Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik (2019)

Folklornik 14

ISSN 1854-3324
Izdaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Zanj: mag. Marko Repnik, direktor.


Urednica: Tjaša Ferenc Trampuš; tel.: 01/24 10 533, 041 896 687.


Uredniški odbor:
dr. Bojan Knific, dr. Tomaž Simetinger, Nežka Lubej, dr. Urša Šivic, dr. Katarina Šrimpf Vendramin.

 

Lektorica: Katja Berk Bevc.


Oblikovanje in priprava za tisk: Kofein dizajn

 

Fotografija na naslovni strani: Otroška folklorna skupina Č'belce, OŠ Antona Tomaža Linharta in KD Mošnje (Foto: Janez Eržen)


Tisk: Cicero, Begunje, d. o. o.


Naklada: 500 izvodov


Cena: 10 EUR.

 

 Revijo lahko kupite v naši spletni knjigarni >>

   

IZ UVODNIKA:

 

Tako naj že na začetku napišem, da, cenjeni bralci, v rokah najverjetneje držite zadnji izvod Folklornika v fizični obliki. Sama sem sicer velika zagovornica tiskanih časopisov, revij. V mojih študentskih časih ni minilo jutro brez dnevnega časopisa in kave. Ritual. Vonj tiska, listanje, dvakratno branje zanimivega članka itn. S Folklornikam je bilo enako. Vsa ta leta sem se ga ob izdaji vsakič razveselila, najprej kot bralka, nato tudi kot avtorica besedil, nazadnje kot urednica. Ni lepšega kot dobiti v roke sveže tiskan izvod, vznemirjenost oh nevednosti, kaj te čaka ... Žal pa so se „čakalne dobe" na članke in nato popravke vsako leto bolj zavlekle, ko pa so se besedila le zbrala, je končno sledilo urejanje besedil, fotografij, lektura, oblikovanje, tisk … zato z redno številko glasila tudi tokrat zamujamo. Zaradi izdaje enkrat letno marsikatero besedilo, kritika predstave, napoved dogodka ni bilo več aktualno. Tako se spogledujemo: z odločitvijo, da bi revijo Folklornik premaknili na splet. 0 njegovi obliki, pogostosti izhajanja in objavljanja besedil boste seveda obveščeni. Tako kot vsako leto ostaja vabilo k vašemu pisanju. Svoje prispevke tokrat pošljite na naslov: anja.cizel@jskdsi .

 

VSEBINA

UVODNIK
Tjaša Ferenc Trampuš : 0 TEM IN ONEM


IN MEMORIAM
Edita Frančeškin: DROBCI 0 MOJCI OCEPEK LEPEJ


STROKOVNI PRETRESI
Katarina Šrimpf Vendramin: NA HITRO 0 MEŠČANIH IN MEŠČANSKI MODI - Z NEKAJ NAVODILI ZA USPEŠNEJŠE USTVARJANJE KOSTUMOGRAFI)

 

RAZMIŠLJANJA
Brane Šmid: FOLKLORNA DEJAVNOST IN STAREJŠI


GRADIVO
Andreja Stržinar: LE KAM SODI TA OBLEKA? Nekdanja obleka, pripadnostmi in folklorni kostum

 

PREDSTAVLJAMO
Tjaša Ferenc Trampuš in Sašo Kodrič: »NISI STAR, KO NE PLEŠEŠ VEČ, PAČ PA POSTANE§ STAR, KER NE PLEŠEŠ VEČ!« Vasja Samec, prejemnik Zlate plakete Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 2018 za življenjsko delo
Ana Eterovič Klemenčič in Jasna Žitnik: PREMIKANJE MEJA V FOLKLORNI DEJAVNOSTI. Dr. Tomaž Simetinger, prejemnik Zlatega znaka Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 2018 za izjemne dosežke na področju folklorne dejavnosti
Klavdija Kotar: »BREZ LJUBEZNI PLESA NI, KDOR SE LJUBI, SE VRTI.« Branka Moškon, prejemnica srebrne plakete Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 2017 za dolgoletno delo na področju folklorne dejavnosti, ohranjanja in poustvarjanja kulturne dediščine
Ana Eterovič Klemenčič in Katja Berk Bevc: »PLESALCI MORAJO ZAUPATI OSEBI, KI JIH VODI.« Intervju z Andrijo Ivančanom, umetniškim vodjem profesionalne folklorne skupine Lado
Breda Slavinec: IN TAKO PRIDE ČAS, KO TI PODELIJO MAROLTOVO LISTINO. O Cilki Neuvirt, prejemnici Maroltove listine in delu v folklorni skupini Jurovčar
Tjaša Ferenc Trampuš: »OBSESIJA S SLOVENIJO IN FOLKLORNO DEJAVNOSTJO ME DEFINIRA., Intervju z Davidom Antolinom
Breda Slavinec: FESTIVAL, NA KATEREM ELI NASTOPITI VES SVET. Pogovor s producentko festivala Nevo Kovačič ob 20-letnici otroškega Folkarta
Maruša Stres: LJUDSKI PLES V OSNOVNOŠOLSKIH PROGRAMIH


POROCILA IN OCENE
Tjaša Ferenc Trampuš: LE PLESAT ME PELJI 2018. Državno srečanje odraslih folklornih skupin
Tjaša Ferenc Trampuš: RINGARAJA 2018. Na državnem srečanju otroških folklornih skupin 2018 najboljši Tržičani, Mariborčani in Slatinčani
Simona Moličnik: PESEM NA USTIH, VIŽA V PRSTIH. Državno srečanje pevcev Ijudskih pesmi in godcev ljudskih viž
Tjaša Ferenc Trampuš: 5. TEKMOVANJE PAROV V LJUDSKIH PLESIH
Matevž Jus: NIKRMANA. Predstava AFS France Marolt ob 70-letnici delovanja
Ana Eterovič Klemenčič: LEŠANDRINKE NA ERASMUSU. Vtisi o 69. letni produkciji Folklorne skupine Tine Rožanc
Barbara Sitar in Nežka Lubej. FOLKLORNIKI IZ LANCOVE VASI PREJELI PRESTIŽNI MEDNARODNI NAGRADI
Saša Meglič: KARAVANČKI V UKRAJINI
Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič: PESTRA SEZONA OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE KUD ŠTUDENT MARIBOR
Mirko Ramovš. ZA HALOŠKIMI VRTAMI. 35 let Folklornega društva Lancova vas
Petra Nograšek. FOLKLORNIKI V GLEDALIŠČU. Folklorniki Folklornega društva Kres in Osnovne šole Grm na državnem srečanju otroških gledaliških skupin
Vida Adamič: DESET LET DELOVANJA FOLKLORNEGA DRUŠTVA DRUSAČI RADEČE
Jerneja Novak: 10 LET OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE RINGA RAJA
Margit Grošelj – Miklavec: IZ SEŽANE V DRUGA MESTA - NAZAJ PRIPELJE NAS ŽELEZNA CESTA. 10 let Kulturnega društva Borjač Sežana
Mojca Slana: FOLKLORNA SKUPINA TINE ROŽANC - VETERANI NASTOPILI NA DRŽAVNEM SREČANJU ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN
Andreja Stržinar. TEČAJ ŠIVANJA PO STAREM IN ŠTUDIJSKI KROŽEK »OBLAČILA S POLJANSKE PODSTREHE«