Območna izpostava Pesnica

 

Območna izpostava Pesnica s svojim delovanjem pokriva življenjski, politični in kulturni prostor, ki ga zaokrožajo tri lokalne skupnosti Kungota, Pesnica in Šentilj.

V okviru dejavnosti društev največ sekcij deluje na glasbenem področju (8 pevskih zborov, 6 malih vokalnih skupin, 2 pihalna orkestra, 1 big band, 4 rock skupine in 7 vokalno-instrumentalnih skupin, ki gojijo večvrstno glasbeno dejavnost). Sledijo pevci ljudskih pesmi, ki delujejo v 6 skupinah, godci ljudskih viž ustvarjajo v 4 skupinah, na območju delujejo 4 odrasle in 7 otroških folklornih skupin (le te so organizirane v osnovnih šolah). V dveh društvih se goji ljubezen do zbiranja starin v okviru etnološke dejavnosti. Gre za zbiranje strojev, orodij, pripomočkov…, ki so jih na pretežno kmečkem okolju tod uporabljali nekoč, za popis odkritega in organizacijo predstavitve eksponatov širši javnosti v t.i. etno muzejih na prostem.

Pri izvajanju programa sledimo smernicam centralne službe JSKD, medobmočne koordinacije Maribor, potrebam tukajšnjih društev in skupin, lokalnih skupnosti in drugih organizacij.

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo za leto 2018

Poslovno poročilo za leto 2017

Poslovno poročilo za leto 2016

Poslovno poročilo za leto 2015

Poslovno poročilo za leto 2014

Poslovno poročilo za leto 2013

Poslovno poročilo za leto 2012

 

Vodja območne izpostave

 

 

 

Sabrina HUDALES

T: 02 654 31 40

E: oi.pesnica@jskd.si

 

 

Prireditve
Izobraževanja