Razpis

16. MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJE
GALLUS – MARIBOR 2021, SLOVENIJA

   ODPOVEDANO

 

NASLOV TEKMOVANJA

JSKD
16. Mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus – Maribor 2021
Štefanova 5
1000 Ljubljana
tel: +386 (2) 23 42 117 / +386 (1) 24 10 525 / +386 (1) 24 10 506
elektronski naslov: info.maribor@jskd.si ; mihela.jagodic@jskd.si
spletna stran: http://www.jskd.si/maribor

ORGANIZATORJI

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Mestna občina Maribor
Organizacijski odbor tekmovanja
Zveza kulturnih društev Slovenije
Zveza kulturnih društev Maribor

URNIK TEKMOVANJA:

Petek, 16. april 2021

Od 13.00: sprejem zasedb, možnost popoldanske akustične vaje
Večerni netekmovalni nastop zasedb s programsko zaokroženim sporedom, značilnim za deželo, od koder je zasedba.

Sobota, 17. april 2021

Dopoldne: tekmovalni del – obvezni program
Popoldne: tekmovalni del – prosti program

Nedelja, 18. april 2021

11.00: tekmovanje za veliko nagrado 16. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2021
15.00: podelitev priznanj in nagrad
17.00: sklepno srečanje sodelujočih in pogostitev

POMEMBNI DATUMI

PREDPRIJAVA ZA NEEVROPSKE ZBORE IN VOKALNE SKUPINE

Do 30. junija 2020 – Neevropski zbori lahko zaradi pravočasnega načrtovanja turneje kadarkoli do 30. junija 2020 pošljejo predprijavo, na podlagi katere bo umetniški svet ocenil, ali zasedba dosega pričakovani nivo za sodelovanje na tekmovanju, in jo uvrstil v ožji (ne končni!) izbor. Končna uvrstitev na tekmovanje bo potrjena septembra 2020 na podlagi poslane popolne prijave in po primerjavi z ostalimi prijavljenimi zbori.

Za predprijavo morajo zasedbe izpolniti elektronski obrazec Predprijava, v katerega vstavijo naslednje gradivo:

     1) CV zbora,

     2) zvočni ali videoposnetek najmanj treh skladb, posnetih v letu 2019 ali 2020 (posnetki morajo vsebovati izvedbo a cappella vsaj treh različnih obdobij oz. slogov).

Zasedbe bodo o ožjem izboru obveščene v roku 2 tednov, nakar morajo do roka poslati popolne prijave, kot je zapisano spodaj v razdelku PRIJAVNICA.

 ZA VSE ZBORE IN VOKALNE SKUPINE

Note obveznih sodobnih slovenskih skladb:
Junij 2020 – na voljo bodo partiture obveznih slovenskih skladb

Rok prijave:
Petek, 18. september 2020 – oddana spletna prijava in prijavno gradivo
Podaljšan rok prijave za prosta mesta:
Petek, 16. oktober 2020 – oddana spletna prijava in prijavno gradivo

Objava sprejetih zasedb:
Sreda, 30. september 2020

Plačilo prijavnine:
Januarja 2021 bodo zasedbe prejele predračun za plačilo prijavnine.

Partiture in spremembe sporeda:
Petek, 12. februar 2021 – rok za oddajo partitur in najavo morebitne spremembe tekmovalnega sporeda.

PRAVILA TEKMOVANJA

I. PRIJAVA

1. UDELEŽBA

16. Mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus – Maribor 2021 je namenjeno ženskim, moškim in mešanim zasedbam ter malim pevskim skupinam.

Na tekmovanju lahko sodelujejo izključno ljubiteljske zasedbe.

Zborovodje in morebitni instrumentalisti so lahko poklicni glasbeniki.

Število pevk in pevcev je omejeno: v mali pevski skupini lahko sodeluje od 4 do 11 pevcev, v zboru pa od 12 do 48 pevcev.
Število sodelujočih zasedb je omejeno: nastopijo lahko največ 4 male pevske skupine in 8 zborov.

O sprejemu zasedbe na tekmovanje odloča umetniški svet tekmovanja, ki ga je imenoval organizacijski odbor. Odločitev temelji na podlagi umetniške kakovosti zasedbe, razvidne iz poslane prijave.

2. PRIJAVNICA

Zasedbe morajo izpolniti Elektronsko prijavnico, v katero vstavijo prijavno gradivo:

     1) zvočni posnetek najmanj treh skladb, posnetih od 1. januarja 2020 do prijave (posnetki morajo vsebovati izvedbo a cappella vsaj treh različnih obdobij oz. slogov),

     2) zanimivo fotografijo zasedbe visoke resolucije,

     3) en izvod dobro čitljivih partitur vsake prijavljene skladbe, razen slovenske obvezne skladbe.

Sprejete zasedbe bodo morale do petka, 12. februarja 2021, poslati še 5 izvodov tekmovalnih skladb za člane žirije in arhiv tekmovanja (fotokopije bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu). Originalne izvode vrnemo udeležencem.

II. SPOREDI

1. POTEK TEKMOVANJA

Prireditev je razdeljena na 1 netekmovalni in 3 tekmovalne dele:

A: NETEKMOVALNI NASTOP:
Netekmovalni nastop je otvoritveni koncert:
- zasedba mora predstaviti zaokrožen spored, značilen za deželo, od koder je zasedba (ljudska pesem, ali vokalni jazz/pop, gospel, stara glasba oz. katerakoli značilna zvrst);
- če zasedba predstavi ljudsko glasbo, sta zaželena nastop v narodnih nošah in petje na pamet;
- skupno trajanje izbranih skladb ne sme preseči 6 minut čiste glasbe;
- predstavljene skladbe se ne smejo ponoviti v tekmovalnem sporedu.

B: TEKMOVALNI DEL je sestavljen iz treh nastopov.

1. Obvezni program
- Skladba Jacobusa Handla Gallusa po lastni izbiri (ref. ed. Monumenta artis musicae Slovenie – MAMS SAZU, Ljubljana).
- Skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri, napisana do leta 1920.
- Obvezna priredba slovenske ljudske pesmi (za partituro pišite na naslov tanja.svensek@jskd.si junija 2020).
- Program mora biti izveden a cappella. Skupna minutaža vseh treh skladb ne sme presegati 12 minut.
- Zaporedje izvajanih skladb mora biti tako, kot je določeno v razpisu obveznega programa.

2. Prosti program, v katerem zasedba predstavi umetne skladbe po lastni izbiri.
- Program mora biti izveden a cappella.
- Vsebovati mora najmanj 2 skladbi.
- Program ne sme vsebovati skladb iz obveznega programa.
- Dovoljena skupna minutaža čiste glasbe vseh skladb je 10–15 minut.

3. Tekmovanje za veliko nagrado 16. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Galllus – Maribor 2021
Tekmovalo bo do 5 zasedb z najvišjim skupnim povprečnim rezultatom tekmovanja v obveznem in prostem programu. Sodelujoče zasedbe bo potrdila žirija. Vrstni red sodelujočih zasedb bo določen z javnim žrebom.
- Spored mora vsebovati najmanj 3 skladbe.
- Samo ena skladba je lahko ponovljena iz prostega ali obveznega programa.
- Samo ena skladba je lahko ljudska pesem.
- Samo ena skladba ima lahko instrumentalno spremljavo. Dovoljena je, če je predvidena v izvirniku izbrane skladbe.
- Dovoljena skupna minutaža čiste glasbe vseh skladb je 10–15 minut.

Za morebitno instrumentalno spremljavo bo na voljo klavir, drugih instrumentov organizator ni dolžan priskrbeti.

III. ŽIRIJA, OCENE

1. SESTAVA ŽIRIJE

Žirijo bo sestavljalo 5 uglednih članov, strokovnjakov za zborovsko glasbo; dva iz Slovenije, trije iz tujine.

2. DELO ŽIRIJE

Vsak član žirije oceni zasedbo s številčno oceno do 100.
Pri ocenjevanju se upoštevajo:
a) tehnična pripravljenost zasedbe,
b) zahtevnost programa,
c) prepričljivost izvedbe.

3. RAZGLASITVE REZULTATOV

Imena sodelujočih zasedb za tekmovanje za veliko nagrado bodo objavljena najpozneje uro po koncu tekmovanja v prostem programu.
Ocene tekmovalnih nastopov bodo javno objavljene šele na nedeljski podelitvi priznanj.
Odločitve žirije so dokončne. Pritožbe nanje  niso mogoče.
Vse zasedbe bodo od vsakega člana žirije prejeli tudi pisno mnenje o svojem nastopu.

IV. NAGRADE

1. VELIKA NAGRADA 16. MEDNARODNEGA ZBOROVSKEGA TEKMOVANJA GALLUS –  MARIBOR 2021

Prejela jo bo zasedba (zbor ali vokalna skupina), ki bo zbrala najvišje povprečno število točk iz vseh treh tekmovalnih nastopov.

2. VELIKA NAGRADA EVROPE 2022

Najboljša zasedba z najmanj 12 člani bo nastopila na finalnem tekmovanju za veliko nagrado Evrope (GPE) 2022 v Toursu (Francija) maja 2022.

Če si bosta dve zasedbi delili prvo mesto, bo za nastop na GPE 2022 izbran tisti, ki bo zmagal v več kategorijah tekmovanja.

3. DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA ZA ZASEDBE V TEKMOVANJU ZA VELIKO NAGRADO

Denarne nagrade:
Zasedbam, ki se bodo uvrstile v tekmovanje za veliko nagrado 16. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2021, bodo podeljeni naslednje denarne nagrade in priznanja:

1. mesto/velika nagrada 16. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2021: 2.500 € in spominsko priznanje,

2. mesto: 2.000 € in plaketa,

3. mesto: 1.500 € in plaketa,

4. mesto: plaketa finalista,

5. mesto: plaketa finalista.

Če več zasedb dobi enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednje denarne nagrade.

4. DODATNE NAGRADE IN PRIZNANJA

- Denarna nagrada za najboljšo zasedbo enakih glasov, če ta ne prejme nagrade za 1., 2. ali 3. mesto: 700 €,

- denarna nagrada za najboljšo malo pevsko skupino, če ta ne prejme nagrade za 1., 2. ali 3. mesto: 700 €,

- denarna nagrada zborovodji za najboljšo izvedbo skladbe Jacobusa Handla Gallusa: 300 € (na predlog žirije),

- denarna nagrada zborovodji za najboljšo izvedbo obvezne sodobne slovenske skladbe: 300 € (na predlog žirije),

- nagrada občinstva zasedbi za nastop na otvoritvenem koncertu,

- nagrada slovenskih zborovodij za najbolj izviren koncept in najbolj prepričljiv nastop na otvoritvenem koncertu,

- nagrada za najboljšo slovensko zasedbo – nagrada Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v višini 700 € (nagrada ne bo podeljena, če se bo tekmovanja udeležila samo ena slovenska zasedba),

- Radio Slovenija nagrajuje vse nagrajene slovenske zasedbe z arhivskim snemanjem, ki ga morajo izkoristiti do 27. tekmovanja slovenskih pevskih zasedb Naša pesem 2022.

Podeljena bodo priznanja o sodelovanju na 16. Mednarodnem zborovskem tekmovanju Gallus – Maribor vsem sodelujočim zasedbam.

Na predlog žirije so lahko podeljena še dodatna priznanja.

Denarne nagrade bodo nakazane na račun zbora/zborovodje v roku 14 dni po sklepu tekmovanja.

V. FINANČNE OBVEZNOSTI

1. PRIJAVNINA

Zasedbe morajo organizatorju plačati prijavnino: vsaka zasedba plača osnovo 150,00 € in dodatno po 10,00 € za vsakega svojega udeleženca tekmovanja.

2. STROŠKI BIVANJA

- Zasedbe – sodelujoči pevci, dirigent in instrumentalisti (največ 42 oseb) – imajo brezplačno bivanje in prehrano od petka (večerja) do nedelje (sklepna pogostitev) v študentskem domu. Če ima zasedba več sodelujočih članov in spremljevalcev, te stroške doplača sama.

- Če želi biti zasedba nastanjena v hotelu namesto v študentskem domu, organizator pokrije stroške v vrednosti cene študentskega doma, razliko do polne cene pa doplača zasedba.

- Vse potne stroške pokrijejo zasedbe same.

- Zasedbe pokrijejo stroške, ki bi nastali zaradi zgodnejšega prihoda ali poznejšega odhoda s tekmovanja, same.

3. PRAVICE DO POSNETKOV

Zbor se s prijavo strinja, da organizator tekmovanja nastope avdio- in videosnema ter fotografira in objavi na svojih socialnih omrežjih, videokanalih, promocijskih gradivih ter v radijskih in TV-oddajah.
Zbor pa lahko videoposnetke/fotografije organizatorja uporabi za objavo na svojih socialnih omrežjih, videokanalih, promocijskih gradivih ter v radijskih in TV-oddajah.

VI. URADNE ZADEVE

1. Organizator ni odgovoren za morebitne nesreče, izgube, kraje in podobno med bivanjem zasedbe v Mariboru.

2. Zasedba s prijavo potrdi, da bo v času tekmovanja imela urejeno mednarodno zdravstveno zavarovanje za svoje člane (velja za tuje zasedbe).

3. Uradna jezika tekmovanja sta slovenščina in angleščina.

4. Ob sporu velja izvirnik v slovenski obliki.

5. Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje ureja Poslovnik 16. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2021, ki je na voljo pri prireditelju.

6. Razpis je bil sprejet na 1. seji organizacijskega odbora 16. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus Maribor 2021.

7. Organizacijski odbor je pristojen za njegovo tolmačenje.

8. Zasedbe s prijavnico potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.

9. Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da ob morebitni nepredvideni višji sili spremeni tekmovalne pogoje. O tem mora sodelujoče zasedbe pisno obvestiti.

Elektronska prijavnica

 

Dodatne informacije:

Organizacija:
Matija Varl, Maribor,
tel. 02 23 42 117,
e-naslov info.maribor@jskd.si

Glasbena vsebina:
Mihela Jagodic, Ljubljana,
tel. 01 24 10 525,
e-naslov mihela.jagodic@jskd.si

 

 

 

 

email: info.maribor@jskd.si, tel: +386 (1) 24 10 525 / + 386 (1) 24 10 506 / + 386 (2) 23 42 117