GLASBA / ZBOROVSKA GLASBA / ZVOK MOJIH ROK

 

RAZPIS

 

Tekmovanje je namenjeno kandidatom s stalnim prebivališčem v Sloveniji in kandidatom slovenskega porekla iz drugih držav, ki med trajanjem tekmovanja ne bodo starejši od 35 let.

 

Čas

Slovenska filharmonija, od petka, 4., do nedelje, 6. 11. 2016
(Naslednje tekmovanje je načrtovano za leto 2019.)

 

Prijavnina

Prijavnina za tekmovanje je 30,00 evrov.

Položnico za plačilo prijavnine bodo sprejeti kandidati dobili po elektronski pošti. Plačana prijavnina je pogoj za udeležbo.

 

Rok prijave

Rok prijave je 31. marec 2016.

 

Število udeležencev

Največje število udeležencev je dvanajst.

 

Rok za izbiro udeležencev

Udeležence bo izbral umetniški svet tekmovanja do  15. aprila 2016.

 

 

 

STRUKTURA TEKMOVANJA

Tekmovanje je sestavljeno iz treh krogov.

 

petek, 4. 11. 2016

 

Prvi krog - kvalifikacije (do 12 kandidatov)


– dopoldne: žrebanje skladb


– 17.00: TEKMOVANJE
vsak kandidat izvede obvezno skladbo in izžrebano skladbo izdeluje 12 minut

Demonstracijski zbor:
Dekliški pevski zbor Akademije za glasbo

Spored:
GLASBA IZ OBDOBJA ROMANTIKE

 

OBVEZNA SKLADBA:

Fran Gerbič (1840–1917):                           
AVE MARIA, op. 66
Lk 1, 28
Novi akordi


SKLADBE ZA ŽREBANJE:

Josip Ipavec (1873–1921):                          
ZIMSKA
Ludvik Černej
Astrum

 

Anton Lajovic (1878–1960):
PESEM DEKLICE
, op. 4, št.2
O. J. Bierbaum/O. Župančič
Novi akordi

 

Risto Savin (1859–1948):
VIHRA
, op. 45/1
Tone Gaspari
Akademija za glasbo

 

Risto Savin (1859–1948):
PUST, PUST!
, op. 45/2
Tone Gaspari
Akademija za glasbo

 

Emil Adamič (1877–1936):
PO SLOVESU
Ivan. N. Resman
Novi akordi


 

22.00: RAZGLASITEV POLFINALISTOV, žrebanje skladb za 2. krog

 

sobota, 5. 11. 2016

 

Drugi krog: polfinale, do 6 kandidatov


10.00–13.00: vsak kandidat izvede obvezno skladbo in izžrebano skladbo izdeluje 15 minut

 

Demonstracijski zbor:
Komorni zbor DEKOR

Spored:
GLASBA IZ OBDOBJA RENESANSE IN BAROKA

 

OBVEZNA SKLADBA:

Jacobus Handl – Gallus (1550–1591):     
O HOMO, SI SCIRES QUIDNAM ESSES │ O ČLOVEK, KO BI VEDEL, KAJ SI
(HM: 2/28)
Carmina proverbalia, 170–171, 23
MAMS SAZU, Ljubljana


SKLADBE ZA ŽREBANJE:

Johann Sebastian Bach (1685–1750):
JESU, MEINE FREUDE │ JEZUS, MOJE VESELJE, BWV 227
Johann Franck 1653; Rimljanom 8, 1–2; 9–11
Carus-Verlag (št. part. Carus 31.227)


I. DEL (t. 1–t. 103)
Choral. Jesu, meine Freude │ Jezus, moje veselje
Es ist nun nichts Verdamliches │Zdaj ni torej nobene obsodbe

 

II. DEL (t. 104–t. 122; t. 147–t. 209)
Choral. Unter deinem Schrimen │ Pod tvojim okriljem
Choral. Trotz dem alten Drachen │Kljub staremu zmaju

 

 lll. DEL (t. 258–t. 276; t. 300–t. 405)
Choral. Weg mit allen Schätzen │ Stran z vsemi zakladi
Choral. Gute Nacht, o Wesen │Lahko noč, o bitje

 

 IV. DEL (t. 406–t. 465)
So nun der Geist │In če prebiva v vas Duh njega
Choral. Weicht, Ihr Trauergeister │Zbežite, sence žalujoče

 


14.00 (predvidoma): RAZGLASITEV TEH FINALISTOV in žrebanje skladb za finale


18.00: vsak kandidat ima 45 minut, da za sklepni koncert pripravi obvezno skladbo in eno ljudsko in eno umetno skladbo s seznama preostalih skladb (izbor z žrebanjem) z Zborom Slovenske filharmonije

 

nedelja, 6. 11. 2016

 

Tretji krog: finale, do 3 kandidati


18:15–19:00: tonska vaja vsakega finalista z zborom (po 15 minut)


19:30: finale (koncert bo v sklopu Vokalnega abonmaja)


Demonstracijski zbor:
ZBOR SLOVENSKE FILHARMONIJE

 

OBVEZNA SKLADBA:

Urška Pompe (1969):                                   
NOVITETA, 2016


SKLADBE ZA ŽREB:

Vilko Ukmar (1905–1991):
IN ČE SEM SAMO VETRU BRAT
Srečko Kosovel
JSKD

 

Marij Kogoj (1892–1956):
KUPA ŽIVLJENJA
Simon Gregorčič
JSKD

 

Uroš Krek (1922–2008):
O LISTEN
Iz Three Autumm Song za mešani zbor (John Gracen Brown)
DSS (oznaka partiture P 374 E)

 

Marijan Lipovšek (1910–1995):
RICHEPINOV MOTIV
Srečko Kosovel
JSKD

 

Samo Vremšak (1930–2004):
ŽANJICA
Ferdo Kozak
IDSS, JSKD

 

Janko Ravnik (1891 – 1982):
POLJSKA PESEM
Cvetko Golar
Novi akordi

 

Jakob Jež (1928):
IGRAJ KOLCE
(6-glasna verzija)
belokranjska ljudska
Astrum

 

Lojze Lebič (1934):
LUBA VIGRED
ljudska iz Roža
JSKD

 

Damijan Močnik (1967):
KOROŠKA LJUBEZEN
koroške ljudske pesmi
Astrum

 

Ambrož Čopi (1973):
ENO DREVCE
ljudska iz Benečije
Astrum

 

Tadeja Vulc (1978):
ČE BI JAZ BILA FČELICA
prekmurska ljudska
Astrum

 

Katarina Pustinek Rakar (1979):
NOCOJ JE EDNA LÜŠTNA NOČ
prekmurska ljudska iz Beltincev
Astrum

 

 

21.30: razglasitev rezultatov

 

 

 

ŽIRIJA IN NAGRADE

 

Sestava žirije
Žirija bo mednarodna in petčlanska.

 

Kriteriji ocenjevanja:
– tehnika vodenja vaje,
– tehnika dirigiranja,
– interpretacija.

 

Priznanja in nagrade

 

Priznanja:

– udeležencem tekmovanja,
– polfinalistom tekmovanja,
– finalistom tekmovanja,
– zmagovalcu tekmovanja.

 

Nagrade:

1. nagrada:

 koncert z Zborom Slovenske filharmonije v koncertni sezoni 2016/2017
(nagrado podeljuje Slovenska filharmonija)

2. nagrada:

koncert z enim od pevskih sestavov Akademije za glasbo v koncertni sezoni 2016/2017
(nagrado podeljuje Akademija za glasbo)


Nagrada finalistom tekmovanja:

plačilo kotizacije za udeležbo na svetovnem zborovskem simpoziju v Barceloni 2017 do dvema finalistoma
(nagrado podeljuje JSKD)


Nagrada udeležencem tekmovanja:

notno gradivo v vrednosti 80 € za udeleženca, ki je izšlo v založbi JSKD
(nagrado podeljuje JSKD)


RAZNO

Notno gradivo
Udeleženci pokrijejo stroške notnega gradiva in ga pridobijo sami.

Kontakti za pridobitev not >>

 

Prenočitve, prehrana in prevoz udeležencev
Udeleženci pokrijejo navedene stroške sami.

 

PRIJAVA

Izpolnite spletno prijavnico:

 

Pošljite:
video posnetek z imenom kandidata (DVD: 5’ minut posnetka frontalno z vaje in izvedba ene cele  skladbe), fotografijo in kopijo osebnega dokumenta (vse skupaj naloženo na DVD ali na ključek) na naslov:

JSKD
Štefanova 5
1000 Ljubljana
Pripis: Tekmovanje zborovodij

 

 

Dodatne informacije

 

Glasbena vsebina:

Sebastjan VRHOVNIK

E: sebastjan.vrhovnik@ag.uni-lj.si

 

Organizacija:

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
E: mihela.jagodic@jskd.si