PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

ZBOROVSKA GLASBA / REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI

 

Razpis

SOZVOČENJA 2014

6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI

SREDNJEŠOLSKIH IN ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB

 

1. POGOJI SODELOVANJA

K prijavi vabimo vse srednješolske (pomutacijske) in odrasle zasedbe (male pevske skupine in zbore), ki so dosegle najmanj bronasto priznanje na regijskih tekmovanjih 2013 / ali so sodelovali na Naši pesmi 2014 / ali na 23. Reviji Zagorje ob Savi 2014 / ali pa so jih na regijski oz. državni nivo predlagali strokovni spremljevalci na območnih revijah v letu 2014.
Nastopajoče zbore bo izbral umetniški svet glede na kvaliteto zbora, zanimivost sporedov in število prijav.
V primeru, da bo prijavljenih zborov preveč, imajo prednost pri prijavi tisti zbori, ki bodo prijavili zanimivejši spored.

 

2. SPORED NASTOPA

- mora biti čim bolj zanimivo tematsko zaokrožen,

- mora imeti kratek naslov, ki opredeljuje izbrano temo/vsebino.

- celotni nastop (s predvidenimi aplavzi, prihodom in odhodom na oder) pa naj v skrajnem primeru traja največ 18 minut.

Sporedi z bolj premišljenimi in domiselnimi povezavami imajo prednost pri uvrstitvi na prireditev.
Avtorjem treh najbolj tematsko izvirno povezanih in utemeljenih sporedov bodo lahko podeljene denarne nagrade.

 

MOŽNOSTI ZA OBLIKOVANJE SPOREDA

te so mnogotere, zato zaradi lažje orientacije in kot nadaljnjo spodbudo za nove ideje pri izbiri sporedov, navajamo nekaj izhodišč:

 • - slogovna opredelitev (renesansa, barok, romantika, itd.), navznoter tega: npr. posvetne ali sakralne skladbe,

 • - skladateljsko ime (skladbe istega skladatelja, npr. ob kaki njegovi obletnici),

 • - pesniško ime (skladbe na besedila pesnika, npr. ob kaki njegovi obletnici),

 • - tematski sklopi z ozirom na vsebino skladb, npr.: socialne, stanovske, balade, ljubezenske, dekliške, otroške, vojaške, šaljive, pivske itd.). Navznoter te tematike se lahko odločamo med komponiranimi in izvirnim ljudskim večglasjem ter priredbami ljudskih ali ponarodelih,

 • - po obliki skladb: male in razširjene pesemske oblike, variacije, rondoji, moteti, madrigali, skladbe s solistom, skladbe z instrumentalno spremljavo,

 • - dodatne možnosti: operni zbori, humor v glasbi, musical, znotraj pripravljenega zbora se glede na prijavljeni spored lahko oblikujejo tudi različne zasedbe (npr. v mešanem zboru moški ali ženski sestav, mala pevska skupina (za npr. madrigal),

Bodite izvirni!

 

OMEJITVE

Edina omejitev pri sestavi sporeda je, da mora biti izveden brez ozvočenja pevcev.

 

Nasveti:

 • - zborovodje naj se izogibajo zgolj enotematskih povezav oz. zunanjih spodbud (npr. izključno renesansa, izključno ljudske pesmi, izključno pesmi o živalih, izključno sakralna glasba, izključno pesmi o rožah...). Svetujemo, da med njimi iščejo DODATNE povezave: predmetne, vsebinske, kompozicijske, oblikovne, po namembnosti …,

 • - na spletni strani

http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/sozvocenja_12/uvod_sozvocenja_12_sklepni_koncert.htm si lahko ogledate nagrajene sporede iz leta 2012, ki naj vam bodo v oporo, če še ne veste, kako se lotiti tematskega snovanja,

 • - zbori, ki se prvič prijavljate na Sozvočenja se lahko s svojimi osnutki tematskega sporeda pred poletnimi počitnicami obrnete po pomoč na naš naslov: mihela.jagodic@jskd.si. Pomagali vam bomo z napotki.

 

Razno:
Zbor ima lahko svojega povezovalca sporeda.
Organizator je dolžan zagotoviti le klavir – morebitne ostale inštrumente si morajo zbori priskrbeti sami.

 

Obrazložitev sporeda:
K izbranemu sporedu morate napisati obrazložitev projekta, ki jo bomo predstavili na koncertu in objavili na spletni strani. V njej opišite komentar/razlago za izbor tematike, skladb, notranje povezave med njimi. Zaradi maloštevilnih kvalitetnih obrazložitev na dosedanjih Sozvočenjih vas prosimo za tehtnejše prispevke, ki bodo naknadno le lektorsko pregledane.

 

3. STROKOVNO SPREMLJANJE KONCERTOV

Nastope bosta spremljala dva strokovna spremljevalca. Nastopov ne bosta ocenila s številčno oceno, ampak bosta ocenila tematsko zaokroženost sporeda in interpretacijo izvedenega sporeda.

 

4. PRIZNANJA IN NAGRADE

4.1. Priznanja in nagrade zborom

Prve nagrade regijskih Sozvočenj:

Po en zbor, ki bo kvalitetno izvedel zanimivo izbrani spored, se bo uvrstil na sklepni koncert, ki bo posvečen obeležitvi svetovnega dneva zborovskega petja, 13. decembra v veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani, skupaj z zbori, ki bodo izbrani v ostalih regijah.

 •  

 • Dodatne nagrade regijskih Sozvočenj:

 • - enodnevne intenzivne vaje za perspektivno zasedbo z enim od slovenskih (ali tujih) zborovodij ali mentorjem za vokalno tehniko po izboru zbora v letu 2015 - organizator letošnjih regijskih Sozvočenj krije stroške gostujočega mentorja v bruto znesku 400 €.  Zbor prejme tudi vstopnice po simbolični ceni po 2 € za vsakega pevca za cel prosti ali cel obvezni program tekmovanja Maribor 2015. Zbor bomo izbrali med tistimi, ki se boste prijavili kot kandidati za nagrado (glej PRIJAVNICO).

 • - 200 € za nakup notne literature, strokovne literature ali zborovskih zgoščenk v letu 2015 zasedbi po izboru strokovnih spremljevalcev,

 • - med nenagrajenimi zbori bomo izžrebali en zbor, ki bo prejel brezplačne vstopnice za sklepni koncert Sozvočenj v veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani, 13. decembra 2014 in en zbor, ki bo prejel brezplačne vstopne za otvoritveni koncert 12. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2015, ki bo 10. aprila 2015,

 • vsak zbor prejme priznanje za sodelovanje.

 • Nagrade sklepnega koncerta

 • - 500 € enemu zboru z zanimivejšim sporedom in kvalitetno izvedbo (po izboru strokovnih spremljevalcev),

 • - Radio Slovenija nagrajuje zbore sklepnega koncerta z arhivnim snemanjem. Snemanje vsaj štirih skladb - in ne istega sporeda kot na koncertu v Ljubljani - bo mogoče izkoristiti do decembra 2015,

 • - zbor prejme tudi brezplačne vstopnice za finale 12. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2015, ki bo 12. aprila 2015,

 • - vsak zbor prejme priznanje za sodelovanje.

 

4.2. Priznanja in nagrade zborovodjem

 • - zborovodje zborov oz. avtorji projektov, ki ne bodo izbrani za sklepni nastop v Ljubljani, pa so sestavili zanimive sporede, bodo na sklepnem koncertu prejeli posebna priznanja,

 • - strokovni spremljevalci lahko zborovodjem oz. avtorjem projektov podelijo do tri denarne nagrade po 300 € za vzorne sestave sporedov z obrazložitvami,

 • - zborovodje zborov, ki bodo izbrani za nastop na sklepnem koncertu Sozvočenj, 13. decembra 2014 v Ljubljani, bodo na otvoritvenem koncertu 12. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2015 izbrali zbor, ki je pripravil najbolj izviren koncept in prepričljiv nastop.

5. PRIJAVE

Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Na ovojnico pripišite še: 6. regijska revija SOZVOČENJA in v (oklepaju) navedite kraj koncerta.


Prijavo morate poslati najpozneje do petka, 3. oktobra 2014.
Vsebina prijave:

a.) prijavnica in

b.) priloge:

- zvočni posnetek najmanj dveh skladb, posnetih na avdio kaseti ali zgoščenki v času od 1. januarja 2014 do prijave (lahko je tudi delovni posnetek z vaje). Pošljejo ga le zbori, ki so v letu 2014 sodelovali na območni reviji, regijskih ali državnih prireditev v letih 2013 in 2014 pa se niso udeležili.

 • - obrazložitev sestave sporeda v dolžini najmanj 10 in največ 15 tipkanih vrstic. Kopijo obrazložitve sestave sporeda pošljite tudi na elektronski naslov: mihela.jagodic@jskd.si

 • - gradivo za predstavitev zbora (kratka, berljiva predstavitev delovanja (ne le golo naštevanje dosežkov) – do 10 tipkanih vrstic – pošljite na e-mail mihela.jagodic@jskd.si). Daljših tekstov ne bomo upoštevali!

 • - izvod dobro čitljivih partitur predloženega sporeda. Sprejeti zbori bodo kasneje dolžni poslati še dva izvoda skladb za strokovna spremljevalca. Fotokopije bodo takrat dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu!

 

Vsi prijavljeni zbori bodo do srede, 15. oktobra 2014, prejeli pisno odločitev o sodelovanju na prireditvi na svoj elektronski naslov.
Organizator bo plačal stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovil brezplačno malico.

 

Dodatne informacije

 

 

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si