ZBOROVSKA GLASBA / IZOBRAŽEVANJA / SREDI ZVEZD

Naziv seminarja:

 

 

 

 

ZBOROVODSKA ŠOLA

OSNOVE DIRIGIRANJA II

Kraj izvedbe:

 

Glasbena šola Brežice,
učilnica Nauka o glasbi, 2. nadstropje

Termini:

 

- november 2013 – februar 2014

- 10 terminov po 4 šolske ure ob sredah

Predavateljica:

 

Dr. Borut Smrekar

Cena:

 

160 EUR (DDV je vključen v ceno), polovico šolnine bo za vsakega udeleženca, ki deluje v društvih v občini Brežice, poravnala ZKD Brežice.

Rok prijave:
 

28. oktober 2013

 
 • Tečaj je namenjen: vsem, ki so končali prvo stopnjo tečaja – Osnove dirigiranja zainteresiranim, ki že vodite zbore, vendar želite izboljšati svoje dirigentsko znanje in se brez obiskovanja prve stopnje direktno vpisati na nadaljevalni tečaj.

 

 

 

 

 1. a) DIRIGIRANJE (vaje):

  Drža rok in telesa, samostojnost rok, vzmahi in odmahi, dajanje različnih vstopov, spremembe taktovskih načinov, poddelitve, sestavljeni, metrumi, korone, dirigiranje akcentov, sinkope , vodenje fraze, spremembe tempa: postopne, nenadne, poliritmija

   

  b) VADENJE  Z ZBOROM

  1. Lastnosti zborovodje: strokovne in človeške

  2. Lastna priprava: študij partiture, zgodovinskega ozadja, podatki o pesniku, skladatelju,

  3. Priprava na vajo: potek vaje, vsebine na posamezni vaji, razporejanje težavnosti

  4. Vadenje:    

  a.) predstavitev skladbe
  b.) učenje skladbe – korepetiranje
  c.) reševanje težav
  d.) izvedba celotne skladbe

  ad b.)   skupaj ali po glasovih, kako učiti, da gre hitreje, kaj zahtevati na začetku, kaj opustiti za kasneje

  ad c.)    intonančne težave: melodija, sozvočje, harmonske zveze, enharmonija
  ritmične težave: pulz, poddelitev, metrika in poudarki
  zvokovne težave: skoki, postopi, izrazito visoko, izrazito nizko, razmerja, dikcija  (vokali, izenačevanje vokalov, konsonanti, zveneči, nezveneči, vaje za dikcijo…)

  5. Avdicija; potek avdicije, kako sestaviti primerno zasedbo, velikost zasedbe, kako izbrati primerne glasove…

  6. Izbira programa: kako sestaviti dober spored, kriterij izvedljivosti, celovitosti, kontrasta, stopjevanja,  sorodnosti…

  7. Postavitve zbora: otroški, mladinski, ženski, moški,mešani;  kako razvrščamo pevce  znotraj glasu, kako razporedimo glasove

  8.  Zadnja vaja ali generalka in koncert: kako izpeljemo zadnjo vajo, kako se pripraviti za koncert, o čem razmišljamo pred koncertom, kako se vedemo na koncertu… 

  Podatki o glasbeni izobrazbi in aktivnosti udeleženca, ki lani ni obiskoval prve stopnje tečaja in se želi vpisati direktno na drugo stopnjo:


Dr. Borut Smrekar

Dr. Borut Smrekar

je študiju klavirja pri prof. Dubravki Tomšič Srebotnjak in dirigiranja pri prof. Antonu Nanutu je nadaljeval študij dirigiranja na Dunaju. Dirigiral je zborom in orkestrom doma in v tujini ter pripravil vrsto opernih predstav. Več let je poučeval osnove dirigiranja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V letih 1998–2005 je bil direktor in umetniški vodja SNG Opera in balet Ljubljana. Pogosto sodeluje kot član žirij na mednarodnih pevskih tekmovanjih in na raznih muzikoloških strokovnih simpozijih.

V Ljubljani je pri JSKD zelo uspešno vodil tečaj Osnove dirigiranja prve in druge stopnje, ki je bil zaradi kvalitete in priljubljenosti ponovljen tudi izven rednega roka seminarja.

Uspešno ali zelo uspešno opravljen izpit iz Osnov dirigiranja (Zborovodska šola 1. stopnja) uspešno opravljen sprejemni preizkus iz snovi prve stopnje* za tiste, ki prve stopnje niso obiskovali.

 

*Snov sprejemnega preizkusa za prijavo brez opravljene prve stopnje tečaja:

PRAKTIČNI DEL

Marij Kogo: Stoji mi polje (slovenska ljudska)

Fran Venturini: Nocoj pa oh nocoj (slovenska ljudska)

Davorin Jenko: Lipa (Miroslav Vilhar)

Emil Adamič: Rasti, rožmarin (slovenska ljudska)

Stanko Premrl: Zdravljica (France Prešeren)

*Naloga: dirigirati dve izžrebani skladi, ostale pridejo v poštev pri ustnem delu izpita.
Če nimate notnega materiala, se oglasite v Slovenskem zborovskem arhivu: http://www.jskd.si/organizacija/knjizno_informacijsko_sredisce/donacija_cuderman.htm

 

USTNI DEL

Vokalna tehnika

pripraviti 2 dihalni vaji in po 2 vaji za vzbujanje resonance, staccato petje, legato petje, za izenačevanje registrov.

Kako rešiti dirigentski problem

vprašanje iz izbora treh skladb iz 1. dela

Iterpretacija

poznavanje dinamičnih oznak (ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff, meno, molto, crescendo, decrescendo, diminuendo, sfz, sfp, fp)

poznavanje oznak tempa  – razlaga: adagio, allegretto, allegro, andante, andantino, giocoso, grave, larghetto, largo, leggiero, lento, moderato, maestoso, presto, vivace, vivo, vivacissimo, prestissimo

spremembe tempa (agogika): accelerando, stringendo, animando, animato, ritardando, rallentando, sostenuto

 

Seminar bo vključeval tako skupinsko in individualno delo. V skupini je lahko največ 12 tečajnikov. Ob koncu tečaja bodo slušatelji opravili praktični preizkus in prejeli diplomo o opravljeni zborovodski šoli.

 

TRAJANJE SEMINARJA:

november 2013 – februar 2014
- 10 terminov po 4 šolske ure ob sredah

termini: 

ob sredah od 18. – 21. ure oz. po dogovoru s predavateljem na 1. terminu
- prvo srečanje: 6. november 2013, ob 18.00

 

160 EUR (DDV je vključen v ceno). Račun za kotizacijo bomo po prejemu prijavnice poslali na naslov, ki bo naveden na prijavnici.
Prvi obrok (50%)- ob prijavi, drugi obrok v januarju 2014.
Polovico šolnine bo za vsakega udeleženca, ki deluje v društvih v občini Brežice, poravnala ZKD Brežice.

 

 

Zadnji rok za prijavo je: 28. oktober 2013.

 

 

Ob koncu tečaja bodo slušatelji opravili praktični preizkus in prejeli diplomo z oceno znanja. V prejšnjem štiriletnem izobraževalnem ciklu Zborovodske šole (dirigiranje 1, 2, vokalna tehnika 1, 2) je bilo zaposlenim v šolstvu odobrenih 2,5 točke na vsako stopnjo izobraževanja. Tudi letošnji tečaj bo prijavljen na Zavod za šolstvo, kjer si obetamo odobritev enakega števila točk.

 

 

 

 

 

Simona Rožman Strnad

vodja OI

T: 07/ 49 90 650
M: 031 473 224
E-pošta: oi.brezice@jskd.si

 

 

 

Lučka Černelič

organizatorka kulturnega programa

T: 07 49 90 651
M: 031 473 224
E-pošta: lucka.cernelic@jskd.si

 

 

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si