Projekti v teku

 

Projekt Culture Guides

 

 

“Develop Culture Guide services for marginalised social groups” is residential 4-days in-service training course.

The course was developed during the EU Grundtvig Multilateral Project carried out in Oct 2013 – Dec 2015, entitled “GUIDE – Culture guides for marginalised social groups”. For more infor-mation about the project, see the project website - www.cultureguides.eu

The course is arranged to gain benefits from shared experiences between the group of man-agement staff and volunteers. All participants will thereby share common lectures, plenum meetings, and joint social and cultural activities.

The course will take place from Sunday, 3 July 2016, 4 pm, to Wednesday, 6 July 2016, 8 pm, in Koper, Slovenia.

 

Application form is on next link:

 

application form

 

Programme

 

About workshops and mentors

 

 

 

 

V okviru programa Grundtvig sodelujemo tudi pri mednarodnem projektu Culture Guides, ki se prične v letu 2013 in bo trajal do konca leta 2015. Projekt je namenjen tako organizacijam s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kot tudi posameznikom – prostovoljcem, ki želijo skozi kulturo delovati z marginaliziranimi in ranljivimi družbenimi skupinami. V okviru projekta Kulturni vodiči bodo organizirane delavnice, seminarji in posveti, ki bodo udeležencem (prostovoljcem) omogočili pridobiti ustrezna znanja in veščine za tovrstne aktivnosti. Ključni namen je povečevanje dostopnosti do kulturnih
dobrin ter omogočanje kulturne ustvarjalnosti tudi skupinam prebivalcev, ki iz različnih socialnih vzrokov ali družbenega statusa težje dostopajo do kulturne ponudbe.

 

Projekt kulturnih vodičev predstavlja novo priložnost za izobraževanje mladih na področju kulture, promociji kulturne dediščine in kulturne ustvarjalnosti ter približevanju kulturne ponudbe ljudem, ki običajno nimajo možnosti sodelovati pri ustvarjalnih aktivnostih. Zelo smo veseli, da lahko kot partnerji sodelujemo v širšem evropskem projektu. Kulturni vodiči je projekt, ki s svojo idejo in programsko zasnovo ponuja veliko možnosti za promocijo kulturnih aktivnosti ter možnosti za afirmacijo ljudi kot ustvarjalnih posameznikov, ki skozi kreativne procese izboljšujejo svoje sposobnosti ter svoj položaj v družbi. Projekt vidimo kot priložnost, da se kultura, posebej ljubiteljska, uveljavi kot dobrina in kot pomemben, celo ključnega elementa kvalitete življenja posameznika in razvoja družbe.

 

V okviru evropskega projekta Kulturni vodiči je izšel priročnik Kulturni vodiči tudi v slovenskem jeziku. Priročnik poleg vsebinskega pregleda projekta v vseh 5 partnerskih državah prinaša tudi bogate izkušnje udeležencev in organizatorjev, koristne napotke in predvsem ideje in predloge za izboljšave za bodoče izvajalce podobnih projektov.

 

Menimo, da je vsebina priročnika Kulturni vodiči zasnovana tako, da bo uporabna za vse tiste ustvarjalce, organizatorje, prostovoljce in druge, ki si na področju ljubiteljske kulture in ustvarjanja želite tudi večjega sodelovanja z drugimi organizacijami ter si prizadevate za povezovanje kulture z ostalimi družbenimi področji.

 

Priročnik (2MB, pdf)

 

Dostop do spletne strani:

 

Všečkajte našo facebook stran:

Facebook Culture Guides na Facebooku

Dodatne informacije:

Marjeta TURK, pomočnica direktorja za splošne zadeve

T: 01 24 10 524
E: marjeta.turk@jskd.si

 

 

 

 

KULTURNI VODIČI NA KROMBERKU,
1. 6. 2014

KULTURNI VODIČI V NOVI GORICI,
17. 9. 2014

KULTURNI VODIČI V GRAHOVEM OB BAČI,
13. 5. IN 3. 7. 2014

KULTURNI VODIČI NA LOKVAH,
20. - 22. 6. 2014

KULTURNI VODIČI V GROSUPLJEM,
10. 10. 2014

 

 

Facebook Culture Guides na Facebooku