GLASBA / REGIJSKA TEKMOVANJA / ODRASLE PEVSKE ZASEDBE 2015


REZULTATI

Dolenjska, Posavje in Bela Krajina

Krško, nedelja, 22. november

Prizorišče:
Velika dvorana gradu Rajhenburg
Cesta izgnancev 3, Brestanica

 

Žirija:
Urša Lah
Ambrož Čopi
Marko Vatovec

 

ABSOLUTNI VRSTNI RED:


ZLATO PRIZNANJE
Mešani pevski zbor Viva Brežice,
Zborovodkinja Simona Rožman Strnad                                                                     
Število točk: 88,7

Mešani pevski zbor Pomlad, Novo mesto,
Zborovodkinja Alenka Podpečan                                                                                
Število točk: 85,7

Mešani pevski zbor Zvon, Boštanj,
zborovodja Tine Bec                                                                                                         
Število točk: 82,7

Oktet Gallus Ribnica,
dirigent Milivoj Šurbek
Število točk: 82,3

 

SREBRNO BRIZNANJE
Oktet Jurij Dalmatin, Boštanj,
vodja okteta Tine Bec                                                                                                      
Število točk: 76,3

Oktet Lipa Trebnje,
vodja okteta Gregor Klančič                                                                                          
Število točk: 75,0

Vokalna skupina Aria, Dobova,
vodja skupine Katja Bogovič                                                                                          
Število točk: 75,0

 

BRONASTO PRIZNANJE
Mešani pevski zbor Kres Čatež,
Zborovodkinja Katja Jarm
Število točk: 69,0

Vokalna skupina Dominus, Mirna,
vodja skupine Stanislav Cvelbar
Število točk: 68,3

 

REZULTATI PO ZASEDBAH

MALE PEVSKE SKUPINE
Oktet Gallus Ribnica,
dirigent Milivoj Šurbek
Število točk: 82,3

Oktet Jurij Dalmatin, Boštanj,
vodja okteta Tine Bec                                                                                                      
Število točk: 76,3

Oktet Lipa Trebnje,
vodja okteta Gregor Klančič                                                                                          
Število točk: 75,0

Vokalna skupina Aria, Dobova,
vodja skupine Katja Bogovič                                                                                          
Število točk: 75,0

Vokalna skupina Dominus, Mirna,
vodja skupine Stanislav Cvelbar
Število točk: 68,3

 

MEŠANI ZBORI
Mešani pevski zbor Viva Brežice,
Zborovodkinja Simona Rožman Strnad                                                                     
Število točk: 88,7

Mešani pevski zbor Pomlad, Novo mesto,
Zborovodkinja Alenka Podpečan                                                                                
Število točk: 85,7

Mešani pevski zbor Zvon, Boštanj,
zborovodja Tine Bec                                                                                                         
Število točk: 82,7

Mešani pevski zbor Kres Čatež,
Zborovodkinja Katja Jarm
Število točk: 69,0

 

POSEBNA PRIZNANJA – ZASEDBE IN ZBOROVODJE

Priznanje za najboljšo malo pevsko zasedbo:
Oktet Gallus Ribnica,
dirigent Milivoj Šurbek

Priznanje za najboljši mešani zbor:
Mešani pevski zbor Viva Brežice,
Zborovodkinja Simona Rožman Strnad

Priznanje za najboljši zbor tekmovanja:
Mešani pevski zbor Viva Brežice,
Zborovodkinja Simona Rožman Strnad

Priznanje za obetavno zborovodkinjo:
Alenka Podpečan,
Mešani pevski zbor Pomlad, Novo mesto

 

POSEBNA PRIZNANJA – SESTAVA IN IZVEDBA SPOREDA

Priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane od 20. stoletja do danes:
Oktet Jurij Dalmatin, Boštanj,
vodja okteta Tine Bec
za izvedbo skladbe Janeza Močnika (1936): ŽABJI RADIO (Niko Grafenauer)

Priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi:
Oktet Gallus Ribnica,
dirigent Milivoj Šurbek
za izvedbo skladbe Janeza Boleta (1919–2007): TRI SLOVENSKE NARODNE (slovenske ljudske)

Priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda:
Simona Rožman Strnad
Mešani pevski zbor Viva Brežice

 


 


 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si