VOKALNA GLASBA /SREDI ZVEZD 2016

Festival accapella skupin"Sredi zvezd 2016"

V okviru slavnostne otvoritve Tedna ljubiteljske kulture

Dom II. slovenskega tabora Žalec, 14. in 15. 5. 2016

 

RAZPIS


Organizatorji:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z območno izpostavo Žalec
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

 

1. TERMIN FESTIVALA

Festival Sredi zvezd 2016 bo v soboto, 14. maja 2016.

Z njim bomo odprli Teden ljubiteljske kulture 2016, zato bo medijsko odmeven.


2. PROGRAM FESTIVALA

Festival bo sestavljen iz tekmovalnega in netekmovalnega programa:
Netekmovalni del bo v sproščenem vzdušju potekal pred slovesnim odprtjem Tedna ljubiteljske kulture, predvidoma z začetkom ob 18.00.
Tekmovalni del se bo začel neposredno po slovesnem odprtju Tedna ljubiteljske kulture, predvidoma ob 19.30. Po tekmovanju bo strokovna žirija razglasila rezultate.


3. POGOJI ZA PRIJAVO

Festivala se lahko udeležijo ženske, moške ali mešane pevske skupine iz Slovenije in tujine, ki izvajajo izključno vokalno glasbo brez inštrumentalne spremljave. Skupina lahko šteje največ 10 članov.


4. NASTOPI SKUPIN IN SPOREDI

a) Tekmovalni nastop
Za tekmovalni nastop naj skupine pripravijo najmanj tri skladbe. Dolžina tekmovalnega nastopa naj ne presega 17 minut odrskega časa. V tekmovalni program je obvezno uvrstiti vsaj eno (lahko tudi lastno) slovensko skladbo z urejenimi avtorskimi pravicami.

b) Netekmovalni nastop
Za netekmovalni nastop ni spodnje omejitve števila skladb, niti repertoarskih omejitev. Dolžina netekmovalnega nastopa naj ne presega 15 minut odrskega časa. Pošiljanje partitur ni potrebno. Točen čas netekmovalnega nastopa bo znan po prejetju prijav.

 

 • Skupine se lahko prijavijo na oba nastopa, pod pogojem, da prijavijo dva ločena glasbena programa. Strokovni svet festivala lahko zaradi uravnoteženosti programa skupinam, ki so prijavljene na oba sklopa, predlaga le enega izmed nastopov.

 • Tako tekmujoče kot netekmujoče skupine imajo možnost prijavljeni repertoar po prijavi naknadno spremeniti do 15. aprila 2016.

 • Zadnji rok za oddajo partitur za tekmovalni program je prav tako 15. april 2016.

 • Festival bo posnela RTV Slovenija, zato skupinam priporočamo, naj čim večjemu delu repertoarja (minimalno pa eni skladbi) uredijo avtorske pravice, saj jih drugače ne bo možno predvajati.

 • Dokazila o urejenih pravicah (podpisana dovoljenja imetnikov pravic- izjava v prilogi) pošljite v kompletu s partiturami do 15. aprila 2016

5. PRIJAVE

Rok prijave: do 18. marca 2016

 

 • Izpolnite elektronsko prijavnico

 

 • Pošljite prilogi na elektronski naslov masa.medved@jskd.si (Maša Medved):

 • - minimalno 2 fotografiji skupine v formatu jpg (z navedenimi avtorji),

 • - neobdelan zvočni ali videoposnetek (najmanj 1, zaželeno je več posnetkov).

Rok obveščanja skupin o izboru: do 25. marca 2016.


Sprejete zasedbe bodo morale poslati do 15. aprila 2016 na naslov Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za Sredi zvezd še:

 • - tiskane partiture v treh izvodih,

 • - izjave avtorjev oziroma imetnikov pravic (priloga 3)
  (*podpisana izjava omogoča, da lahko RTV SLO brezplačno objavi posnetek in ga arhivira – brez izjave mora posnetek izbrisati).

6. IZBOR SKUPIN

Strokovni svet bo na podlagi prijav in posnetkov izbral primerne skupine za tekmovalni in revijalni del. Skupine bodo o izboru obveščene najpozneje 25. marca 2016.


7. STROKOVNA ŽIRIJA

Strokovna žirija bo sestavljena iz treh članov, dveh slovenskih in enega tujega žiranta.
Predsednik žirije bo gostujoči žirant, ki bo hkrati izvajalec nedeljskih delavnic za nagrajene skupine.


8. NAGRADE

Na festivalu bodo podeljene naslednje nagrade:

Nagrade strokovne žirije: 

 • prva nagrada: aktivno sodelovanje skupine na delavnici 15. maja 2016 s tujim članom žirije (45 minut) in denarna nagrada 500,00 €,

 • druga nagrada: aktivno sodelovanje skupine na delavnici 15. maja 2016 s tujim članom žirije (45 minut) in denarna nagrada 250,00 €,

 • tretja nagrada: aktivno sodelovanje skupine na delavnici 15. maja 2016 s tujim članom žirije (45 minut).

 • K aktivnemu sodelovanju na delavnici 15. maja 2016 bo po presoji žirije povabljena tudi ena izmed perspektivnih skupin, ki se bo predstavila na netekmovalnem nastopu.

 

Posebna priznanja po presoji strokovne žirije:

 • najboljši solist,

 • najboljši beatboxer,

 • najboljša ritem sekcija,

 • najboljši avtorski aranžma,

 • najboljši aranžma slovenske skladbe,

 • najboljši izbor repertoarja,

 • najboljši odrski nastop.

Priznanje za najboljšo skupino po izboru občinstva

 

9. SNEMANJE

Festival bo za potrebe organizatorja v celoti arhivsko avdio- in videoposnet. Snemanje dogodka je v potrjenem snemalnem načrtu RTV Slovenija. Organizator dogodka ne prevzema odgovornosti za morebitno odpoved sodelovanja RTV Slovenija.
S prijavo na prireditev se skupina strinja, da lahko organizator na spletu objavi posnetek njihove najbolje izvedene skladbe po izboru strokovne žirije.

 

10. ORGANIZACIJSKE ZADEVE

 • Stroške prevozov si pokrijejo skupine same, stroške tehnične izvedbe in pogostitve pa organizator. Vse skupine prejmejo priznanje za sodelovanje na festivalu.

 • Vse pravice do tonskih in slikovnih posnetkov pripadajo organizatorju tekmovanja. Zasedbe za svoj nastop ne dobijo nobene odškodnine, prejmejo pa mp3-posnetke svojih nastopov in fotografije.

 • Zasedbe s prijavnico potrdijo, da sprejemajo razpisne pogoje.

Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da ob morebitni nepredvideni višji sili spremeni tekmovalne pogoje. O tem mora sodelujoče zasedbe obvestiti pisno.  


Informacije

 

Kontakt – izvedba:

Marko REPNIK

vodja območne izpostave Žalec

 

T: 03 491 38 40
E: oi.zalec@jskd.si

 

 

Kontakt – vsebina:

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo


T: (01) 2410 525
E: mihela.jagodic@jskd.si

 

 

 

Seminar

Seminar S Tobiasom Hugom do zvezd
Žalec, 15. 5. 2016, 10.00 -14.00