GLEDALIŠČE IN LUTKE

 

 

 

Festivali

 

 

 

Festival VIZIJE
- Festival mladinskih gledaliških skupin Slovenije 2010

 

 

 

RAZPIS

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije - Festival mladinskih gledaliških skupin Slovenije. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne gledališke produkcije.

 


I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

 

1.) Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, šole, kulturni zavodi, kulturna društva iz Slovenije in zamejstva oziroma vse predstave, v katerih so vsi igralci ljubitelji. Starost nastopajočih ne sme presegati 26 let. Morebitne izjeme odobri izključno strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 

 

2.) Izbor predstav bo temeljil predvsem na naslednjih merilih:

- inovativnost; ocenjuje se inovativnost in svežina v obravnavanju problematike dela in v pristopu do gradnje predstave, dramskih karakterjev ter likovne zasnove predstave,
- kvaliteta izvedbe; ocenjuje se kvaliteta interpretacije, živost ritma predstave ter koherenca osnovne ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,
- ideja in sporočilo; ocenjuje se jasnost ideje in sporočila predstave, njena aktualnost in svežina.

 

3.) Posamezne skupine lahko kandidirajo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2009 ali 2010 in ni kandidirala za Festival Vizije 2009. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno.

 

 

4.) Prijava predstave na Festival Vizije - Festival mladinskih gledaliških skupin Slovenije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje, Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Festival Vizije nična.

 


5.) Izbor predstav za zaključni festival poteka na dveh nivojih: predselektorske oglede opravi regijski selektor, ki predlaga predstave za regijska srečanja mladinskih gledaliških skupin. Selekcijski ogledi izbranih predstav bodo potekali od 1. februarja do vključno 18. aprila 2010 na regijskih srečanjih JSKD mladinskih gledaliških skupin.


Individualni ogledi predstav bodo mogoči le v izjemnih okoliščinah, o čemer odloča strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 

 

6.) Skupine, izbrane na regijske Festivale Vizije, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav posamezne regije. Skupine, izbrane na zaključni - državni Festival, ki bo potekal od 21. do 23. maja 2010 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščene najkasneje do 30. aprila 2010.

 

 

II. Nagrade in priznanja

 

1.) Tričlanska strokovna žirija Festivala mladinskih gledaliških skupin na zaključnem festivalu lahko podeli nagrade v obliki plaket v naslednjih kategorijah: Nagrada za najboljšo predstavo v celoti, Nagrada za najbolj inovativen pristop in do dve nagradi kot posebno priznanje žirije.


Skupina dobitnica Nagrade za najboljšo predstavo v celoti dobi bon v vrednosti 300 EUR, skupina dobitnica Nagrada za najbolj inovativen pristop pa bon v vrednosti 150 EUR. Oba bona sta unovčljiva za gledališke strokovne seminarje ali delavnice v organizaciji JSKD.
Zmagovalna predstava Festivala mladinskih gledaliških skupin (dobitnica Nagrade za najboljšo predstavo v celoti) ima pravico do neposredne udeležbe na 49. Linhartovem srečanju - Festivalu gledaliških skupin Slovenije, ki bo potekalo med 30. septembrom in 2. oktobrom 2010.

 

 

III. Prijave

 

1.) Prijavnina za prijavljeno predstavo je 65 EUR. V to ceno so vključeni predselektorski in selektorski ogledi ter strokovna ocena predstave. Skupinam, ki bodo na podlagi predloga državnega selektorja izbrane na Festival mladinskih gledaliških skupin Slovenije (Nova Gorica, 21. do 23. maj 2010), organizator zagotovi brezplačno bivanje na festivalu (1 dan) in udeležbo na gledaliških delavnicah, izvedenih v okviru festivala. Na podlagi prijave JSKD izda predračun za prijavnino, ki ga mora skupina poravnati v roku 8 dni. V primeru, da skupina prijavnine ne poravna pravočasno, je prijava nična.

 

 

2.) Natančno izpolnjeno prijavnico s podatki o plačniku prijavnine pošljite na naslov Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana najpozneje do 31. januarja 2010. V primeru, da prijavljate več predstav, za vsako izpolnite svojo prijavnico. Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.

 

 

Dodatne informacije

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

Matjaž Šmalc,
strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

 

Franci Cotman,

strokovni sodelavec za multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si