GLEDALIŠČE IN LUTKE

 

 

 

Festivali

 

 

 

47. Linhartovo srečanje
Festival gledaliških skupin Slovenije 2008


RAZPIS

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira 47. Linhartovo srečanje - Festival gledaliških skupin Slovenije. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne ljubiteljske gledališke predstave in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne gledališke produkcije.

 

Linhartovo srečanje poteka na treh nivojih: a) Območna Linhartova srečanja gledaliških skupin, b) Regijska Linhartova srečanja gledaliških skupin in c) Linhartovo srečanje - Festival gledaliških skupin Slovenije (zaključni - državni festival).

 

 

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

 

1.) Na razpis se lahko prijavijo slovenske gledališke skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, v katerih so vsi igralci ljubitelji in delujejo v Sloveniji, zamejstvu ali tujini.

 

2.) Izbor predstav bo temeljil predvsem na naslednjih merilih:
- celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,
- izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,
- kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve,
- likovna celovitost predstave; ocenjuje se ustreznost in funkcionalnost kostumskih in scenskih rešitev ter domiselnost le-teh.

 

3.) Posamezne skupine lahko kandidirajo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2007 ali 2008 in ni kandidirala za Linhartovo srečanje 2007. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno.

 

4.) Prijava predstave na Linhartovo srečanje se izključuje s prijavo iste predstave na Festival Vizije - Festival mladinskih gledaliških skupin Slovenije, Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Linhartovo srečanje nična.

 

5.) Vsaka skupina se najprej predstavi na Območnem Linhartovem srečanju svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije selektor sestavi program Regijskega Linhartovega srečanja. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za zaključni festival Linhartovo srečanje - Festival gledaliških skupin Slovenije.
Individualni ogledi predstav bodo mogoči le v izjemnih okoliščinah, o čemer odloča strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 

6.) Skupine, izbrane na Regijska Linhartova srečanja, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav posamezne regije. Skupine, izbrane na zaključni - državni Festival, bodo o izboru obveščene najkasneje do 15. julija 2008.

 

 

II. Nagrade in priznanja

 

1.) Regijski selektor po končanih ogledih vseh predstav posamezne regije nominira do pet dobitnikov priznanj regijskega selektorja v naslednjih kategorijah: najboljša glavna moška vloga, najboljša glavna ženska vloga, najboljša stranska moška vloga, najboljša stranska ženska vloga, posebno priznanje selektorja. V vsaki kategoriji lahko regijski selektor nominira le enega dobitnika. Posebno priznanje selektorja dobi dobitnik za področje, ki ni navedeno v ostalih kategorijah. Selektor nominira dobitnike v skladu s Pravilnikom o podeljevanju posebnih gledaliških priznanj na regijskih srečanjih. Priznanja regijskega selektorja niso finančno nagrajena.

 

2.) Tričlanska strokovna žirija zaključnega festivala Linhartovo srečanje - Festival gledaliških skupin Slovenije lahko podeli nagrade v obliki umetniškega kipca "Matiček" v kategorijah: Matiček za najboljšo predstavo v celoti ter do tri Matičke kot Posebno priznanje žirije.


Finančna vrednost nagrade za Najboljšo predstavo v celoti je 800 EUR, ostale nagrade niso finančno nagrajene.

 

 

III. Prijava

 

1.) Natančno izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov svoje Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (naslovi le-teh so objavljeni na spletni strani JSKD - www.jskd.si) najpozneje do 31. januarja 2008. Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.

Dodatne informacije

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

Matjaž Šmalc,
strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

 

Franci Cotman, strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

Pravilnik

 

Pravilnik