tekmovanje
2011

"Gallus"

galerija &
video

organizacija

mednarodno
članstvo

mediji

arhiv
tekmovanj

JSKD - 11. mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor 2011
Štefanova 5, 1000 Ljubljana
tel: +(386) 1 24 10 525  fax: +(386) 1 24 10 510,
e-pošta:  mihela.jagodic@jskd.si     http://www.jskd.si/maribor2011

Maribor 2011

novice

GRAND PRIX

Nedelja, 17. april 2011

12.00: Unionska dvorana:

1. Via-nova-chor München, conductor Florian Helgath, Munich, Germany
2. University of East Chorale, conductor Anna Tabita Abeleda – Piquero, Manila, The Philippines
3. Sofia Vocalensemble, conductor Bengt Ollén, Stockholm, Sweden
4. Ateneo de Manila College Glee Club, conductor Maria Lourdes V. Hermo, Manila, The Philippines
5. El León de Oro, conductor Marco Antonio García de Paz, Luanco, Asturias, Spain

 

I. PRAVILA TEKMOVANJA

1. PRIJAVA - UDELEŽBA

11. mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor 2011 je namenjeno ženskim, moškim in mešanim zborom.
Na tekmovanju lahko sodelujejo izključno ljubiteljski zbori.
Zborovodje in morebitni instrumentalisti so lahko poklicni glasbeniki.
Število pevk in pevcev je omejeno: v zboru lahko nastopi najmanj 16 in največ 48 pevcev.
Število sodelujočih zborov je omejeno: nastopi lahko največ 12 zborov.
O sprejemu zbora na tekmovanje odloča umetniški svet tekmovanja, ki ga je imenoval organizacijski odbor. Odločitev temelji na podlagi umetniških kvalitet zbora, razvidnih iz poslane prijave.

2. PRIJAVNICA

Zbori morajo organizatorju poslati prijavo, ki vsebuje:

Sprejeti zbori morajo do ponedeljka, 21. februarja 2011, poslati še 6 izvodov tekmovalnih skladb za člane žirije in arhiv tekmovanja (fotokopije bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu). Pet izvodov not vrnemo udeležencem, en izvod ostane v arhivu tekmovanja.

II. SPOREDI

II. 1. POTEK TEKMOVANJA

Prireditev je razdeljena na tekmovalni (3 nastopi)  in netekmovalni (2 nastopa) del.

a) NETEKMOVALNI  DEL (2 nastopa):

1. netekmovalni nastop je OTVORITVENI KONCERT:

2. netekmovalni nastop:
Tisti zbori, ki se ne uvrstijo na tekmovanje za veliko nagrado mesta Maribor, so na željo organizatorja dolžni priložnostno nastopiti v Mariboru ali okolici v nedeljo dopoldne.

b) TEKMOVALNI DEL (sestavljen iz 3 nastopov):

1. OBVEZNI PROGRAM:

Program mora biti izveden a cappella. Skupna minutaža vseh treh skladb ne sme presegati 12 minut.
Zaporedje izvajanih skladb mora biti tako, kot je določeno v razpisu obveznega programa.

Izbor slovenskih sodobnih obveznih skladb bo objavljen 27. 9.  2010. Zborom bodo partiture na voljo na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija (mihela.jagodic@jskd.si.) od 4. oktobra 2010 naprej.
Po plačilu prijavnine bodo zborom brezplačno poslani originalni izvodi za vse člane zbora.

2. PROSTI PROGRAM

V prostem programu zbor predstavi umetne skladbe po lastni izbiri.

3. Tekmovanje za veliko nagrado 11.  mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011

Tekmovalo bo do 5 zborov z najvišjim skupnim povprečnim rezultatom tekmovanja v obveznem in prostem programu. Sodelujoče zbore bo potrdila žirija. Vrstni red sodelujočih zborov bo določen z javnim žrebom.

Za morebitno instrumentalno spremljavo bo na voljo klavir, drugih instrumentov organizator ni dolžan priskrbeti.

III. ŽIRIJA, OCENE

1. SESTAVA ŽIRIJE

Žirijo bo sestavljalo 5 uglednih članov, strokovnjakov za zborovsko glasbo; dva iz Slovenije, trije iz tujine.

2. DELO ŽIRIJE

Vsak član žirije oceni zbor s številčno oceno do 100. Pri ocenjevanju se upošteva:
a) tehnično pripravljenost zbora,
b) zahtevnost programa,
c) prepričljivost izvedbe.

3. RAZGLASITVE REZULTATOV

Imena sodelujočih zborov za tekmovanje za veliko nagrado bodo objavljena najkasneje uro po koncu tekmovanja v prostem programu. Ocene tekmovalnih nastopov bodo javno objavljene šele na nedeljski podelitvi priznanj.
Odločitve žirije so dokončne. Nanje niso možne pritožbe. Vsi sodelujoči zbori bodo od vsakega člana žirije prejeli tudi pisno mnenje o svojem nastopu.

IV. NAGRADE

Veliko nagrado enajstega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011 bo dobil tisti zbor, ki bo zbral najvišje povprečno število točk iz vseh treh tekmovalnih nastopov.  Zmagovalec bo nastopil na finalnem tekmovanju za Veliko nagrado Evrope 2012 (GPE 2011), ki  bo v Mariboru  22. aprila 2012.

Če si bosta dva zbora delita prvo mesto, bo za nastop na GPE 2012 izbran tisti, ki bo zmagal v več kategorijah tekmovanja.

1. DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA ZA ZBORE V TEKMOVANJU ZA VELIKO NAGRADO

Denarne nagrade:
Zborom, ki se bodo uvrstili v tekmovanje za veliko nagrado enajstega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011, bodo podeljene naslednje denarne nagrade in priznanja:

Če več zborov dobi enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednje denarne nagrade.

2. DODATNE NAGRADE IN PRIZNANJA

Vsem sodelujočim zborom bodo podeljena priznanja o sodelovanju na 11. mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor.
Na željo žirije so lahko podeljena še dodatna priznanja.

V. FINANČNE OBVEZNOSTI

1. STROŠKI BIVANJA

2. PRAVICE DO POSNETKOV

VI. URADNE ZADEVE