Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik (2016)

Folklornik 9

ISSN 1854-3324
Izdaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Zanj mag. Igor Teršar, direktor.


Urednik: dr. Tomaž Simetinger; tel.: 01/241-05-33, 031 399 193.


Uredniški odbor:
dr. Bojan Knific, dr. Rebeka Kunej, Nežka Lubej, Mirko Ramovš, dr. Urša Šivic, Neva Trampuš.

 

Lektorica: Katja Berk Bevc.


Oblikovanje in priprava za tisk: Kofein

 

Fotografija na naslovni strani: Folklorna skupina Šaleško folklorno društvo Koleda Velenje: Koroški plesi. (Foto: Janez Eržen)


Tisk: Tiskarna Cicero


Naklada: 550 izvodov


Cena: 10 EUR.

 

 

Del člankov lahko prebirate Acrobat Readerju /*pdf, tako da kliknete na želeni članek v vsebini. Ostali članki so do razprodaje revije le v tiskani obliki. Dostop do člankov si zagotovite tako, da kupite ali naročite revijo.

   

VSEBINA

UVODNIK
Tomaž Simetinger: FOLKLORNO POSVEČENJE POMLADI

 

STROKOVNI PRETRESI
Saša Poljak Istenič: TRADICIJA MED AVTENTIČNOSTJO IN USTVARJALNOSTJO
Anže Kerč: ANIN PLES—ELITNI PLES V ROGAŠKI SLATINI

Anja Cizel: »NEUMNI VALČEK UNIČUJE ZDRAVJE MLADENIČEV IN MLADENK!«
Valček kot primer plesne medikalizacije

 

RAZMIŠLJANJA
Tjaša Ferenc Trampuš: KUH‘NA? SE RES KAJ KUHA?

 

GRADIVO
Katarina Gorše: KO POPEVAŠ, POPEVAJ S SRCEM!
Primer pesemskega izročila družine Rom z Dobličke Gore v Beli krajini

 

KAKO DELATI
Žiga Bratoš: PLES JE UČENJE ZA ŽIVLJENJE
Jasna Pinoza: POUČEVANJE PLESA SLEPE IN SLABOVIDNE MLADINE
Mojca Pažon: PROJEKT OHRANJANJA LJUDSKIH PRIPOVEDI

 

PREDSTAVLJAMO
Tjaša Ferenc Trampuš: LJUDSKA JE KUL
Razpis JSKD za interprete ljudskih pesmi in viž
Anja Cizel: PLESNI INKUBATOR
Projekt Akademske folklorne skupine France Marolt
Lucija Kavčič: NISO BILI VSI GOLI IN BOSI
Predstavitev oblačenja otrok v 19. in začetku 20. stoletja
Mirjam Štrukelj: PASTIRČKOV DAN
Saša Meglič: ŽE PETDESET LET PLES JE NAŠ SVET
Nežka Lubej: 45 LET DELOVANJA OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE V CIRKOVCAH
Damjana Čuden Osredkar: ŽIDANIH 10
Miranda Novak: KAJ SO NAM ZAPUSTILI NA KRASU
10 let delovanja Kulturnega društva Kraški šopek, Sežana
Bojan Knific: TRDO DELO IN MOČNA VOLJA
10 let Otroške folklorne skupine Šentlora OŠ Šentjernej

 

POROČILA IN OCENE
Klavdija Žabot: POVZETEK REGIJSKIH IN DRŽAVNIH SREČANJ ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN MED 2014 IN 2016
Maja Miklavž Sintič: RINGARAJA 2016
Metka Knific Zaletelj: REGIJSKA SREČANJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
Tjaša Ferenc Trampuš: 3. TEKMOVANJE PAROV V LJUDSKIH PLESIH
Tanja Gobec in Saška T. Ocvirk: MLADI LJUDSKO BLAGO ČUTIJO DRUGAČE
Mladinska folklorna skupina Lintvar je ena redkih, ki v tem starostnem obdobju ostaja zvesta folklorni dejavnosti.
Tanja Drašler: INKOGNITO
68. letna plesna predstava Akademske folklorne skupine France Marolt
Anže Kerč: VESELA VIGRED — 52. CELOVEČERNA PRODUKCIJA AKADEMSKE FOLKLORNE SKUPINE ŠTUDENT IZ MARIBORA
Hana Brezovnik: SVETLOBA — LETNI NASTOP FOLKLORNE SKUPINE ŽELEZNIČARSKEGA KULTURNO-UMETNIŠKEGA DRUŠTVA TINE ROŽANC
Janko Dolinar: OD NITKE DO »NOŠE«
Kako je nastajal in nastal polhograjski kostum
Ljubinica in Štefan Huzjan
PLESALI SMO V ZALAEGERSZEGU

 

PRIPOROČAMO V BRANJE
Katarina Šrimpf Vendramin: OBLAČILNA KULTURA V MEŽIŠKI DOLINI

 

NAPOVEDUJEMO
NAPOVEDUJEMO ČETRTI TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE (TLK) IN VABIMO K SODELOVANJU!


TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE JE PRAZNIK USTVARJALNOSTI, POVEZOVANJA IN ODPRTOSTI –OD 12. DO 21. MAJA 2017


PROGRAMI OBMOČNIH IZPOSTAV JSKD ZA LETO 2017