GLASBA / REGIJSKA TEKMOVANJA / OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI 2013

5. regijska tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov

 

Rok prijave: 25. 3. 2013

 

Razpis

 

1. Pogoji sodelovanja

1. Pravico do prijave imajo otroški, mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori, ki so bili v sezoni 2011/2012 predlagani za nastop na regijskem nivoju/ali so nastopili na Reviji otroških in mladinskih zborov Zagorje ob Savi 2012/ali so bili na regijski nivo razvrščeni na območni reviji v sezoni 2012/2013*.

2. Na tekmovanju bo lahko nastopilo največ 16 zborov v posamezni regiji, ki jih bo potrdila strokovna komisija JSKD**.

 

Pojasnili  
  *  Če je vaša edina možnost, da se kvalificirate na prireditev s tem, da vas strokovni spremljevalec razvrsti na regijski nivo v sezoni 2012/2013 – ta revija pa bo šele po našem roku prijave, vam svetujemo, da nam prijavo vseeno pošljete in navedete, da čakate na strokovno mnenje. Če boste predlagani na regijsko tekmovanje, bomo prijavo naknadno upoštevali.
** V primeru, da bo prijavljenih zborov veliko, imajo prednost pri prijavi tisti zbori, ki v zadnjih štirih letih niso sodelovali na državnem tekmovanju v Zagorju ob Savi.

 

3. Na reviji bodo lahko nastopili otroški, mladinski in pomutacijski zbori petih tipičnih zasedb:

- kot otroški zbor (OPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2002 in mlajši;

- kot mladinski zbor (MPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 1998 in mlajši;

- kot dekliški zbor (DPZ), v katerem pojejo pevci, rojeni leta 1993 in mlajši;

- kot fantovski zbor (FPZ), v katerem pojejo fantje, rojeni leta 1993 in mlajši;

- kot mešani mladinski zbor (MeMPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 1993 in mlajši.

 

V zboru lahko 10 % pevcev za eno leto presega starostno omejitev.

 

Starost pevcev organizator preverja na naslednje načine:

a) Otroški in mladinski pevski zbori morajo pred nastopom predložiti spisek nastopajočih otrok z datumom rojstva ter podpisom ravnatelja, ki jamči za resničnost podatkov.

b) Pevci DPZ, FPZ in MeMPZ pa morajo na zahtevo organizatorja pred nastopom pokazati veljavne dijaške izkaznice oz. indekse.

  • Če bo dokazana nedovoljena starostna prekoračitev, bo doseženi rezultat zbora razveljavljen.
Pojasnilo  
  Število pevcev ni omejeno.

 

 

2. Merila za izbor izbora

Merila za izbor na revijo so: kakovost prijavljenega sporeda, primernost sporeda zboru in kakovost zbora. Zbore bo izbrala strokovna komisija.

 

3. Tekmovalni sporedi

OPZ: spored mora obsegati 3-4 pesmi

- umetno pesem slovenskega skladatelja

- slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki)

- 1-2 pesmi po lastni izbiri

- trajanje programa je omejeno z največ 10 minutami čiste glasbe

Instrumentalna spremljava

Pri otroških zborih imajo vse pesmi lahko instrumentalno spremljavo.

 

MPZ: spored mora obsegati 3-4 pesmi, vsaj dve morata biti tri ali štiri-glasni - vsaj ena od njiju pa cappella

- umetno pesem slovenskega skladatelja

- slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki)

- 1-2 pesmi po lastni izbiri

- trajanje sporeda je omejeno z največ 12 minutami čiste glasbe

instrumentalna spremljava

dovoljeno je izvajanje dveh skladb z instrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe), zaželeno pa je, da se čim več skladb izvede a cappella.

 

DPZ, FPZ, MeMPZ: spored mora obsegati 3-4 pesmi, vsaj dve morata biti štiriglasni a cappella skladbi.

- umetno pesem slovenskega skladatelja

- slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki)

- 1-2 pesmi po lastni izbiri

- trajanje programa je omejeno z največ 12 minutami čiste glasbe

instrumentalna spremljava

dovoljeno je izvajanje dveh skladb z instrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe), zaželeno pa je, da se čim več skladb izvede a cappella!

Pojasnila  
  Za tri- ali večglasno šteje skladba, ki je takšna v celoti ali skoraj v celoti.
Izbor skladb iz avtorjevega cikla ali več krajših skladb enega avtorja se lahko šteje za eno skladbo.
V instrumentalni zasedbi lahko sodeluje do 5 dodatnih instrumentalistov. Če niso člani zbora, niso starostno omejeni. Število pevcev ni omejeno.

 

4. Žirija

Nastope bo ocenjevala tričlanska žirija. Rezultati bodo objavljeni na koncu prireditve. Na podlagi rezultatov bo podelila priznanja. Po tekmovanju bodo zborovodje prejeli mnenja o nastopu.

 

5. Priznanja

Priznanja bodo prejeli zbori po naslednjih merilih:

  •    za 90 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje z odliko regijskega tekmovanja
  •    za 80 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje regijskega tekmovanja
  •    za 70 ali več odstotkov točk bo zbor prejel srebrno priznanje regijskega tekmovanja
  •    za 60 ali več odstotkov točk bo zbor prejel bronasto priznanje regijskega tekmovanja
  •    zbor, ki bo dobil manj kot 60 odstotkov točk, bo prejel priznanje za sodelovanje na regijskem tekmovanju.

Opomba:
Zbori, ki bodo prejeli zlato priznanje z odliko in zlato priznanje se bodo lahko direktno uvrstili na državno tekmovanje v Zagorju ob Savi 2014.

 

Najvišje ocenjeni zbori v posameznih kategorijah bodo prejeli priznanje za najboljši otroški, mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbor regijskega tekmovanja (priznanje bo podeljeno, če bodo sodelovali vsaj trije takšni zbori).
Žirija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja:
- priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi,
- priznanje za najboljšo izvedbo slovenske izvirne skladbe,
- priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda,
- priznanje za najboljšega korepetitorja,
- priznanje za najboljši zbor, ki bo prvič nastopil na tekmovanju (priznanje bo podeljeno, če bodo sodelovali vsaj trije takšni zbori).

 

Žirija lahko podeli tudi priznanje skladatelju za dobro noviteto.

 

6. Denarne nagrade

*Denarne nagrade bodo prejeli po oceni žirije zborovodje:

-  najbolje uvrščenega zbora v posamezni skupini (otroški, mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori), če zbor doseže vsaj 80 točk:  170 €,

-  za najboljšo izbiro sporeda: 100 €.

 

Žirija lahko podeli denarno nagrado tudi enemu skladatelju na posameznem  tekmovanju: nagrada znaša 250 € za naročilo izvirne skladbe za mladinski zbor a cappella ali s spremljavo v dolžini cca. 2,5 minute. Skladbo mora nagrajeni skladatelj napisati od maja do oktobra 2013.


*V primeru znatnega zmanjšanja sredstev za delovanje JSKD s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za leto 2013 si organizator pridržuje pravico do zmanjšanja ali ukinitve denarnih nagrad.

 

7. Prijave

Prijave pošljite do petka, 25. marca na naslov:

JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5
1000 Ljubljana

 

Na ovojnico pripišite še:
5. tekmovanje otroških in mladinskih zborov 2013

 

Dokumenti:
a.) Prijavnica
b.) Priloge:
- zvočni posnetek najmanj dveh skladb na avdio kaseti ali zgoščenki v času od 1. januarja 2012 do prijave (lahko je tudi delovni posnetek z vaje). Mladinski zbori morajo izmed dveh skladb poslati posnetek vsaj ene triglasne skladbe a cappella.
(Zborom, ki so se udeležili 22. revije Zagorje ob Savi 2012, ni treba pošiljati posnetkov)
- izvod dobro čitljivih partitur predloženega tekmovalnega sporeda.
Sprejeti zbori bodo kasneje dolžni poslati tri izvode tekmovalnih skladb za člane žirije (fotokopije bodo takrat dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu). Originalne partiture bomo po tekmovanju vrnili zborom.

Na elektronski naslov izpostave JSKD, ki organizira vaše tekmovanje pošljite tudi gradivo za predstavitev zbora napovedovalcu – do deset tipkanih vrstic:


Štajerska in Prekmurje: Ptuj – mateja.kuharic@jskd.si

Osrednja Slovenija: Kočevje – oi.kocevje@jskd.si

Dolenjska, Posavje in Bela Krajina: Trebnje – oi.trebnje@jskd.si

Primorska: Nova Gorica - oi.nova.gorica@jskd.si

Od Celja do Koroške: Laško – oi.lasko@jskd.si

Gorenjska: Škofja Loka – janez.jocif@siol.net

 

Pravočasno odposlane prijave bo pregledal umetniški svet tekmovanja. V primeru preveč prijav bo poslušal posnetke in nato izbral zbore, ki bodo lahko sodelovali. Vsem prijavljenim zborom bodo do petka, 5. aprila 2013 poslali pisno odločitev o sprejemu ali zavrnitvi prijave.

 

Zborom bomo na podlagi prijave izstavili predračun za plačilo prijavnine, ki znaša 65 evrov. Rok za plačilo bo naveden na predračunu. Če prijavnina ni plačana v predpisanem roku, se prijave ne upošteva. Prijavnine se v nobenem primeru ne vrača.

 

Organizatorji bodo plačali stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovili brezplačen obrok prehrane.

 

Potek in izvedbo samega tekmovanja podrobneje določa Poslovnik 5. regijskega  tekmovanja otroških in mladinskih zborov 2013.

 

8. Termini

Štajerska in Pomurje: sreda, 16. maj, Ptuj
Osrednja Slovenija: torek, 14. maj, Kočevje
Dolenjska, Posavje in Bela Krajina: sobota, 18. maj, Trebnje
Primorska: četrtek, 23. maj, Nova Gorica
Od Celja do Koroške: sobota, 25. maj, Laško
Gorenjska: sreda, 29. maj, Cerklje na Gorenjskem

 

 

9. Dodatne informacije


 

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si

 

 

 

 

 

 

Prijavnica

 

TERMINI:

Štajerska in Pomurje: sreda, 16. maj, Ptuj
Osrednja Slovenija: torek, 14. maj, Kočevje
Dolenjska, Posavje in Bela Krajina: sobota, 18. maj, Trebnje
Primorska: četrtek, 23. maj, Nova Gorica
Od Celja do Koroške: sobota, 25. maj, Laško
Gorenjska: sreda, 29. maj, Cerklje na Gorenjskem