ORGANIZACIJA SKLADA /SEKRETARKA NS

 

Sekretarka Nadzornega sveta

 

Sekretar Nadzornega sveta nudi strokovno in organizacijsko podporo Nadzornemu svetu JSKD, skrbi za pripravo gradiv, zapisnikov in ostale dokumenatcije povezane z delovanjem nadzornega sveta in sklada.

 

 

 

Marjeta Pečarič

pomočnica direktorja za razvojne projekte

T: 01/ 2410 530
F: 01/ 2410 510

E: marjeta.pecaric@jskd.si

 

 

 

PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA SKLADA