RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

Regijske tematske razstave 2017 in Državna tematska razstava 2018

 

R A Z P I S

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira 6. državno tematsko razstavo Velika črta.

Izbrano temo ponuja kot izziv, ki lahko ustvarjalcem razširi likovno in miselno obzorje in jih spodbudi k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja.

Namen razstave je prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti.

Tematska razstava poteka na dveh ravneh:

  • - regijske tematske razstave v letu 2017

  • - državna tematska razstava v letu 2018.

I. Pogoji za sodelovanje in sistem izbora

 

1. Na razpis se lahko prijavijo odrasli likovni ustvarjalci iz Slovenije ter Slovenci, ki delujejo v zamejstvu ali tujini. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru društev, vendar se morajo na razpis prijaviti kot posamezniki.

 

2. Vsak avtor lahko sodeluje z enim likovnim delom.

 

3. Naslov regijskih tematskih razstav in 6. državne tematske razstave je Velika črta.

 

4. Natečaj je tematski. Tema je črta na velikem formatu:

pri dvodimenzionalnih nosilcih mora imeti vsaj ena stranica dolžino 100 cm, druga je lahko poljubna, vendar naj ne presega 100 cm. Dovoljene so vse podlage in vse tehnike (svinčnik, oglje, čopič, trstika, prsti, dripping, šivanje, fotografija ...). Dovoljene so vse teme (krajina, portret, tihožitje, abstraktno, fantazijsko ...). Risbe so lahko enobarvne, večbarvne, narejene v mešanih tehnikah ali s plastenjem, vendar na enem nosilcu. Risba je lahko dopolnjena s slikarskimi, kolažnimi ali drugimi likovnimi elementi, vendar mora biti risba osnovna, prevladujoča in jasno razvidna prvina likovnega dela.

pri tridimenzionalnih delih naj bo ena stranica dolga 100 cm, ostale so poljubne (a naj ne presegajo 100 cm). Možne so vse tehnike, ki omogočajo ustvarjanje tridimenzionalnih del s poudarjenim elementom linije (žica, vrv, les, ...). Dovoljene so vse teme. Linija mora biti prevladujoč element skulpture, večje polne površine, vključno s podstavki naj ne presegajo 30% celotnega dela (merjeno v prostornini). Pri instalacijah, oz. delih, ki vključujejo poseg v prostor, drugačen kot pri klasičnih kipih, naj celotna postavitev ne presega prostora, ki v katerokoli smer meri več kot 150 cm. Odstopanja od teh pravil so možna le ob tehtni dodatni obrazložitvi (npr. projekcija, sence kot del projekta ipd.). Tudi pri instalacijah mora biti poudarek na elementih linije.

pri digitalnih in video projektih je za realizacijo dovoljeno uporabiti več ekranov/projekcij, če ti skupaj sestavljajo ustrezno celoto. Večji del digitalnega ali video zapisa morajo predstavljati elementi linije. Dovoljene so tudi animacije.

 

4. Teža posameznega dela ne sme presegati 10 kg.

 

5. Vsako delo mora biti opremljeno za razstavljanje in transport.

 

6. Pri zboru za regijske in kasneje državno razstavo bodo selektorji upoštevali naslednje kriterije:

  • - ustreznost razpisanim določilom: velikost nosilca, razmerje med linearnimi in nelinearnimi elementi,

  • - likovna dovršenost,

  • - izvirnost.

II. Regijske razstave

 

7. Regijske razstave bodo organizirane do konca leta 2017.

 

8. Prijavljenim ustvarjalcem datum in kraj regijske razstave sporoči območna izpostava JSKD, na katere območju delujejo.

 

9. Regijska koordinacija določi selektorja, ki bo izbral dela za regijsko razstavo, napisal spremni tekst ter sodeloval pri postavitvi in odprtju razstave.

 

III. Državna razstava

 

10. Regijske razstave si bo ogledal državni selektor in izbral dela za državno razstavo.

 

11. Najkasneje en mesec po ogledu zadnje regijske razstave bodo o izboru del obveščeni vsi izbrani avtorji in območne izpostave, od koder prihajajo.

 

12. Državna razstava bo spomladi 2018.

 

13. Ob razstavi bo izšel katalog z reprodukcijami vseh izbranih del.

 

14. Likovna dela ostanejo last avtorjev in organizator jih avtorjem vrne po koncu projekta.

 

IV. Izobraževanje

 

15. Med marcem in junijem 2017 bodo po regijah organizirana predavanja, ki bodo dodatno osvetlila razpisano temo.

 

16. Razpisana tema je izhodišče regijskih likovnih delavnic v letu 2017.

 

V. Prijava

 

17. Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

 

e-prijava

 

18. Prijavnico je potrebno izpolniti do roka, ki ga je določila območna izpostava JSKD na območju, na katerem se prijavljate.

 

KOORDINACIJA
ROK ZA PRIJAVO
CELJE
1. september 2017
DOLENJSKA, BELA KRAJINA, POSAVJE
1. september 2017
GORENJSKA
1. september 2017
JUŽNA PRIMORSKA
15. maj 2017
KOROŠKA
31. julij 2017
MARIBOR
1. september 2017
OSREDNJA SLOVENIJA
25. avgust 2017
POMURJE
1. september 2017
PTUJ
2. oktober 2017
SEVERNA PRIMORSKA
1. september 2017

 

 

Dodatne informacije

Andreja KOBLAR PERKO

samostojna strokovna svetovalka
za likovno dejavnost

 

T: (01) 2410 515
F: (01) 2410 510
E: andreja.koblar@jskd.si

 

 

e-prijava

 

 

Arhiv

 

Državna tematska razstava 2016

 

Državna tematska razstava 2014

 

Državna tematska razstava 2012 (Tekst v podobi)