15. MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJE
GALLUS – MARIBOR 2019, SLOVENIJA

ŽIRIJA, OCENE

1. SESTAVA ŽIRIJE

Žirijo bo sestavljalo 5 uglednih članov, strokovnjakov za zborovsko glasbo; dva iz Slovenije, trije iz tujine.

2. DELO ŽIRIJE

Vsak član žirije oceni zasedbo s številčno oceno do 100.
Pri ocenjevanju se upoštevajo:
a) tehnična pripravljenost zasedbe,
b) zahtevnost programa,
c) prepričljivost izvedbe.

3. RAZGLASITVE REZULTATOV

Imena sodelujočih zasedb za tekmovanje za veliko nagrado bodo objavljena najpozneje uro po koncu tekmovanja v prostem programu.
Ocene tekmovalnih nastopov bodo javno objavljene šele na nedeljski podelitvi priznanj.
Odločitve žirije so dokončne. Pritožbe nanje  niso mogoče.
Vse zasedbe bodo od vsakega člana žirije prejeli tudi pisno mnenje o svojem nastopu.

NAGRADE

1. VELIKA NAGRADA 15. MEDNARODNEGA ZBOROVSKEGA TEKMOVANJA GALLUS MARIBOR 2019
Prejela jo bo zasedba (zbor ali vokalna skupina), ki bo zbrala najvišje povprečno število točk iz vseh treh tekmovalnih nastopov.

2. VELIKA NAGRADA EVROPE 2020
Najboljša zasedba z najmanj 12 člani bo nastopila na finalnem tekmovanju za veliko nagrado Evrope 2020 v Debrecenu (Madžarska) 21. ali 22. aprila 2020..
Če si bosta dve zasedbi delili to mesto, bo za nastop na GPE 2020 izbran tisti, ki bo zmagal v več kategorijah tekmovanja.

3. FESTIVAL CONCODRIA VOCIS, SARDINJA, ITALIJA
Najboljša vokalna skupina bo povabljena na mednarodni festival Concordia Vocis na Sardinji, Italija.

4. DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA ZA ZASEDBE V TEKMOVANJU ZA VELIKO NAGRADO
Denarne nagrade:
Zasedbam, ki se bodo uvrstile v tekmovanje za veliko nagrado 14. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus Maribor 2017, bodo podeljeni naslednje denarne nagrade in priznanja:
1. mesto/velika nagrada 15. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus Maribor 2019:
2.500,00 € in spominsko priznanje,
2. mesto – 2.000,00 € in plaketa,
3. mesto – 1.500,00 € in plaketa,
4. mesto – plaketa finalista,
5. mesto – plaketa finalista.
Če več zasedb dobi enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednje denarne nagrade.

5. DODATNE NAGRADE IN PRIZNANJA
- Denarna nagrada za najboljšo moško oz. žensko zasedbo, če ta ne prejme velike nagrade – 700,00 €,
- denarna nagrada za najboljšo malo pevsko skupino, če ta ne prejme velike nagrade – 700,00 €,
- *denarna nagrada zborovodji za najboljšo izvedbo skladbe Jacobusa Handla Gallusa – 250,00 €,
- *denarna nagrada zborovodji za najboljšo izvedbo obvezne sodobne slovenske skladbe – 250,00 €,
- nagrada občinstva zasedbi za nastop na otvoritvenem koncertu – praktična nagrada,
- nagrada slovenskih zborovodij za najbolj izviren koncept in prepričljiv nastop na otvoritvenem koncertu – praktična nagrada,
- **nagrada za najboljšo slovensko zasedbo – nagrada Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
- Radio Slovenija nagrajuje vse nagrajene slovenske zasedbe z arhivskim snemanjem, ki ga morajo izkoristiti do 26. tekmovanja slovenskih pevskih zasedb Naša pesem 2020.
*Na predlog žirije.
**Nagrada ne bo podeljena, če se bo tekmovanja udeležila samo ena slovenska zasedba.
Podeljena bodo priznanja o sodelovanju na 15. Mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor vsem sodelujočim zasedbam.
Po predlogu žirije so lahko podeljena še dodatna priznanja.

 

 

 

 

email: info.maribor@jskd.si, tel: +386 (1) 24 10 525 / + 386 (1) 24 10 506 / + 386 (2) 23 42 117