Območna izpostava Lendava

Izpostava JSKD Lendava opravlja povezovalne, svetovalne in z zakonom določeno dogovorjene naloge za občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje. Na svojem območju podpira dejavnost 42 društev, ki združujejo preko 1.750 članov.


V letu 2013 bomo pripravili vse območne prireditve in več regijskih srečanj: literarni natečaj, regijsko srečanje folklornih skupin manjšinskih etničnih skupin, regijsko srečanje odraslih folklornih skupin, regijsko srečanje vrtčevskih folklornih skupin, revijo pihalnih orkestrov in Družina poje.


Vsako leto v decembru pripravimo skupno prireditev Praznujmo skupaj, na kateri se predstavijo vse skupine, ki se v tekočem letu uvrstijo na regijska ali državna srečanja.
Vse naše prireditve so medijsko dobro podprte in odmevne v širši javnosti. Tudi v bodoče se bomo trudili skupaj s soorganizatorji ohranjati in kvalitetno promovirati lljubiteljsko kulturo naše izpostave.

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo OI Lendava za leto 2013

 

 

 

Vodja območne izpostave

 

 

 

 

 

Janja MAGDIČ

T: 02 578 85 36

E: oi.lendava@jskd.si

 

 

Prireditve
Izobraževanja