LITERATURA /NATEČAJI /2017

 

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO SAMOZALOŽNIŠKO KNJIGO V LETU 2017

 

Revija Mentor, ki deluje v okviru Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, razpisuje natečaj za najboljšo leposlovno knjigo, izdano v samozaložbi, z letnico 2017.

Natečaj je namenjen vsem avtorjem, ki so lani sami izdali pesniško zbirko, prozo ali zbirko dramskih besedil, napisano v slovenščini, in so sami plačali zanjo stroške ali so del stroškov za tisk dobili s pomočjo sponzorjev.

Knjige (1 izvod) je treba poslati na naslov JSKD, revija Mentor, Štefanova 5, 1000 Ljubljana do ponedeljka, 23. aprila 2018 – SVETOVNI DAN KNJIGE IN AVTORSKIH PRAVIC, podatke pa vpisati v e-prijavo (najkasneje do 23. aprila 2018):

 

e-prijava

 

Rezultati bodo znani do jeseni, objavljeni pa bodo na spletni strani JSKD, www.jskd.si (Literarna dejavnost). Vsi prijavljeni boste obvestilo o izboru dobili po elektronski pošti, vabilo na podelitev priznanj pa tudi po klasični pošti.

Najboljši avtor bo za nagrado dobil recenzijo v reviji Mentor v letu 2018 in priznanje na podelitvi ob državnem srečanju literatov seniorjev – V zavetju besede 2018, v soboto, 24. novembra 2018, na Vrhniki.

Knjige bo pregledala in izbirala komisija, v kateri sta pisatelj in dramatik Goran Gluvič, ter urednica revije Mentor, Barbara Rigler.

 

Dodatne informacije

mag. Barbara RIGLER

samostojna strokovna svetovalka
za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si


 

e-prijava