ORGANIZACIJA SKLADA / PRAVNA PODLAGA DELOVANJA

Pravna podlga delovanja sklada

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JSKD (velja od 15. 9. 2016)

 

STRATEŠKI NAČRT 2015-2020

 

ZAKON O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št. 29/10)

 

AKT O USTANOVITVI JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št.72/10)

 

PRAVILNIK O USTANOVITVI SVETOV OBMOČNIH IZPOSTAV JSKD (10. 5. 2011)

 

PRAVILNIK O NAČINU DELA STROKOVNO-PROGRAMSKIH KOMISIJ JSKD (23. 2. 2011)

 

STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA NA JSKD

 

PRAVILA IZDAJATELJA revij Naši zbori, Mentor in Folklornik ter drugih medijev, ki jih izdaja JSKD (1. 10. 2017)