ZALOŽNIŠTVO

SEZONA 2016/2017

 

V okviru založništva poskušamo zapolniti veliko vrzel pomanjkanja strokovne literature s področja sodobnega plesa in s svojimi publikacijami vplivali na razvoj področja ter društvom in posameznikom na teoretični in praktični ravni približati plesno umetnost.

 

Rok Vevar
ODISEJEV POVRATNIK: KSENIJA HRIBAR,
LONDON CONTEMPORARY DANCE THEATRE (1967–1974) IN PLESNI TEATER LJUBLJANA (1985–1999)

Ljubljana, november 2017

Sozaložniški partner: Maska


Knjiga Odisejev povratnik (poimenovana po predstavi Ksenije Hribar in Plesnega Teatra Ljubljana iz leta 1989) je načrtovana kot zgodovinska monografija o tem, kako je s koreografinjo Ksenijo Hribar (1938–1999) ameriški moderni ples prek Velike Britanije v posebnem koreografskem žanru plesnega gledališča opravil pot do Slovenije. Sredi 80. let je v Sloveniji ponovila londonsko izkušnjo vzpostavljanja sodobnoplesnega konteksta z vsemi produkcijskimi elementi (izobraževanje in pedagoško delo, stanovsko društvo, vzgoja koreografskih in plesnih kadrov, infrastruktura, produkcija in postprodukcija, vzgoja občinstev itn.) ter med drugim ustanovila Plesni teater Ljubljana, kjer je med letoma 1983 in 1998 koreografirala vrsto predstav.

Odisejev povratnik, druga knjiga trilogije Povečava: Ples 1904–2010 bo lepo prikazala razlike med dvema plesnima paradigmama na Slovenskem, ki jih zastopata personi Žive Kraigher (plesni ekspresionizem) ter Ksenije Hribar (plesni modernizem). Če je Živa Kraigher izrazito pomembna za vzpostavitev izobraževalnih sistemov na področju sodobnega plesa, so koreografsko-gledališki postopki Ksenije Hribar neposredna izpeljava, transformacija in realizacija njenih britanskih izkušenj v slovenskem prostoru: s svojim delom je vzgojila vrsto koreografov, ki so danes temeljna imena domačega sodobnega plesa (Sinja Ožbolt, Tanja Zgonc, Iztok Kovač, Brane Potočan, Brane Završan, Mateja Bučar idr.).

 

ZGODBA O NAŠEM PLESU:
ŽIVA KRAIGHER (delovni naslov)

Ljubljana

Knjiga govori o začetnem razvoju izraznega plesa na Slovenskem v obdobju 1935–1989 in še kasneje – v obsegu, kolikor ga je avtorica lahko osebno spremljala. Avtorica opisuje svoje plesno šolanje, svoja pedagoška načela in metode. Opiše tudi svoje številne koreografije v letih od 1957 do 1989 in doda odmeve nanje v tisku in v javnosti. Ob koncu opiše še nekatere stvaritve svojih pomembnejših učenk ter širok razmah ljubiteljskega plesa, ki se je pod okriljem Zveze kulturnih organizacij oziroma Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenije razvijal od konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja dalje.

 

 

PUBLIKACIJE NA ZALOGI


Vse publikacije plesne dejavnosti, ki so na zalogi, lahko S KLIKOM na spodnji gumbek kupite v naši spletni knjigarni: