GLEDALIŠČE IN LUTKE

 

 

 

Festivali


Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije 2012
Velenje, 6.-7. junij 2012

RAZPIS

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisuje Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije. Namen srečanja je prikazati najbolj kakovostne in reprezentativne predstave otroških gledaliških skupin in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne gledališke produkcije.

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

1.) Na razpis se lahko prijavijo vse otroške gledališke skupine, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva oziroma vse predstave, v katerih so vsi igralci osnovnošolski otroci. Starost nastopajočih ne sme presegati 16 let. Morebitne izjeme odobri izključno strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

2.) Izbor bo temeljil na naslednjih kriterijih: celovitost in izvirnost predstave,

  • delo z igralci predstave – otroki; ocenjuje se kvaliteta mentorskega dela v gledališču z otroki,
  • angažiranost igralcev; ocenjuje se ustvarjalni delež in sodelovanje otrok pri sami gradnji predstave,
  • celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta in jasnost režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,
  • izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi.

3.) Posamezne skupine lahko kandidirajo s predstavo, ki je bila ali bo premierno uprizorjena v letu 2011 ali 2012 in ni kandidirala za Srečanje otroških gledaliških skupin 2011. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno.

4.) Prijava predstave na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje, Festival Vizije ali na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Srečanje otroških gledaliških skupin nična.

II. Območna, regijska in zaključno srečanje

5.) Vsaka skupina se najprej predstavi na Območnem srečanju otroških gledaliških skupin svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije selektor sestavi program Regijskega srečanja otroških gledaliških skupin. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za zaključno Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije.
Individualni ogledi predstav bodo mogoči le v izjemnih okoliščinah, o čemer odloča strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

6.) Datumi območnih in regijskih srečanj bodo objavljeni naknadno. Prijavljenim skupinam jih sporoči območna izpostava JSKD, na katere območju skupina deluje.

7.) Skupine, izbrane na regijska srečanja otroških gledaliških skupin, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav posamezne regije.

8.) Skupine, izbrane na zaključno – državno Srečanje, ki bo potekalo 6. in 7. junija 2012 v Velenju, bodo o izboru obveščene najkasneje do 15. maja 2012.

9.) Program regijskih in državnega srečanja sestavi organizator v sodelovanju s selektorjem. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnem, regijskem in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

III. Prijava

10.) Natančno izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov svoje Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (naslovi le-teh so objavljeni na spletni strani JSKD – www.jskd.si) najpozneje do 31. januarja 2012. Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.

 

Dodatne informacije

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

Matjaž Šmalc,
strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

 

Franci Cotman,

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

 

Lansko Srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin Slovenije, Ljubljana, 25. in 26. maj 2011

 

 

Prijavnica

Lansko Srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin Slovenije, Ljubljana, 25. in 26. maj 2011