GLASBA / VOKALNA GLASBA / OTROŠKA TEKMOVANJA / ZAGORJE 2016

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Območno izpostavo Zagorje ob Savi ter Občino Zagorje ob Savi

 

RAZPISUJE

25. REVIJA ZAGORJE OB SAVI 2016
Državno tekmovanje otroških in mladinskih zborov
v torek, 5. aprila, in sredo, 6. aprila 2016

 

1. Sodelovanje

Na reviji bodo nastopili otroški, mladinski in pomutacijski zbori petih tipičnih zasedb:

 • - kot otroški zbor (OPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2005 in mlajši;

 • - kot mladinski zbor (MPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2001 in mlajši;

 • - kot dekliški zbor (DPZ), v katerem pojejo pevci, rojeni leta 1996 in mlajši;

 • - kot fantovski zbor (FPZ), v katerem pojejo fantje, rojeni leta 1996 in mlajši;

 • - kot mešani mladinski zbor (MeMPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 1996 in mlajši.

 •  

 • Če bo prijavljenih preveč zborov, bosta lahko nastopila največ dva zbora z iste šole.

 • V zboru lahko 10 % pevcev za eno leto presega starostno omejitev.

 • Starost pevcev lahko organizator preverja takole:

 • - otroški in mladinski pevski zbori morajo na njegovo zahtevo pred nastopom predložiti seznam nastopajočih otrok z datumom rojstva in podpisom ravnatelja, ki zagotavlja resničnost podatkov,

 • - pevci DPZ, FPZ in MeMPZ morajo na zahtevo organizatorja pred nastopom pokazati veljavne dijaške izkaznice ali indekse.

 • Če bo dokazana nedovoljena starostna prekoračitev, bo doseženi rezultat zbora razveljavljen.

 

 

2. Merila za izbor zbora

 • Merila izbora za udeležbo na reviji so: kakovost prijavljenega zbora, umetniška vrednost sporeda in primernost sporeda glede na zasedbo zbora. Sodelujoče zbore bo potrdil organizacijski odbor prireditve na predlog umetniškega sveta tekmovanja.

 

 

3. Potek tekmovanja

Sestava sporedov (pri izboru pazite na umetniško vrednost in se izogibajte skladb, ki so priredbe inštrumentalnih del)

OPZ:

 • - dovoljeno je do 10 minut čiste glasbe,

 • - število skladb ni predpisano,

 • - spored mora vsebovati umetno skladbo slovenskega skladatelja,

 • - spored mora vsebovati slovensko ljudsko pesem (v obdelavi ali izvirni obliki).

Inštrumentalna spremljava: pri otroških zborih imajo lahko vse pesmi inštrumentalno spremljavo.

 

MPZ:

 • - dovoljeno je do 12 minut čiste glasbe,

 • - število skladb ni predpisano,

 • - vsaj dve skladbi morata biti pretežno ali v celoti tri- ali večglasni,

 • - spored mora vsebovati umetno skladbo slovenskega skladatelja,

 • -spored mora vsebovati slovensko ljudsko pesem (v obdelavi ali izvirni obliki).

Inštrumentalna spremljava: če izvaja zbor do tri skladbe, je ena dovoljena z inštrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe). Če zbor izvaja več skladb, sta dovoljeni dve. V vsakem primeru pa mora zbor vsaj eno tri- ali večglasno skladbo izvesti a cappella.

 

DPZ, FPZ, MeMPZ:

 • - dovoljeno je do 12 minut čiste glasbe,

 • - število skladb ni predpisano,

 • - vsaj dve skladbi morata biti pretežno ali v celoti štiri- ali večglasni,

 • - spored mora vsebovati umetno skladbo slovenskega skladatelja,

 • - spored mora vsebovati slovensko ljudsko pesem (v obdelavi ali izvirni obliki).

Inštrumentalna spremljava: če izvaja zbor do štiri skladbe, je ena dovoljena z inštrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe). Če zbor izvaja več skladb, sta dovoljeni dve. V vsakem primeru pa mora zbor vsaj eno  štiri- ali večglasno skladbo izvesti a cappella.

 

Pojasnilo:
V inštrumentalni zasedbi lahko sodeluje do 5 inštrumentalistov ne glede na njihovo starost.

 

 

4. Žirija

Nastope zborov bo ocenjevala strokovna žirija, ki jo bo na predlog umetniškega sveta revije potrdil organizacijski odbor. Vse podrobnosti o delu žirije bo urejal Poslovnik 25. Revije Zagorje ob Savi 2016.

 

 

5. Ocenjevanje nastopov

Žirija bo tekmujoče zbore ovrednotila po točkovalnem sistemu na:
– zlate zbore z odliko (90 in več točk),
– zlate zbore (80 in več točk),
– srebrne zbore (70 in več točk),
– bronaste zbore (60 in več točk).
Drugi zbori bodo prejeli priznanje za sodelovanje brez navedbe doseženih točk.
Zborovodja vsakega zbora bo do 29. 4. 2016 prejel komentar žirije o svojem nastopu.

 

 

6. Priznanja in nagrade

Priznanja zborom:

 • - priznanja z rezultati za vse sodelujoče zbore,

 • - posebna priznanja za zbore:

 • - priznanje za najboljši zbor tekmovanja,

 • - priznanja za najbolje ocenjene zbore posameznih tipičnih zasedb celotne revije*,

 • - priznanje za odličen nastop debitantskega zbora;

*Nagrada bo podeljena, če bodo v tipični zasedbi sodelovali vsaj trije zbori.

 

Priznanja posameznikom:

 • - posebna priznanja za zborovodje in korepetitorja:

 • - za najbolj prepričljivo izvedbo celotnega nastopa na reviji,

 • - za najbolj prepričljivo izvedbo sodobne zborovske skladbe,

 • - za najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske pesmi,

 • - za najbolj prepričljivo izvedbo pesmi a cappella za otroški zbor,

 • - za najboljšo sestavo sporeda (po posameznih zasedbah),

 • - za najboljšega zborovodjo debitanta,

 • - za najboljšega korepetitorja.

 

Nagrade zborom*:

 • - denarno nagrado v vrednosti 400 € najboljšemu otroškemu zboru;

 • - denarno nagrado v vrednosti 400 € najboljšemu mladinskemu zboru;

 • - denarno nagrado v vrednosti 400 € najboljšemu dekliškemu zboru;

 • - denarno nagrado v vrednosti 400 € najboljšemu fantovskemu zboru;

 • - denarno nagrado v vrednosti 400 € najboljšemu mešanemu mladinskemu zboru;

 • - nagrada Glasbene matice Ljubljana: nagradni koncert izbranih najboljših zborov iz posameznih tekmovalnih kategorij v veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani, , ki bo v petek, 13. 5. 2016 ob 19.00. Izbor bodo opravili, upoštevajoč odločitev žirije, predstavniki Glasbene matice po razglasitvi rezultatov tekmovanja;

 

Nagrade posameznikom žirija lahko podeli še:

 • - nagrado JSKD skladatelju za naj skladbo Zagorja v obliki naročila nove skladbe v znesku 250 €;

 • - plačilo bivanja, prehrane in vstopnic do trem zborovodjem na prireditvi European Music Festival For Young People v Neerpeltu v Belgiji od petka, 29. aprila, do nedelje, 1. maja, oz. ponedeljka, 2. maja 2016**.

 

*Nagrada bo podeljena, če bo zbor dosegel vsaj 85 točk in bodo v kategoriji sodelovali vsaj trije zbori.

**Nagrajence bomo izbrali med tistimi, ki se boste za to nagrado prijavili kot kandidati.

 

 

7. Objava rezultatov in podelitev priznanj

Organizatorji bodo pred vsakim koncertom pripravili objavo delnih rezultatov, ki so jih zbori dosegli na predhodnem koncertu, točke in posebna priznanja pa bodo objavljena na sklepni prireditvi.


Pred objavo delnih rezultatov bo skupno petje, za katerega zbori pripravite naslednje pesmi:
OPZ: Lenčka Kupper: Nikoli slabe volje in Marijan Vodopivec: Kekčeva pesem
MPZ: Radovan Gobec: Zapojmo pesem (triglasna verzija) in Gašper Jereb: Svet prelep je
Sodelujoči srednješolski zbori se bodo o skupnih pesmih dogovorili naknadno.

 

 

8. Prijava

Rok prijave: 3. februar 2016

Prijava mora vsebovati:

8.1. Oddano elektronsko prijavnico

 

8.2. Obvezne priloge (poslati po pošti na spodaj navedeni naslov)

Obvezne priloge:

- posnetek zbora (lahko tudi delovni), star največ šest mesecev*,
*zborom, ki so bili na 24. Reviji Zagorje ob Savi leta 2014 ali regijskem tekmovanju otroških in mladinskih zborov 2015 zlati z odliko ali zlati, ni treba pošiljati posnetkov, vendar naj to označijo na prijavnici;
- en izvod partitur skladb, ki jih bo zbor izvajal na prireditvi (pri prijavi še ni treba pošiljati originalnih not).


Organizator bo od izbranih zborov zahteval 6 originalnih izvodov not za žirijo in arhiv Revije, na tekmovanju pa uporabo originalov pri morebitnih inštrumentalistih in zborovodjih. Fotokopije neobjavljenih skladb ali skladb tujih založb bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu.

Originale za žirijo po nastopu vrnemo, zato jih podpišite.

ki jih pošljite na naslov:
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5

1000 Ljubljana


Na zadnjo stran kuverte pripišite:

Revija Zagorje 2016

in dodajte ime zbora, ki ga prijavljate.

 

Obvestilo o sprejetju in plačilo prijavnine
Zborom bomo najpozneje do srede, 10. februarja 2016, poslali obvestilo o sodelovanju na 25. reviji. Sprejeti zbori bodo pozneje prejeli tudi predračun za prijavnino, ki je 85 evrov (DDV je vključen v ceno). Rok plačila bo naveden na predračunu. Zbori, ki prijavnine ne bodo plačali, ne bodo mogli sodelovati na prireditvi.

 

 

9. Prehrana za udeležence

Organizatorji prevzamejo organizacijske in tehnične stroške pri izvedbi revije in stroške prehrane (1 obrok) vseh nastopajočih. Stroške prihoda morajo zbori poravnati sami oz. tisti, ki jih pošiljajo na revijo. Ti morajo tudi zagotoviti ustrezno število spremljevalcev, ki so odgovorni za zbor kot pedagogi in vodniki; teh nalog naj ne izvajajo zborovodje in izvajalci inštrumentalne spremljave!


Pojasnila glede razpisnih pogojev dobite osebno, na telefonski številki 01 24 10 525 (Mihela Jagodic), ali pišite na elektronski naslov mihela.jagodic@jskd.si.

 

Pojasnila glede tehničnih napotkov bo lokalni organizator v Zagorju posredoval po odločitvi o sprejemu zbora na tekmovanje. 


                                                           

 

 

 

Dodatne informacije

 

 

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si