IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2016/17

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

2. ZVEN GIBA – glasbena in plesna dejavnost (Ljubljana)

29. in 30. marec 2019
rok prijave: 15. marec 2019
cena: 90 EUR (z DDV)

O delavnici

Izobraževanje podaja vpogled v glasbo iz zornega kota plesalca ter metode za poučevanje plesa v vrtcih in šolah v odnosu do nje. Razvija muzikaličnost in je primerna za začetnike, kot tudi poznavalce, vseh plesnih zvrsti.

V delavnici bomo obravnavali vpliv razumevanja razvojnih in kulturoloških ozadjih glasbe in plesa ter odnosa med parametri zvoka (trajanje, tonska višina, amplituda, harmonski profil) in značilnostmi telesa v gibanju (prostor, teža, čas, tok) na plesno in glasbeno ustvarjalnost.
V prvem delu delavnice,  bomo pridobili uvid v gradnike glasbe (ritem, artikulacija, dinamika, melodija, harmonija, instrumentacija, tekstura, ambient in poezija) in možnosti njihove uporabe pri pouku plesa ali glasbe.

V drugem delu delavnice, bomo poglobili znanje o (1) artikulaciji; kontinuiteti posamičnega zvoka ali giba ter prehodih med njimi, (2) dinamiki; zvočnem in gibalnem volumnu ter heterogenosti homogene plesno-glasbene strukture, (3) individualnih zemljevidih glasbe in plesa; „enoti“ kot osnovi zaznavanja, prepoznavanja, razumevanje in komunikacije ter o vplivu le teh na ritem in ritmičnost plesanja in muziciranja.

Delavnica bo potekala v odprtem in vključujočem okolju raziskovanja in odkrivanja z auditornim, vizualnim in taktilnim opazovanjem, vajami za krepitev zaznavanja notranjih in zunanjih telesnih dražljajev ter, posledično, plesne ustvarjalnosti, kot tudi tehnike. V pouku se bosta prepletala praktično in teoretsko delo, predavanja in vaje. Zato sta za delavnico priporočena (večplastna) telovadna oprema ter zvezek in pisalo (telefon, tablica, računalnik).
Ob koncu delavnice bodo udeleženci prejeli skripto obravnavanih snovi.

Življenjepis vodje delavnice

Ivan Mijačević, skladatelj, koreograf, plesalec in pedagog, v postopku habilitacije za univerzitetnega docenta, se je izobraževal na vzgojiteljeskem oddelku III. Gimnazije Maribor, Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, oddelku za glasbo Pedagoške fakultete Maribor, na salzburški eksperimentalni akademiji za ples ter magistriral na Akademiji za glasbo in ples Köln.

Sodeluje v umetniških kolektivih sz3, inability crew, danceCO, v dramskih in nedramskih gledališčih koreografira in ustvarja oderski gib ter nastopa v plesnih predstavah. V minulih dveh letih je, med drugimi, v SNG Drama Ljubljana ustvaril glasbo za predstavi Ljudski demokratični cirkus Sakešvili in Županova Micka ter v SNG Drama Maribor in v Lutkovnem gledališču Maribor koreografijo in oderski gib za predstave Fant, dekle in gospod, Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa? ter Polž na potepu na kitovem repu.

Poglobljeno raziskuje odnos glasbe in plesa, kar (je) kot poseben učni predmet predava(l) na SEAD, Akademiji za glasbo in ples Köln, Akademiji za glasbo in dramsko umetnost Frankfurt na Maini, Državni akademija za ples v Rimu, Performact, Jeruzalemski akademiji za glasbo in ples, Akademiji dramskih umetnosti Zagreb, AMEU – ECM Akademiji za ples, SVŠGUGL – Praktikum ter WDSF – Plesna Zveza Slovenija.

Izobraževanje traja 16 pedagoških ur. V skladu z 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se ostala izobraževanja ovrednotijo z 1 točko.

Cena izobraževalnih modulov je 90,00 EUR (z DDV). Pri vpisu iste osebe na dva izobraževalna modula, priznamo 10% popust, pri vpisu treh 15% popust in pri vpisu štirih ali petih izobraževalnih modulov 20% popust.

V primeru prenizkega števila prijav na posamezen izobraževalni modul (manj kot 12) lahko organizator odpove njegovo izvedbo.

E-prijavnico lahko najdete na spodnji povezavi:

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

Informacije in prijave


Kontaktna oseba:

Miha Banovec

miha.banovec@jskd.si

01 2410 517