ORGANIZACIJA SKLADA /TAJNIŠTVO

 

Tajništvo

 

 

 

Suzana Anderlič

 

 

Suzana Anderlič

vodja glavne pisarne

 

T: 01/ 2410 506
F: 01/ 2410 510

E: suzana.anderlic@jskd.si

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA SKLADA