečaj Osnove dirigiranja prve in druge stopnje, ki je bil zaradi kvalitete in priljubljenosti ponovljen tudi izven rednega roka seminarja.

 

POGOJI ZA UDELEŽBO

Uspešno ali zelo uspešno opravljen izpit iz Osnov dirigiranja (Zborovodska šola 1. stopnja) uspešno opravljen sprejemni preizkus iz snovi prve stopnje* za tiste, ki prve stopnje niso obiskovali.

 

*Snov sprejemnega preizkusa za prijavo brez opravljene prve stopnje tečaja:

PRAKTIČNI DEL

Marij Kogo: Stoji mi polje (slovenska ljudska)

Fran Venturini: Nocoj pa oh nocoj (slovenska ljudska)

Davorin Jenko: Lipa (Miroslav Vilhar)

Emil Adamič: Rasti, rožmarin (slovenska ljudska)

Stanko Premrl: Zdravljica (France Prešeren)

*Naloga: dirigirati dve izžrebani skladi, ostale pridejo v poštev pri ustnem delu izpita.
Če nimate notnega materiala, se oglasite na JSKD, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.

 

USTNI DEL

Vokalna tehnika

pripraviti 2 dihalni vaji in po 2 vaji za vzbujanje resonance, staccato petje, legato petje, za izenačevanje registrov.

Kako rešiti dirigentski problem

vprašanje iz izbora treh skladb iz 1. dela

Iterpretacija

poznavanje dinamičnih oznak (ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff, meno, molto, crescendo, decrescendo, diminuendo, sfz, sfp, fp)
poznavanje oznak tempa  – razlaga: adagio, allegretto, allegro, andante, andantino, giocoso, grave, larghetto, largo, leggiero, lento, moderato, maestoso, presto, vivace, vivo, vivacissimo, prestissimo
spremembe tempa (agogika): accelerando, stringendo, animando, animato, ritardando, rallentando, sostenuto

 

POTEK IN TRAJANJE SEMINARJA/ŠOLE

Zborovodska šola bo potekala 10 terminov po 4 šolske ure.

Oblika tečaja: skupinsko in individualno delo. V skupini je lahko največ 12 tečajnikov.

 

CENA IN PLAČILO

V pripravi.

 

ROK PRIJAVE

V pripravi.

 

POTRDILA

Ob koncu tečaja bodo slušatelji opravili praktični preizkus in prejeli diplomo z oceno znanja. V prejšnjem štiriletnem izobraževalnem ciklu Zborovodske šole (dirigiranje 1, 2, vokalna tehnika 1, 2) je bilo zaposlenim v šolstvu odobrenih 2,5 točke na vsako stopnjo izobraževanja. Tudi letošnji tečaj bo prijavljen na Zavod za šolstvo, kjer si obetamo odobritev enakega števila točk.

 

 

Dodatne informacije

 

 

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si