GLASBA / REGIJSKA TEKMOVANJA / OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI 2015

6. REGIJSKO TEKMOVANJE  OTROŠKIH 
IN  MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV
14. – 23. maj 2015

 

Gorenjska: Kamnik, 14. maj
Dolenjska, Bela krajina in Posavje: Šentjernej, 15. maj
Osrednja Slovenija: Loški Potok, 19. maj
Primorska: Nova Gorica, 20. maj
Celja do Koroške: Slovenj Gradec, 22. maj
Štajerska in Pomurje: Pesnica pri Mariboru, 23. maj

 

  • Pravico do prijave imajo otroški, mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori, ki so bili v sezoni 2013/2014 predlagani za nastop na regijskem nivoju/ali so nastopili na Reviji otroških in mladinskih zborov Zagorje ob Savi 2014/ali so bili na regijski nivo razvrščeni na območni reviji v sezoni 2014/2015*.

  • Na tekmovanju bo lahko nastopilo do največ 16 zborov v posamezni regiji (število je odvisno od možnosti organizatorja), ki jih bo potrdila strokovna komisija JSKD**.