Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

NAVODILA AVTORJEM

Navodila za oblikovanje in oddajo prispevkov

 

Uredništvo Folklornika prosi vse sodelavce, da pri oddaji prispevkov upoštevajo spodaj navedene oblikovne standarde:

 

 1. Prispevke oddajte v tipkopisu s priloženo disketo ali po elektronski pošti v wordovem dokumentu.
 2. Pripišite podatke o avtorju (ime, priimek, izobrazba, poklic, naslov, elektronski naslov, telefonska številka).
 3. Prispevke pošljite na naslov:

  JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI,
  Uredništvo Folklornika (Tjaša Ferenc Trampuš)
  Štefanova 5, 1000 Ljubljana

   

  ali na elektronski naslov: tjasa.ferenc@jskd.si.

 1. V kuverto dodajte tudi fotografije in drugo ilustrativno gradivo, v besedilu pa označite mesta, kamor naj bi gradivo sodilo. Navedite avtorja fotografij ter kraj in datum fotografiranja.
 2. Za vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji.
 3. O izbiri ali zavrnitvi prispevkov odloča uredniški odbor.
 4. Poslanega gradiva ne vračamo.
 5. Pri strokovnih člankih uporabljajte oklepajski način citiranja: (Priimek, leto izida: stran); primer: (Ramovš, 1980: 23). Ob koncu navedite vire in literaturo.
 6. Prispevke, ki se ne vežejo na konkretne dogodke (splošne teme, razprave, gradivo ...), in prispevke o dogodkih, ki so se zgodili do meseca januarja oddajte do konca februarja tekočega šolskega leta, prispevke, ki pa so vezani na prireditve, ki potekajo po tem roku, pa oddajte do konca maja, izjemoma do konca junija tekočega leta.