Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik (2012)

ISSN 1854-3324
Izdaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Zanj mag. Igor Teršar, direktor.


Urednik: dr. Bojan Knific; tel.: 01/241-05-33, 031/272-792.


Uredniški odbor:
dr. Rebeka Kunej, Nežka Lubej, Mirko Ramovš, Neva Trampuš.
Lektorica: Jasna Zupan.


Oblikovanje in priprava za tisk: Kofein

 

Fotografija na naslovni strani: Akademska folklorna skupina Študent, Maribor. (Foto: Janez Eržen, Lendava, 2. 6. 2012.)


Tisk: Tiskarna Pleško.


Naklada: 800 izvodov


Cena: 9 EUR.

 

 

Del člankov lahko prebirate Acrobat Readerju /*pdf, tako da kliknete na želeni članek v vsebini. Ostali članki so do razprodaje revije le v tiskani obliki. Dostop do člankov si zagotovite tako, da kupite ali naročite revijo.

VSEBINA

UVODNIK


Bojan Knific: Osmi številki Folklornika na pot

 

 


STROKOVNI PRETRESI

Janja Korun: BARVE V OBLAČENJU

 

 

 

RAZMIŠLJANJA

Bojan Knific: STROKOVNI POSVET O NESNOVNI KULTURNI DEDIŠČINI IN FOLKLORNIH KUPINAH

 

Magdalena Tovornik: SLOVENIJA IMA ODPRTA VRATA NA UNESCOV SEZNAM NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE

 

Naško Križnar: VIDIKI KULTURNE DEDIŠČINE V LUČI UNESCOVE KONVENCIJE ZA VARSTVO NESNOVNE DEDIŠČINE


Adela Pukl: REGISTER ŽIVE KULTURNE DEDIŠČINE


Anja Soršak: MERILA ZA VPIS NA UNESCOVA SEZNAMA NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE: Primeri izbranih vpisanih enot in primer metliškega obredja


Bruno Ravnikar: FOLKLORNE SKUPINE IN FOLKLORNI FESTIVALI


Vasja Samec: MED ZAHTEVAMI FOLKLORNIH FESTIVALOV IN MOŽNOSTMI SLOVENSKIH FOLKLORNIH SKUPIN


Neva Trampuš: PROGRAMSKE ZAHTEVE MEDNARODNIH FOLKLORNIH FESTIVALOV IN RAZMERE NA TELEVIZIJI SLOVENIJA


Vesna Bajić Stojiljković: FOLKLORNE SKUPINE MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI IZ SLOVENIJE NA FOLKLORNIH FESTIVALIH V TUJINI Mirko Ramovš: OD OPISOV DO REKONSTRUKCIJE: O odrskih postavitvah starejšega plesnega izročila


Tomaž Simetinger: TANGO – DEL KULTURE PLESA NA SLOVENSKEM?


Branka Moškon: O PROGRAMIH SLOVENSKIH FOLKLORNIH SKUPIN: Iskanje novega ali ponavljanje starega


Nežka Lubej: OD PLESA K OTROŠKI IGRI IN PONOVNO NAZAJ K PLESU


Bojan Knific: FOLKORNI FESTIVAL V ZAKOPANAH NA POLJSKEM


Andrej Košič: KAJ SE DOGAJA Z NAŠIM OCENJEVANJEM


Simona Moličnik: IZDAJANJE ZGOŠČENK Z LJUDSKO GLASBO


Petra Nograšek: MINILA SO TRI LETA

 

 


GRADIVO

Jure Kravanja: OJ, OVČICE, OJ, KOZICE: Pastirji in ples na Bovškem


Alanka Holešek: PLESNO IZROČILO ČEZSOČE: Kako so tam plesali sredi 20. stoletja


Marija Mežnar in Simon Brlogar: PLESI SREDI 20. STOLETJA V ZGORNJESAVSKI DOLINI


Nevenka Gungl: SPOMINI NA PLESE PRI MARIJI SNEŽNI


Ljubinica Huzjan in Štefan Huzjan: PLESI TER ŠEGE IN NAVADE V SPOMINU INFORMATORJEV IZ TURNIŠČA


Neda Lah: PLES NA FLOSI V KREPLJAH


Janez Slapar - Temšak: GODCI IN GODČEVSTVO V LOMU POD STORŽIČEM V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA


Nina Volk: TRI PESMI S ŠTAJERSKEGA


Marija Makarovič: DROBCI O OBLAČENJU KMEČKEGA PREBIVALSTVA V OKOLICI VELENJA: Od konca 19. stoletja do 1. svetovne vojne

 


KAKO DELATI


Tomaž Simetinger: KRATKI NAPOTKI ZA TERENSKO RAZISKOVANJE PLESNEGA IZROČILA


Anita Matkovič: POSKUS INTERPRETACIJE OBLAČENJA BELOKRANJCEV V PRVI TRETJINI 20. STOLETJA


Katja Rizmal in Rok Vovk: LJUDSKO IZROČILO V PESMI, PLESU, IGRAH, GLASBILIH IN OBLAČILIH: Tematski dan, namenjen otrokom Osnovne šole Gustava Šiliha


Breda Flego: KAKO SE OTROCI LAHKO SREČAJO Z LJUDSKIM IZROČILOM: Kulturni dan s Šaleškim folklornim društvom Koleda v Osnovni šoli Gustava Šiliha v Velenju


Irena Zidar: ŠPINERBAL: Litijski ples predilcev je ponovno oživel


Aleksander Sašo Zupan: NEKDANJA OBLAČILNA PODOBA GORENJCEV V PREOBLEKAH ČLANOV FOLKLORNEGA DRUŠTVA ŠENČUR


Alenka Pakiž: PRIMERI MODNIH ČASOPISOV 19. STOLETJA, KI SO USMERJALI OBLAČILNO PODOBO LJUDI NA SLOVENSKEM: Iz družinskega arhiva Antona Steleta v Kamniku

 


PREDSTAVLJAMO IN POROČAMO

Nina Volk: POUSTVARJANJE GLASBENEGA IZROČILA V FOLKLORNIH SKUPINAH: Izkušnje z letošnjih regijskih srečanj odraslih folklornih skupin


Neva Trampuš: V ZNAMENJU SEDMICE: O regijskih srečanjih odraslih folklornih skupin v letu 2012


Majda Nemanič, Petra Nograšek: PO RINGARAJI 2012


Jovan Mijalković: POROČILO O REGIJSKIH SREČANJIH FOLKLORNIH SKUPIN MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI – 2011/2012


Milan Glamočanin: KULTURNO DRUŠTVO BRDO IZ KRANJA PIŠE ZGODOVINO


Klavdija Žabot: OCENE, OCENE, OCENE … : Posvet strokovnih spremljevalcev v Rogaški Slatini


Bojan Knific: IZROČILO, MLADOST, ISKRENOST, ŽELJE, IDEJE, MOŽNOSTI … : Pogovor z vodji skupin, sodelujočimi na državnih srečanjih v letu 2011


Monika Sulli: KRAŠKA OHCET V REPNU PRI TRSTU: O obujanju starega ženitvenega obreda


Vesna Sever: PEVSKI IN GODČEVSKI PORTRETI


Anja Draksler: AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA OZARA POD ŽARNICO ZAKULISJA


Andrej Kunej: VEDNO DRUGAČEN – VEDNO ROŽMARIN: 30 let Folklorne skupine Rožmarin Kulturnega društva Vnanje Gorice


Irena Shanti Malek: 25-LETNICA FOLKLORNE SKUPINE KUD FRANC ILEC, LOKA - ROŠNJA


Valerija Žalig: NAŠA POLJANA


Miranda Novak: RODILI SO SE IN RASLI: Petletnica delovanja Kulturnega društva Kraški šopek, Sežana


Anja Kopina: PEVSKA SKUPINA JERBAS


Simona Moličnik: VÔLKOVI SO PREPRIČALI SVET »NE MOREM RAZUMETI, ZAKAJ V KAMNIKU NI MOGOČE REŠITI PROSTORSKE STISKE FOLKLORNE SKUPINE!«: Pogovor s Francijem Poljanškom o Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine ter o folklorni dejavnosti v Kamniku


»V ZADNJEM KOTIČKU MOJEGA SRCA«: Pogovor z Ljubo Nadišar – dolgoletno vodjo Folklorne skupine Karavanke iz Tržiča, ki je leta 2011 praznovala 45-letnico delovanja


Marija Srblin: IZDELKI IZ OVČJE VOLNE PONOVNO POSTAJAJO PREPOZNAVNI: V podjetju Soven v Selnici ob Dravi odkupujemo in predelujemo volno slovenskih ovac


Nina Luša: »SINDIKALNI« IZLET NA FOLKLORNI FESTIVAL V ZAKOPANE NA POLJSKEM

 


PRIPOROČAMO V BRANJE, POSLUŠANJE …

Jasna Vidakovič: U PRVEGA: Zgoščenka iz zbirke Sozvočja Slovenije, ki jo je leta 2012 izdala Glasbena zadruga Celinka v sodelovanju s KED Folk Slovenija in JSKD


Mirko Ramovš: PRITRKAVANJE: Zgoščenka iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta, 2011, ZRC SAZU


NAPOVEDUJEMO


NAČRT DRŽAVNIH AKCIJ JSKD ZA SEZONO 2012/2013


PROGRAMI OBMOČNIH IZPOSTAV JSKD ZA LETO 2013


UTRINKI Z NAŠIH SREČANJ