IZOBRAŽEVANJA

 

IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2018/19

 

 

 

 

 

ŠtudenTeater 4.0!

Ljubljana, Maribor, Koper, Nova Gorica, od oktobra 2018 do marca 2019


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Gledališče Glej Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Center mladih Koper in GT22 Maribor vabijo vse gledališke ustvarjalce, praviloma stare med 18 in 30 let, da se pridružite projektu ŠtudenTeater 4.0!

več>>

   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

9. in 10. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 26. oktober 2018

2. USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost

16. in 17. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 5. november 2018

3. BESEDE PLEŠEJO – plesna in literarna dejavnost

23. in 24. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 14. november 2018

4. RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

30. november in 1. december 2018, Ljubljana
rok prijave: 21. november 2018

več >>

 

GLEDALIŠKA ŠOLA: IGRA

Igralska šola je namenjena ljubiteljskim gledališkim igralcem, tako začetnikom kot tistim, ki bi radi svoje znanje dopolnili in nadgradili, ter vsem, ki se srečujejo z javnim nastopom. Predmetnik šole je zasnovan tako, da udeleženci dobijo kar najbolj celostno znanje odrskega ustvarjanja.

 

TEHNIKA GOVORA I. in II. (oktober 2018)

Gledališki seminar je namenjen vsem, ki se v življenju srečujejo z javnim nastopanjem, v prvi vrsti pa gledališkim ustvarjalcem, napovedovalcem in recitatorjem.


SISTEM STANISLAVSKI (oktober – december 2018)

Delavnica je namenjena ljubiteljskim gledališkim igralcem pa tudi mentorjem in režiserjem.
Glavni cilj delavnice bo umetniško prepričljiva podoba odrskega življenja.


TEHNIKA GOVORA - TRENING GOVORNEGA APARATA (januar – februar 2019)

Trening je namenjen predvsem tistim, ki so v stalnem stiku z javnim nastopanjem – igralcem, napovedovalcem, govornikom idr. Obsegal bo praktične vaje za vzdrževanje govorne kondicije.


GLEDALIŠKA IGRA – nadaljevalna delavnica (januar – marec 2019)

V nadaljevalni delavnici bodo udeleženci poglobili osvojeno znanje gledališke igre. Intenzivneje se bodo ukvarjali s čustvi. Naučili se bodo, kako v sebi poiskati vzgibe vzbuditev določenega čustva (jeza, veselje, jok…) in le-te aplicirali na zastavljeni lik.


ODRSKI GIB (april – maj 2019)

Delavnica bo raziskovala igralčevo telo kot eno izmed njegovih osnovnih igralskih sredstev.
Osredotočila se bo na fizični trening, skupinske improvizacije in ustvarjanje skupinskih neverbalnih gledaliških prizorov.

 

 

ŠOLA ZA REŽISERJE IN MENTORJE GLEDALIŠKIH SKUPIN

Ljubljana, marec – april 2019

Šola za režiserje je namenjena vsem mentorjem in režiserjem gledaliških skupin.
Zasnovana je kot serija zaporednih sobotnih terminov, v katerih bodo udeleženci spoznali različne načine režiserjevega dela, od predstavitve koncepta in bralnih vaj do vaj v prostoru, izdelovalnih vaj in končnega produkta – predstave.

 

LIKOVNA IN ZVOČNA PODOBA PREDSTAVE

Ljubljana, november 2018 – april 2019

Serija praktičnih delavnic LIKOVNA IN ZVOČNA PODOBA PREDSTAVE bo udeležencem ponudila celovito znanje oblikovanja likovnih in zvočnih elementov pri ustvarjanju odrskih dogodkov. Delavnice so namenjene mentorjem, režiserjem, oblikovalcem likovne in zvočne podobe ter tonskim in lučnim mojstrom v gledaliških in tudi ostalih odrskih projektih (ples, folklora…).

Vpisati je mogoče vse ali samo posamezne delavnice.

OBLIKOVANJE ODRSKE SVETLOBE (november 2018)

Delavnica je namenjena oblikovalcem svetlobe, lučnim mojstrom in tehnikom pa tudi režiserjem, ki se srečujejo z oblikovanjem svetlobe in osvetljevanjem različnih odrskih prireditev: gledaliških in plesnih predstav, koncertov, proslav.


OBLIKOVANJE ZVOKA (januar, 2019)

Delavnica je namenjena oblikovalcem tona, tonskim mojstrom in tehnikom, ozvočevalcem pa tudi režiserjem, ki se srečujejo z oblikovanjem zvočne podobe gledaliških in plesnih predstav, koncertov, proslav in drugih odrskih prireditev.


SCENOGRAFIJA – OBLIKOVANJE ODRSKEGA PROSTORA (februar 2019)

Namen praktične delavnice je scenografijo predstaviti kot oblikovanje prostora zgodbe, kjer bodo pojasnjeni osnovni principi, vprašanje merila, atmosfere, svetlobe in odra, kot prostora, kjer se realno prepleta z imaginarnim. Dotaknili se bomo tudi prostorov, ki niso nujno vezani na gledališče, vendar odpirajo pogled na različne prostore v arhitekturi.


KOSTUMOGRAFIJA (marec 2019)

V delavnici bo kostumografija predstavljena kot eden izmed bistvenih gradnih elementov predstave. Kostumi v predstavi nimajo funkcije zgolj »obleči igralca«, temveč govorijo svojo zgodbo in s tem odločilno pripomorejo h gradnji igralčevega lika in celotne predstave.


OBLIKOVANJE GLEDALIŠKE MASKE (april 2019)

Tema delavnice bo oblikovanje maske v gledališču. Udeležencem bodo poleg osnovnih prvin gledališke maske predstavljene tudi metode igralske transformacije s pomočjo maske: postaranje, pomlajevanje, deformacija obraza, ponazoritev raznih bolezni itd.

 
Motivirajmo učence!

DELAVNICE PEDAGOŠKEGA GLEDALIŠČA

Ljubljana, Novo mesto, Maribor, oktober 2018 – april 2019

Delavnice so namenjene mentorjem otroških gledaliških skupin pa tudi učiteljem razrednega pouka in strokovnih predmetov, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljem, gledališkim mentorjem, animatorjem in drugim, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok.

 

 

ŠOLA ZA MENTORJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

Ljubljana, januar – februar 2019

Šola je namenjena vsem mentorjem otroških gledaliških skupin, ki se srečujejo z naslednjimi vprašanji: kako izbrati besedilno predlogo, kako vzbuditi entuziazem v skupini, kako delati z otroki - igralci, kako strukturirati vaje, da se otroci ne začnejo dolgočasiti.

 

 

 

MALA ŠOLA LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA

Ljubljana, november 2018 – april 2019

Mala šola lutkovnega gledališča bo obdelala posamezne faze dela v lutkovni skupini, od idejnega koncepta do realizacije. V treh zaključenih modulih bo obdelala vse aspekte lutkovnega ustvarjanja. Spoznali bomo različne lutkovne tehnike in njihove zakonitosti, izdelali preproste lutke, spoznali animacijske zmožnosti posameznih tehnik in ob zaključku delavnice pripravili tudi krajšo produkcijo. Mala šola lutkovnega gledališča je namenjena strokovnim delavcem v vrtcih in šolah, lutkovnim režiserjem, likovnim pedagogom in ustvarjalcem, igralcem in mentorjem lutkovnih skupin.

 

 

 

POLETNE GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE DELAVNICE

Koper, 1. -  6. julij 2019

Delavnice so namenjene mentorjem in režiserjem otroških, mladinskih in odraslih gledaliških in lutkovnih skupin ter tudi igralcem in animatorjem. V majhnih skupinah skozi praktično delo udeleženci pridobivajo in poglabljajo znanje.

 

 

 

MEDNARODNE POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE

Izola, 26. - 31. avgust 2019

Poletne gledališke delavnice predstavljajo edinstveno priložnost pridobiti in dopolniti osnovno gledališko znanje. Mednarodno uveljavljeni domači in tuji mentorji posredujejo udeležencem svoje znanje in predvsem izkušnje. Udeleženci delavnic imajo tako priložnost ob delu in pogovorih skozi različne perspektive mentorjev na gledališče izoblikovati svojo suvereno gledališko podobo.

   

 

ZAKLJUČENA IZOBRAŽEVANJA 2017 / 2018

 

 

 

 

MEDNARODNE POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE

SEDEM VELIČASTNIH

Izola, 27. avgust – 1. september 2018

Poletne gledališke delavnice predstavljajo edinstveno priložnost pridobiti in dopolniti osnovno gledališko znanje. Mednarodno uveljavljeni domači in tuji mentorji posredujejo udeležencem svoje znanje in predvsem izkušnje. Udeleženci delavnic imajo tako priložnost ob delu in pogovorih skozi različne perspektive mentorjev na gledališče izoblikovati svojo suvereno gledališko podobo.

več>>

 

 

 

POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE

Koper, 2. -  7. julij 2018

Delavnice so namenjene mentorjem in režiserjem otroških, mladinskih in odraslih gledaliških skupin ter igralcem odraslih gledaliških skupin. V majhnih skupinah skozi praktično individualno in skupinsko delo udeleženci pridobivajo in poglabljajo svoje znanje. Delavnice so namenjene tako popolnim začetnikom, kot tudi tistim, ki že imajo določeno gledališko znanje in bi ga želeli še dopolniti.

 

več>>

   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost

19. in 20. januar 2018, Ljubljana

rok prijave: 15. januar 2018

RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

2. in 3. februar 2018, Ljubljana

rok prijave: 24. januar 2018

PLESNO MUZICIRANJE – glasbena in plesna dejavnost (12 ur)

24. marec 2018, Ljubljana

rok prijave: 14. marec 2018

BESEDE PLEŠEJO – plesna in literarna dejavnost

13. in 14. april 2018, Ljubljana

rok prijave: 4. april 2018

ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

20. in 21. april 2018, Ljubljana

rok prijave: 11. april 2018

 

več >>

 

 

prijave do: 26. februarja 2018

 

 

DELAVNICA DRAMSKEGA PISANJA
na 48. TEDNU SLOVENSKE DRAME

od 23. 3. do 27. 3. 2018

 

Delavnica dramskega pisanja bo potekala pod vodstvom najpomembnejšega sodobnega poljskega dramatika Tadeusza Słobodzianka med 23. in 27. marcem 2018 v okviru 48. Tedna slovenske drame.

Delavnica je namenjena dramatikom, študentom dramaturgije, režije, igre in književnosti, poklicnim ustvarjalcem na začetku gledališke poti in tudi začetnikom, ki bi radi pridobili osnovno znanje o pisanju dramatike.

 

več>>

 

prijave do: 2. aprila 2018 oz. do zapolnitve mest

 

ZAČETNA LUTKOVNA DELAVNICA

Dravograd, 7. in 14. april 2018

Začetna lutkovna delavnica bo obdelala posamezne faze dela v lutkovni skupini, od idejnega koncepta do realizacije. Spoznali bomo različne lutkovne tehnike in njihove zakonitost, spoznali animacijske zmožnosti posameznih tehnik in ob zaključku delavnice pripravili tudi krajšo produkcijo.

Delavnica je namenjena strokovnim delavcem v vrtcih in šolah, lutkovnim režiserjem, igralcem in mentorjem lutkovnih skupin, ki jih zanima ustvarjanje v lutkovnem gledališču.

 

več>>

 

prijave do:19. marca 2018 oz. do zapolnitve mest

 

MOTIVIRAJMO UČENCE!
– delavnice gledališke pedagogike

Z GLEDALIŠČEM NAD FIZIKO

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), Mestni trg 17, Ljubljana, 24. in 25. marec 2018

Delavnica je namenjena vsem, ki pri svojem delu srečujejo in uporabljajo gledališče: učiteljem razrednega pouka, mentorjem gledaliških in lutkovnih krožkov, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, poklicnim igralcem, režiserjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja ter nenazadnje vodstvenim delavcem vzgojnoizobraževalnih ustanov.

 

več>>

 

prijave do: 16. marca 2018 oz. do zapolnitve mest

 

SEMINAR KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA

Ljubljana, od 20. marca do 18. aprila 2018

Kamišibaj, na videz enostavna forma v malem okvirčku in ob njem, je specifična umetnost, ki vsebuje različne umetniške zvrsti: literarno, likovno, gledališko, filmsko ... Blizu je tudi risanemu filmu in stripu. Vse to kamišibaj vsebuje, a ni nič od tega.

Seminar bo potekal kot preplet individualnega dela, praktičnega dela in predavanj.

 

več>>

 

prijave do:13. marca 2018 oz. do zapolnitve mest

 

S FIZIKO NAD GLEDALIŠČE

Gledališče Glej, Gregorčičeva 3, Ljubljana, 17. in 18. marec 2018

Delavnica je namenjena gledališkim igralcem, režiserjem in dramaturgom. Predstavlja drugačen pogled na ustvarjanje v gledališču – pokazala bo načine, kako z uporabo načel fizike (teorija kaosa, fraktali, vektorji …) graditi gledališko predstavo in osmisliti njene elemente. Za udeležbo na delavnici ne potrebujete nikakršnega predznanje fizike.

 

več>>

 

 

 

ZAČETNA LUTKOVNA DELAVNICA

Dravograd, 3. in 17. februar 2018

Začetna lutkovna delavnica bo obdelala posamezne faze dela v lutkovni skupini, od idejnega koncepta do realizacije. Spoznali bomo različne lutkovne tehnike in njihove zakonitost, spoznali animacijske zmožnosti posameznih tehnik in ob zaključku delavnice pripravili tudi krajšo produkcijo.

Delavnica je namenjena strokovnim delavcem v vrtcih in šolah, lutkovnim režiserjem, igralcem in mentorjem lutkovnih skupin, ki jih zanima ustvarjanje v lutkovnem gledališču.

več>>

 

 

 

OBLIKOVANJE GLEDALIŠKE SVETLOBE

Ljubljana, 9. in 10. december 2017

Dodatni termin 20. in 21. januar 2018 (oba sta zasedena - lahko se vpišete na čakalno listo)

Kako odrskim dogodkom (gledališke in plesne predstave, koncerti, prireditve) s pravilnim osvetljevanje dodati atmosfero? Kako s svetlobo ustvariti določen prostor? Kakšna je »zgodba« svetlobe? Katere reflektorje uporabiti? Kako jih postaviti?

Delavnica je namenjena oblikovalcem svetlobe, mentorjem, režiserjem, scenografom in lučnim mojstrom.

več>>

 

 

TELO/GLAS/BESEDILO – raziskovanje igralčevega potenciala

Nova Gorica 18. november 2017

Na delavnici bomo spoznavali osnovne principe senčnega gledališča...

 

več>>

 

 

 

 

 

 

ŠtudenTeater 3.0!

Ljubljana, Maribor, Koper, Nova Gorica, od 14. oktobra 2017 do aprila 2018


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Gledališče Glej Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Center mladih Koper in GT22 Maribor vabijo vse gledališke ustvarjalce, praviloma stare med 18 in 30 let, da se pridružite projektu ŠtudenTeater 3.0!

več>>

 

 

 

 

IGRA SENC 
lutkovna delavnica senčnega gledališča

Ljubljana, november 2017

Na delavnici bomo spoznavali osnovne principe senčnega gledališča, oblikovanje in izdelavo senčnih lutk iz različnih materialov, uporabo različnih virov svetlobe in platen na katere se lahko senca projicira. Spoznali bomo osnove zakonitosti lutkovnega gledališča in pojem lutkovnosti.

 

več>>

 

 

 

 

OBLIKOVANJE GLEDALIŠKE MASKE

22. oktober 2017 (Nova Gorica),
19. november 2017 (Maribor)

Udeležencem bodo poleg osnovnih prvin gledališke maske predstavljene tudi metode igralske transformacije s pomočjo maske: postaranje, pomlajevanje, deformacija obraza, ponazoritev raznih bolezni itd. Delavnica bo povsem praktičnega značaja, saj bodo vse pristope in metode udeleženci izvajali na sebi in drugih soudeležencih.

 

več>>

 

ZAKLJUČENA IZOBRAŽEVANJA 2016 / 2017

 

 

Rok za prijave: 19. junij 2017

POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE

SMEŠNO IN KOMIČNO – delavnica gledališke igre in režije

Koper, 3. – 8. 7. 2017

Delavnica je namenjena mentorjem, režiserjem, igralcem mladinskih in odraslih gledaliških skupin. V majhnih skupinah skozi praktično individualno in skupinsko delo udeleženci pridobivajo in poglabljajo svoje znanje. Delavnica je namenjena tako popolnim začetnikom, kot tudi tistim, ki že imajo določeno gledališko znanje in bi ga želeli še dopolniti. Obseg delavnice je 40 ur.

 

več >>

 

 

 

Rok za prijave: 3. avgust 2017

MEDNARODNE POLETNE  GLEDALIŠKE DELAVNICE

Izola, 14.–19. 8. 2017

Delavnice najrazličnejših gledaliških in lutkovnih tehnik in praks: gledališka igra, muzikal, fizično gledališče, improvizacijsko gledališče, lutkovna animacia in performans. Predavajo priznani mentorji iz Slovenije in tujine.

 

več >>

 
Motivirajmo učence!

MOTIVIRAJMO UČENCE!
– delavnice gledališke pedagogike

IMPROVIZACIJSKO GLEDALIŠČE V ŠOLI – nadaljevalna delavnica (mentorica: Sara Šoukal)
Ljubljana, 18. in 19. marec 2017

AVTORSKO GLEDALIŠČE (mentor: Marko Bratuš)
Maribor, 25. in 26. marec 2017

več>>

   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. ODER JE VAŠgledališka in folklorna dejavnost
17. in 18. marec 2017, Ljubljana;

2. MASKA V GIBU– plesna in likovna dejavnost
24., 25 in 26. marec 2017, Ljubljana;

3. USTVARI PRVI FILM– filmska in glasbena dejavnost
31. marec in 1. april 2017, Ljubljana;

4. PLES V GLASBI, GLASBA V PLESU– plesna in glasbena dejavnost
8. april 2017, Ptuj;

5. SLIŠIM BESEDE – literarna in inštrumentalna dejavnost
21. in 22. april 2017
, Ljubljana;

 

več >>

 

animacija 2

 

Rok za prijave: 27. februar 2017 oz. do zapolnitve mest

LUTKOVNA ŠOLA – ANIMACIJA: LUTKOVNA PREDSTAVA

Ljubljana, 4. marec – 22. april 2017

Lutkovna šola je namenjena vsem mentorjem, režiserjem in animatorjem otroških in odraslih lutkovnih skupin. Zasnovana je kot serija zaporednih sobotnih terminov, v katerih bodo udeleženci spoznali različne lutkovne tehnike, njihove zakonitosti, možnost uporabe ter načine animacije.
Lutkovno šolo bo vodil eden največjih mojstrov lutkovne umetnosti pri nas, animator in predavatelj na ljubljanski AGRFT Brane Vižintin.

več>>

 

ŠOLA ZA REŽISERJE

REŽIJA GLEDALIŠKE PREDSTAVE – DELO Z IGRALCEM

Ljubljana, 4. marec – 8. april 2017

Šola za režiserje je namenjena vsem mentorjem in režiserjem gledaliških skupin. Zasnovana je kot serija zaporednih sobotnih terminov, v katerih bodo udeleženci spoznali različne načine režiserjevega dela z igralcem, od predstavitve koncepta in bralnih vaj do vaj v prostoru, izdelovalnih vaj in končnega produkta – predstave.

več>>

 

 

ŠOLA ZA MENTORJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

Ljubljana, 4. in 5. ter 11. in 12. februar 2017


Šola za mentorje otroških in mladinskih gledaliških skupin je namenjena vsem mentorjem otroških in mladinskih gledaliških skupin, ki se srečujejo z naslednjimi vprašanji: - Katera besedilna predloga je primerna za našo skupino? Kako naj vzbudim in ohranjam zanimanje za izbrano besedilo v skupini? - Kako strukturirati vaje, da se otroci/mladostniki ne začnejo dolgočasiti?

več>>

 

Prijave do: 5. decembra 2016

GLEDALIŠKA REŽIJA

Dravograd, 10. in 11. december 2016

Praktična delavnica gledališke režije bo v dveh dneh predstavila celoten proces nastanka gledališke predstave in vloge režiserja: od izbire besedila in režijskega koncepta, dramaturške priprave, likovne zasnove pa vse do principov dela z igralcem, bralnih vaj, mizanscensko postavitvenih in izdelovalnih vaj. Delavnica je namenjena vsem režiserjem in mentorjem gledaliških skupin. Mentor šole bo režiser Andrej Jus.

več>>

 

ZAKLJUČENA IZOBRAŽEVANJA 2015 / 2016

 

 

Rok prijave: 8. avgust 2016

MEDNARODNE POLETNE  GLEDALIŠKE DELAVNICE

Izola, 22.–27. 8. 2016

Delavnice najrazličnejših gledaliških in lutkovnih tehnik in praks: gledališka igra, muzikal, fizično gledališče, improvizacijsko gledališče, lutkovna animacia in performans. Predavajo priznani mentorji iz Slovenije in tujine.

 

več>>


 

Rok prijave: 20. junij 2016

POLETNE GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE DELAVNICE

Koper, 4.–10. 7. 2016

Delavnice so namenjene predvsem mentorjem in režiserjem otroških, mladinskih in
odraslih gledaliških in lutkovnih skupin ter tudi igralcem in animatorjem. Teme delavnic:
gledališka igra in režija, pedagoško gledališče, lutkovna animacija.

 

več>>

 

   

 

 

Izobraževanja za mentorje in učitelje neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST

Ljubljana, od januarja do aprila 2016

 

ODER JE VAŠ - dodatni termin
- gledališka in folklorna dejavnost
13. in 14 maj 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

Zaključena izobraževanja

ODER JE VAŠ - dodatni termin
- gledališka in folklorna dejavnost
22. in 23. april 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

RIŠEMO GIB - dodatni termin
– plesna in likovna dejavnost
15. in 16. april 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

RITEM POEZIJE
– literarna in instrumentalna dejavnost
1. in 2. april 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

ODER JE VAŠ
-
gledališka in folklorna dejavnost
18. in 19. marec 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

USTVARI PRVI FILM
– 
filmska in glasbena dejavnost
4. in 5. marec 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

RIŠEMO GIB
plesna in likovna dejavnost
29. in 30. januar 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

 

več>>

 

   
Gledališka maska

OBLIKOVANJE GLEDALIŠKE MASKE

(mentor: Matej Pajntar)

Ljubljana, 16. april 2016

Tema delavnice bo oblikovanje maske v gledališču. Udeležencem bodo poleg osnovnih prvin gledališke maske predstavljene tudi metode igralske transformacije s pomočjo maske: postaranje, pomlajevanje, deformacija obraza, ponazoritev raznih bolezni itd.

 

>> podrobne informacije