Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik (2014)

Folklornik 9

ISSN 1854-3324
Izdaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Zanj mag. Igor Teršar, direktor.


Glavna urednica: Tjaša Ferenc Trampuš; tel.: 01/241-05-33, 041/896-687.


Uredniški odbor:
dr. Bojan Knific, dr. Rebeka Kunej, Nežka Lubej, Mirko Ramovš, Neva Trampuš.

 

Lektorica: Katja Berk Bevc.

 

 


Oblikovanje in priprava za tisk: Kofein

 

Fotografija na naslovni strani: Akademska folklorna skupina Študent, KUD Študent, Maribor. (Foto: Janez Eržen, Le plesat me pelji 2014, državno srečanje odraslih folklornih skupin, Sežana, 18. 10. 2014.)


Tisk: Tiskarna Cicero.


Naklada: 600 izvodov


Cena: 10 EUR.

 

 

Del člankov lahko prebirate Acrobat Readerju /*pdf, tako da kliknete na želeni članek v vsebini. Ostali članki so do razprodaje revije le v tiskani obliki. Dostop do člankov si zagotovite tako, da kupite ali naročite revijo.

VSEBINA

UVODNIK
Tjaša Ferenc Trampuš: FOLKLORNIKI, ZBUDIMO SE IN DELAJMO ODLIČNO!

STROKOVNI PRETRESI
Bojan Knific: 10 LET IZOBRAŽEVANJ IN PRIREDITEV
Urša Šivic: NAČINI PETJA V PORABJU

RAZMIŠLJANJA
Tomaž Simetinger: FOLKLORNA DEJAVNOST – MED KULTURNO DEDIŠČINO IN UMETNOSTJO
Ana Eterović: QUO VADIS, ARS FOLCLORICA?: Razmislek o prihodnosti folklorne dejavnosti na Slovenskem
Tanja Drašler: DEGRADIRANA FOLKLORNA DEJAVNOST: Odziv na rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti Ministrstva za kulturo za obdobje 2014 do 2017 (JPR-PROG-2014-2017)
Urša Šivic: SREČANJA PEVCEV IN GODCEV – NOVA NAVODILA 2013/2014
Simona Moličnik: FOLKLORNA PRIREDITEV ALI KONCERT?
Tjaša Ferenc Trampuš: »VZTRAJANJE NA ISTEM V NEDOGLED NE VODI NIKAMOR, KER SE MORA DEJAVNOST RAZVIJATI«: Pogovor z dr. Bojanom Knificem
Tanja Drašler: »NAJ BO KAKOVOST NAJVEČJI IZZIV«: Pogled na umetniško ustvarjanje folklornih skupin skozi oči in izkušnje baletnega plesalca in režiserja Vojka Vidmarja
Tanja Gobec: BREZ MLADIH BO LJUDSKA PESEM IZZVENELA

GRADIVO
Alenka Pakiž: AVBE NA SLOVENSKEM: Njihove različice v času in prostoru
Branko Fuchs: PLESI MAŠKAR V IZROČILU POHORJA

KAKO DELATI
Tanja Drašler: VRHUNSKA IZVEDBA ZAHTEVA VRHUNSKO PRIPRAVO: Pomen telesne priprave za dobro plesno izvedbo in preprečevanje poškodb
Brane Demec: KÓLMANJE TILASTE PEČE

PREDSTAVLJAMO IN POROČAMO
Urška Bittner Pipan, Andreja Koblar Perko, Daniel Leskovic, Mihela Jagodic, Nina Meško, Peter Milovanovič Jarh, Barbara Rigler, Matjaž Šmalc: DO USTVARJALNOSTI IN ZNANJ S POVEZOVANJEM DEJAVNOSTI
Ana Godnik: ŠTREKLJEVI NAGRAJENCI 2001-2014
Rebeka Kunej: OSEM DESETLETIJ INŠTITUTA, KI JE IMEL NEKOČ SVOJO PLESNO-FOLKLORNO SKUPINO
Nežka Lubej: 35 LET FOLKLORNE SKUPINE PREŽIHOVCI
Bruno Ravnikar: OB DESETLETNEM JUBILEJU FESTIVALA ALPE-ADRIA
Lucija Kavčič: PRAZNIK ZA DVE FOLKLORNI SKUPI
Branko Šmid: NI MI ŽAL NITI SEKUNDE, KI SEM JO PREBIL V FOLKLORNI SKUPINI
Vesna Sever Borovnik: PORTRETI PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN
Davor Jerman: LETO MED FOLKLORNIKI V VANCOUVRU V KANADI
Nežka Lubej: VTISI Z OTROŠKEGA FOLKLORNEGA TABORA
Maja Miklavž Sintič: OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA ŠENTLORA

POROČILA IN OCENE
Saša Meglič: RINGARAJA 2014: Pomen območnih, regijskih in državnih srečanj 
folklornih skupin
Mirko Ramovš: 44. MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL V BELTINCIH, 24. - 27. JULIJ 2014
Saša Krajnc: LE PLESAT ME PELJI 2014: (Ne)zadovoljni?
Bojan Knific: PRIMERNA ORGANIZACIJA, ZGLEDNI PROGRAMI, SOLIDNE IZVEDBE: Vtisi z območnih srečanj otroških folklornih skupin v severovzhodni Sloveniji
Urša Šivic: OTROŠKA PA TA VIŽA NI PREČ 2014
Milan Glamočanin: REGIJSKA SREČANJA FOLKLORNIH SKUPIN MANJŠINSKIH ETNIČNIH 
SKUPNOSTI 2013/2014
Vasja Samec: PRINAŠALCI: 66. letni koncert Akademske folklorne skupine France Marolt
Tjaša Ferenc Trampuš: MOZAIK PRETEKLOSTI: Nastop ob 50-letnici Akademske folklorne skupine Študent, Maribor
Judita Strmčnik: (PEVSKE ZDRAVITELJICE): Deset let pevske skupine Cintare
Mirjam Štrukelj: 20 LET DELOVANJA OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE KAMENČKI
Jernej Skubic: NASTOP FOLKLORNE SKUPINE ŽIDAN PARAZOL NA KITAJSKEM
Jerneja Novak: FOLKLORNA DEJAVNOST V VRTCU
Margit Grošelj-Miklavec: RAZSTAVA V SEŽANI OB DRŽAVNEM SREČANJU LE PLESAT ME 
PELJI 2013
Alenka Šifrar: PEVCI NAM POJEJO

PRIPOROČAMO V BRANJE
Rebeka Kunej: OBLEKA V ŠOLI: Marjetka Balkovec Debevec: Obleka v šoli. Pregled oblačilnega 
videza učiteljev in učencev na Slovenskem skozi čas. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2014.