Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Glasilo namenjamo vsem poustvarjalcem izročila – prvenstveno folklornim skupinam, pevcem ljudskih pesmi in godcem ljudskih, pa tudi vsem drugim, ki se ukvarjajo z dediščino (oblačilno, dediščino šeg in navad ipd).

Folklornik je strokovna revija, ki prinasa poljudne in poljudno-znanstvene prispevke vsem, ki se ljubiteljsko ali strokovno ukvarjajo s poustvarjanjem posameznih prvin preteklega nacina zivljenja. Avtorji clankov so strokovnjaki, ki se z dediscino ukvarjajo raziskovalno, svoje delo predstavljajo ljubitelji, ki pripravljajo posebne in omembe vredne projekte, pisanja pa se lotevajo tudi drugi, katerih delo se kakorkoli prepleta s folklorno dejavnostjo. V Folklorniku vsako leto sproti analiziramo obstojece stanje na folklornem podrocju in nakazujemo mozni razvoj te dejavnosti v prihodnje.

 

 

Iz vsebine

Uvodnik

In memoriam

Strokovni pretresi

Razmišljanja

Gradivo

Predstavljamo

Poročila in ocene

 

Več in vsebina >>

Aktualna številka

 

Folklornik 14